Home , Bildiriler , ÖZÜR DİLİYORUZ!

ÖZÜR DİLİYORUZ!

dekopaDEKÖP-A | 10 – 09 – 2009 | Bizler, Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasından gelen Avrupa“daki demokratik  göçmen örgütleri olarak; Türkiye ve Kuzey Kürdistan işçi ve emekçileri adına Ermeni halkından ÖZÜR DİLİYORUZ.

Tarih bilimcilerinin, uluslararası soykırım araştırmacılarının çalışmaları ve görgü tanıklarının verileri ile 94 yıldır Türk devletince inkâr edilen Ermeni soykırımı gerçeği artık su yüzüne çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’nden bugüne devralınarak devam ettirilen soykırım politikasının başlangıç tarihi olan 24 Nisan 1915 ten 1922 yılına kadar sürdürülen kitlesel katliamlar ve tehcir (sürgün) esnasında 2,1 milyon Ermeni, 750.000 Helen, Pontoslu Helen ve 600.000 Süryani hayatını kaybetmiştir.

1915 Ermeni Soykırımı, İttihat Terakki hükumetinin örgütlü bir katliam hareketidir. Teşkilat-ı Mahsusa adlı ilk kontrgerilla örgütü ile Hamidiye Alayları adlı korucu örgütlenmesi de bu katliamda etkin rol almıştır. Tehcir kararı verilen milyonlarca Ermeni, yollarda da devlet çetelerince kırıma uğratılmıştır.

Düşmanlık ve imha politikası, Osmanlının mirası üzerinde şekillenen Türk Devleti’nin de tarihsel geleneği olmuştur. Ermeni soykırımının ardından başta Rumlar olmak üzere diğer azınlıklara yönelik gerçekleştirilen 6-7 Eylül 1955 katliamları, Kürt halkına yönelik on yıllar boyunca süren inkar politikası ve soykırım saldırıları, Maraş, Sivas katliamları, hapishanelerde tutsak bulunan politik kimliklere yapılan katliamlar vb. bu politikanın ne kadar kökleşmiş olduğunun inkar edilemez gerçeğidir.

Ermeni soykırım gerçeği hala Türk Devletince inkâr edilmekte, daha da ötesi Ermenilerin Türkleri katlettiğine dair iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.

Soykırımın inkârı, sadece kurbanların ve onlardan sonraki kuşakların onuruna yönelen bir saldırı değildir. Bu; insanlığa yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla 1915 Soykırımı, halklarımızın vicdanında mahkûm edilmeden, geleceği aydınlatmak mümkün değildir.

Bu nedenle bir kez daha; Osmanlı’dan bugüne egemen sınıfların soykırım cesaretini kıramamış olmaktan dolayı Kürt ve Türk halkları adına, kelimelerle anlatılamayacak kadar tarihsel hazin acıları bir nebze de olsa dirdirmek adına, Ermeni halkından ÖZÜR DİLİYORUZ!

Sadece vicdanımızı rahatlatmak için değil, aydınlık yarınları çocuklarımıza bırakabilmek için ÖZÜR DİLİYORUZ!

Egemen sınıfların soykırım cesaretini kırmak görevi bugün her zamankinden daha ciddi pratik bir görev olarak karşımızda bulunmaktadır. Ortadoğu başta olmak üzere dünya halkları hala soykırım saldırıları ile boğazlanıyor. Filistin, Tamil, Kürdistan halkı ve savaşçıları aylardır katliam/soykırım saldırıları altında… Saldırılar karşısındaki her suskunluk yeni cesaret kapıları aralatıyor egemenlere.

Susmayın!.. Seyretmeyin!…

Sıra; yeni ezilen, sömürülen halklara gelmeden, sıra bize gelmeden dünyanın bütün ezilen ve sömürülen halkları olarak ellerimizi, gücümüzü ve umutlarımızı birleştirelim.

Uluslararası bütün dostlar,

1929 krizi ve sonrasında olduğu gibi emperyalist kapitalizm; işsizlik, açlık ve sefaletin yol açtığı kırımlar ile savaş ve soykırım saldırıları ile halklar arası çatışmaları körükleme yolu ile tüm insanlığı yeni felaketlere sürükleme pahasına, içerisinde bulunduğu bugünkü krizi aşmanın yolunu bulmaya çalışacak. Sessizlik, suskunluk ve seyircilik var olduğu sürece; (tekelci) kapitalizmin sömürü, talan, yıkım, savaş ve yeni soykırımlar doğrultusundaki  cesareti de sürekli var olacaktır.

Sizleri; Burjuva egemen güçlerin sistemi emperyalist kapitalizmin ve uşak rejimlerinin saldırı cesaretini kırmaya … Sizleri; Ermeni halkının tarifsiz acılarını paylaşmaya ve onlarla omuzdaş olmaya, Sizleri; 1915 soykırımını yapan bütün gerici güçleri halklar adına yargılamaya çağırıyoruz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Nisan 2009

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A) Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com