Anasayfa , Avrupa , ATİK 20. Kongresi İlk Gününü Geride Bıraktı!

ATİK 20. Kongresi İlk Gününü Geride Bıraktı!

atik10nisan2009ALMANYA | 11 – 04 – 2009 | Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) 20. Kongresinin ilk gününü geride bıraktı. Gecikmeyle başlayan kongrede 115 delegenin 80’i salonda hazır bulundu. Yapılan saygı dıruşunun ardından ATİK Başkanı Ufuk Berdan bir açılış konuşması yaparak, ATİK’in 19-20 Aralık 1986’da tarihindeki kuruluş kongresinden beri, dünya çapında işçi sınıfının enternasyonal birliği, halkların kardeşliği ve sömürüsüz, paylaşımcı bir dünya yaratma mücadelesine, demokratik cepheden ısrarlıca katkı sunmaya çalıştığını belirtti.

Mücadele zemininin göçmenlik, Türkiye ve Enternasyonal  alanda 3 saç ayağının bulunduğuna işaret eden Berdan devamla şunları kaydetti; “ATİK 20. Kongresinin emperyalist kapitalizmin olağanüstü bir kriz dönemine rastgelmesi belki bir tesadüftür, lakin tekelci kapitalizmin eleştirisi ATİK kongrelerinin sürekli baş gündemlerinden birisi olmuştur. Egemenler bu olağanüstü krizin faturasını yine olağanüstü yöntemlerle işçilere, emekçilere, dünyanın mazlumatik10nisan2009d halklarına, göçmenlere, kadınlara, gençlere kısacası herkese ödetmek için adeta yarış içindedirler. Bu nedenle, kongremiz, bu meseleyi delegelerimizin kolektif siyasal eleştirileriyle, davetli uzmanların tespitleriyle, uluslararası delegasyonların değerlendirmeleriyle geniş çapta inceleyecek ve buna bağlı olarak kendine iki yıllık politik-eylemsel yol haritası çizecektir.” Kongreye katılacak herkesi emperyalizmin dizginsiz baskı, vahşi sömürü, insaftan sıyrılmış talan politikalarına karşı ve çürümüşlük krizlerinin bedellerini egemenlere ödetmek için safları sıklaştırmaya çağıran ATİK Başkanının konuşması atılan coşkulu ‘Birlik-cadele-Zafer- sloganlarının eşliğinde sona erdi.

Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu kongre divan seçimi ile devam etti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından, Gökkuşağı Sanat Ekibi tarafından enternasyonal marşların okunmasıyla birlikte salona büyük bir coşku havası hakim oldu. 

“Burjuvazi Krizin Gerçek Karakterini Saklamaya Devam Ediyor.”

atik10nisan2009eAlmanya Marksisit-Leninist Parti Başkanı Stefan Engel kongreze katılarak bir konuşma yaptı. Engel konuşmasına dünya ekonomik krizini anlatarak başladı. Krizin öngörüldüğüne dikkat çeken Stefan Engel, “Bizler MLPD olarak, 8. Parti Kongremizde ve birlikte 2003’te yayınladığımız “Tanrıların alacakaranlığı” adlı kitapta bu küresel krizi dile getirdik. Bu öngörüyü Marksist ekonomi politiğe borçluyuz.” tespitinde bulundu. Engel devamla; “Burjuva partiler, küresel krizin ilerde ekonomik bir kalkınmayla aşılacağını ifade ediyorlar. Halka gerçekleri inkâr etmeye çalışıyorlar. Ama gerçekte, şimdiye kadar en geniş ve derin küresel krizi yaşamaktayız. Örneğin, sadece aralık 2008’e kadar; 50 biliyon US Doları piyasadan düştü. Bu inanılmaz bir rakam. Örneğin, bunun yüzde 0,7’si (yani 350 miliyar doları), dünyanın açlık sorununu çözebilecek bir sermayedir.Yüzde 1’den daha küçük sermayelerle dünya su, enerji, iklim sorunlarını çözebilecek durumdayız.” vurgusunu yaptı. Küresel krizin tüm kapitalist ülkeleri bir korkuya ittiğini belirten Engel, devlet aygıtlarının buna bağlı olarak faşistleşme eğilimi gösterdiklerini vurguladı. Meselenin ana sorununun, işçi sınıfının sınıf mücadelesini kavraması sorunu olduğuna dikkat çeken MLPD Başkanı, partisinin önümüzdeki 2009 parlamento seçimleri vesilesi ile, gerçek sosyalizm için atılımcı bir süreç başlatma kararı aldığını. tüm Almanya’da, eyalet listelerinde yer alacağını bildirdi. “Aynı zamanda bu dinamik süreçte, enternasyonal sınıf mücadelesinin devrimcileştirilmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir. 2008’in son baharından itibaren, devrimci partilerin Enternasyonal Organizasyon Forumu (İCOR) kurmatik10nisan2009ca süreci başlatıldı. Şu ana kadar, bu sürece dünyadan 50’nin üzerinde devrimci parti ve örgüt katılmakta” belirlemesini yapan Stefan Engel, “Tüm gidişat, proletarya enternasyonalizmin yeni niteliğine bağlıdır. Bu, enternasyonal proleter devrimin temel alt yapısını oluşturmaktadır” vurgusu ile konuşmasını sonlandırdı.

Kongrenin ilk günü, gece saat 23:00’e kadar süren yoğun tartışmalarla sonlandırılmıştır!