Anasayfa , Avrupa , Mülteciciler Hakları İçin Çıktılar Yollara

Mülteciciler Hakları İçin Çıktılar Yollara

atigflogoAVUSTURYA | 18 – 01- 2013 | Avusturya devletinin ilticacılara yönelik politikası ve saldırılarına karşı çeşitli şehirlerde miting ve protesto gösterisi yapıldı. 17 Ocak 2013, Perşembe, Saat 17.00 İnnsbruck’ta da bir miting ve yürüyüş yapıldı.

Viyana ve İnnsbruck’ta yapılan miting ve yürüyüşlere çok sayıda ilticacı katıldı.

İki aya yakındır Viyana Votiv kilisesinin içinde ve önünde ilticacılar kendi hakları için bir mücadele vermekte; bu mücadele kendi haklarının tanınması ve sosyal yaşamdada kendilerine de yer verilmesine yönelikti. 2012 Kasım ayının sonunda Transkirchen’den Viyana merkeze yüzlerce insan protesto yürüyüşü yaptı. Sonrasında „sınırdışı edilenler“ Viyana’daki Votiv kilisesinin önünde bir protesto kampı kurdular ve yönetime ve bürokrasiye karşı net taleplerini yönelttiler, bunlar; herkese çalışma ve iş bulmada kayıtsız şartsız serbestlik, ekonomik sebeplerin iltica taleplerine sebep olarak kabulu ve en son olarak Avrupa’da bir çok iltica davasında kullanılan, iltica başvurularını reddetmek için veya başka ülkelere sınırdışı edilebilmesi için kullanılan Dublin II emrinin reddedilmesi ve bu uygulamadan artık kimsenin mahzur olmaması.

”" Lakin bu taleplerle yola çıkan mülteciciler, yılbaşı akşamı polisin ve yerel yönetimin karartma ve dağıtma saldırısına uğradı. Gece saatlerinde yüzlerce çevik polis tarafından baskın yapılan kampta bir çok insan gözaltına alınırken ve tutuklanırken gece saati olmasına rağmen kamp tamamen ortadan kaldırıldı. 40’tan fazla mültecici ise Votiv kilisesine sığınarak eylemlerine devam etti. Aralarından bir çoğunun haftalardır açlık grevinde olduğu ise zaten bilinmektedir. Özellikle Avusturya’da ilticacı ve mültecilere karşı geliştirilen günlük ayrımcılıklar, ülkede gelişen ırkçılık ve ırkçı politika ve partilerin devlet aygıtı tarafından aktif şekilde desteklenmesi, mülteci kamplarına “gelir kaybı” damgası vurmaya çalışmaları, sağlanan sosyal hizmet ve hakların azaltılmasına sebep olarak dışarıdan ve özellikle iltica yolu ile gelen göçmenlerin gösterilmesi bu süreci kızıştırırken mültecilerin yıllardır göstermediği böyle bir tepki Avusturya’daki ırkçılık karşıtı yerli insanlardan da destek buldu. İnnsbruck’ta saat 17:00’da Anna Saule anıtı önünde toplanan ve çoğunluğunu mültecilerin ve göçmenlerin oluşturduğu kitle burada Almanca olarak “Hiçbir insan illegal değil”, “Herkese oturum hakkı”, “Sadaka değil iş istiyorum”, “Bekle, bekle, nereye kadar” yazılı pankartlar ve dövizler açtılar. Burada katılımcı kurumlar adına okunan basın metninde Votiv kilisesinin içinde örülen direniş anlatılırken, çevredeki herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altı çizildi ve herkes desteğe çağırıldı. ”"Her dilde okunan metinden sonra serbest kürsü içinde ATİGF’in de basın açıklaması okundu. Okunan metinde Avusturya’da egemenleri tarafından geliştirilmek istenen ırkçılığa ve ulaştığı boyutlara dikkat çekilirken bu şartlarda direniş veren mültecilerin taleplerinin aslında her insanın en insani hakları olduğu belirtildi. Ardından konuşmalar yapan mülteciciler, özellikle kendilerinin “keyfi” bir şekilde kendi ülkelerinden çıkmadığını ve Avusturya’ya gelince de insanlığa yakışır bir ortam ve yaşamsal haklar bulamadıklarının altını çizdiler. Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen kitle buradan Bölge Polis Müdürlüğü’nün önüne geldi. Tutuklananlardan birisinin de burada tutulduğuna dikkat çeken konuşmalar yapıldıktan sonra kitle eylemini noktaladı.