Home , Avrupa , Nürnberg`de Maraş anması ve Yazar Rıza Algül ile söyleşi gerçekleştirildi.

Nürnberg`de Maraş anması ve Yazar Rıza Algül ile söyleşi gerçekleştirildi.

100MEDIASIMAG0969NÜRNBERG-21-12-2014- Nürnberg Demokratik Güçbirliği Platformu bileşenleri tarafindan 19 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 da „Tarihten Günümüze Alevi Katliamları ve Maraş Kıyımı“ konulu bir kitlesel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik AKM-Cemevi Başkanı İsmail Serin`in Demokratik Güçbirliği ve AKM adına selamlama konuşması ve 24 Aralık Maraş, 19 Aralık  Hapishaneler ve  28 Aralık Roboski sahsında tüm katledilenler anısına  saygı duruşuyla başladı.Katliamlardan görüntüler müzik eşliğinde sinevizyonda gösterildi.

100 den fazla dinleyicinin katıldığı etkinliğin 2. Bölümünde araştırmacı yazar Rıza Algül tarihte yaşanan ve bugünde devam eden Alevilere yönelik katliamın arkasındaki zihniyete dikkat çekti. 1 saat süren sunumda görsel olarak, islam ile alevilik öğretilerini karşılaştıran ve aradaki farkları gösteren anlayışlar aktarıldı.Hacı Bektaşi Veli, Yunus ve Kaygusuz dan başlayan alevi felsefesinin islam ile bağdaşmadığını belirten Rıza Algül, gerçeği ve alevi ögretilerini temel kaynaklarından gelecek genç kuşaklara aktarmanın önemli bir görev olduğunu söyledi.

Aleviliğin insan merkezli bir düşünüş tarz olduğunu ve onu islama monta etmeye çalısan her türlü geri  ve tutucu yaklaşımların red edilmesi gerektiğini „bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır“ öğretisiyle sorunlara yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.Tarihte yaşanan alevi katliamlarının arkasında, alevilerin özgür düşünen ve tanrılarla ve doğmalarla bağdaşmayan yaşam tarzına yönelik saldırı  özü teşkil etmektedir dedi. Maras`ta, Sivas` ta, Çorum `da, Gazi `de, Dersim `de, katliamlara uğrayan alevilerin katili  kimdir ? sorusunun yanıtı  olarak islamı işaret etti ve bu gerici  yaklaşımın günümüzde Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında da  gerici iktidarlar ve devletler eliyle devam ettiğini belirtti. Aleviler örgütlenmeli ve yeni katliamlara karşı önlem almalı, hazırlıklı olmalıdır dedi.

Sorularin sorulduğu etkinlikte  ve farklı görüşler ve eleştirilerde  dile getirildi. Bilimsel  sorgulama yöntemiyle daha doğruyu bulmaya ve  kavramaya hizmet eden, kafalardaki doğmaların çözülmesine yönelikte düşündüren ve öğreten bir etkinlik oldu.

Rıza Algül, bugüne kadar araştırmacı-yazar olarak üç kitaba imza attı: İlk çalışması, 1996’ya yayımlanan “Aleviliğin Sosyal Mücadeledeki Yeri“ oldu. Ardından 1998 yılında, “Geçmiş ve Gelecek Gözüyle Alevilik“ adlı kitabı yayımlandı. 2000 yılında çıkan “Dinler ve Devrimler“ ise, yazarın üçüncü eseri. Etkinlikte “Dinler ve Devrimler“ kitabınıda, kitap  alan okuyuculara imzaladı.Ocak ayında“Dinler ve Devrimler“ kitabının almanca olarakta yayınlanacağını duyurdu.

100MEDIASIMAG0968100MEDIASIMAG0969

f023839aa5

scroll to top