Home , Haberler , Özgür Gelecek: “Sosyal medya kullanımına ve kimi tartışmalara ilişkin okurlarımıza çağrımız…”

Özgür Gelecek: “Sosyal medya kullanımına ve kimi tartışmalara ilişkin okurlarımıza çağrımız…”

Türkiye |13.02.2017| Özgür Gelecek Gazetesi’nin Sosyal medya kullanımına ve kimi tartışmalara ilişkin okurlara çağrısını haber değeri taşıdığından dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz!

Son süreçte kimi sosyal medya hesaplarında gazetemiz Özgür Gelecek’i hedefine koyan, açık teşhir ve karalama gibi yöntemlerle kurumumuza saldıran bir anlayışın boy verdiğine şahitlik ediyoruz. Bu anlayış sahipleri gazetemizde çıkan haberleri yalan olmakla, makaleleri manipülasyona hizmet etmekle itham etmekte, işi saldırganlığa dönüştürmekten çekinmemektedirler. Devrimci basın geleneğinin sürdürücüsü ve parçası olan gazetemize yönelik bu yaklaşıma karşı bir söz söylemek artık kaçınılmaz olmuştur.

Açık olan şudur ki; Özgür Gelecek, devrimci basın geleneğinin devamcısı ve parçası olmanın bedelini her alanda ödemekten çekinmeyen bir gazetedir. On yıllardır türlü saldırı altında devam ettirdiği yayın çizgisinde, defalarca muhabirlerini, çalışanlarını tutsak ve şehit vermiş, okurları ve dağıtımcıları baskılara maruz kalmıştır. Ama tüm bu saldırganlığın karşısında devrimci basın çizgisinden, işçi sınıfı ve ezilenler adına yayın yapmaktan ve kitlelere gerçekleri anlatmaktan asla geri durmamıştır. Gelinen aşamada, kimi hesaplar tarafından yürütülen karalama kampanyası, tam da Özgür Gelecek Gazetesi’nin durduğu devrim cephesinin aksi bir rotaya hizmet etmektedir.

Tüm bunların ve yazmadığımız daha fazlasının tekabül ettiği yer, ezilenlerin safı değildir. Yapılan pratiğin ezilenler cephesini zayıflatmak ve halk kitlelerinde güvensizlik yaratmak dışında bir karşılığı yoktur. Bu nedenledir ki, tüm okurlarımıza çağrımız yaratılan bu manipülasyona dahil olmamaları, zemin sunmamaları, sosyal medya üzerinden sürdürülen karalama kampanyasına ortak olmamaları ve egemenlerin oldukça rahat bir şekilde provoke edebileceği-yönlendirebileceği bir alanda politik tartışmaların kimi devrimci kurum ve devrimci kişilikler açısından güvenlik zafiyeti oluşturacağını dikkate alarak hareket etmeleridir. Zira bunun dışındaki pratikler politik alanı aşındırmak ve devrimci zeminde çatlaklara yol açmak dışında hiçbir şeye hizmet etmemektedir/etmeyecektir. Bunun bilinçli ya da bilinçsiz yapılması sonucu değiştirmeyecektir.

Bu provokatif ortam içerisinde gazetemiz açısından önemli, dikkate alınması gereken kimi eleştirilere de kesinlikle gözümüzü-kulağımızı kapatmıyor, bu konuda kendi pratiklerimizdeki eksikleri gidermeye dönük adımlar atma çabası içerisine girdik-giriyoruz. Oldukça akıcı olan ve sosyal medya ile anbean halkımızın takip ettiği birçok haberi sitemize zamanında yetiştirme ya da yer verme konusunda sıkıntı yaşadığımız açıktır. Diğer yandan haber dilimizin zaman zaman monotonlaştığı da doğrudur. Tüm bunlar ve diğer eleştiriler doğrultusunda gazete çalışmalarımızda yenilenmeye çalışıyoruz, ancak yeterli olmadığımız ve çeşitli nedenlerden kaynaklı bir süre daha bu konuda eksiklerimizi tamamlama konusunda doyurucu adımlar atamayacağımız ortadadır. Burada yine okurlarımızın devrimci mücadelenin, kitle çalışması için önemli bir aracı olan gazetemizi sahiplenmesi ile bu sorunlarımızı aşabileceğimiz ortadadır. Bu yüzden de çağrımız hem provokatif ortamı yok etme hem de gazetemizin eksikliklerini tamamlama konusundadır.

Bunu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız!

Özgür Gelecek