Home , Dünya , Mısır Bağımsız Sendikalar Bildirgesi: Devrim! Özgürlük! Toplumsal Adalet!

Mısır Bağımsız Sendikalar Bildirgesi: Devrim! Özgürlük! Toplumsal Adalet!

MISIR | 25 – 02 – 2011 | Devrim! Özgürlük! Toplumsal Adalet!

Devrimdeki işçilerin talepleri

25 Ocak devriminin kahramanları! İçinde bulunduğumuz bu günlerde yüz binlerce işçinin tüm Mısır’da grev, işgal ve gösterilerini gören değişik iş yerlerinden gelen işçi ve sendikacı olarak bizler, grevdeki işçilerin taleplerini birleştirmeyi doğru buluyor ve bu talepleri Mısır halkının gerçekleştirdiği ve şehitlerimizin kanlarını verdiği devrimimizin hedeflerinin önemli bir parçası haline gelebilmesini amaçlıyoruz. Sizlere, bu devrimin toplumsal boyutunu tekrar kanıtlamak ve esas ondan yararlanması gerekenlerden bu devrimin kaçırılmasını önlemek için adil taleplerimizi bir araya getiren bir işçi programını sunuyoruz.

Bu şanlı devrime yol açan olayların bir parçası olan ve daha 25 Ocak devriminden önce ortaya konan işçilerin talepleri şunlardır:

1. Ulusal asgarî ücretin ve emeklilik maaşlarının yükseltilmesi. Asgari ve azami ücretler arasındaki farkın azaltılması ve bu yolla devrimin getirdiği toplumsal adalet prensibi uyarınca en fazla ücretin asgari ücretin 15 katını aşmaması. İşsizlik ücreti ödenmesi ve artan fiyatlarla artacak düzgün bir zam sistemi.

2. Hiçbir şart ya da sınırlama olmadan bağımsız sendika örgütlenmesi ve sendikaların ve liderlerinin korunması.

3. Kol ve kafa işçilerinin, köylü çiftçilerin ve meslek sahiplerinin iş güvencesine kavuşması ve işten atılmalarına karşı güvence. Geçici işçilerin sürekli kadroya alınması ve işlerinden atılmış işçilerin tekrar işe alınması. İşçileri geçici sözleşmelerle taşeronlaştırmayı tamamen kaldırmalıyız.

4. Özelleştirilmiş tüm kurumları tekrar ulusallaştırmak ve yıkılan rejimin altında ekonomimizi mahveden ve halkın nefretini kazanmış özelleştirmeleri tamamen durdurmak.

5. * Kurumların başına, iflas ettirtip o kurumları satabilmek için geçirilmiş yolsuz idarecileri tamamen yerlerinden etmek;
* Emeklilik yaşını geçmiş ve ulusal gelirin 3 milyarını yiyen danışmanları azaltıp gençlere iş imkânlarını açmak;
* mal ve servislere fiyat kontrollerini geri getirerek yoksulları zor durumda bırakan fiyat artışlarını durdurmak.

6. Devrik rejimin kalıntılarına karşı halen grevde olanlar ve işyerlerini sattırmak için iflasa sürüklenen kurumlardaki işçiler de dâhil olmak üzere, Mısır işçilerinin grev yapma, oturma protestosu gerçekleştirme, sakince gösteri yapma hakları. Bizim görüşümüze göre, eğer bu devrim ülkedeki zenginliğin adil bir dağılımını sağlamıyorsa hiçbir değeri yoktur. Özgürlükler toplumsal özgürlükler olmazsa tamamlanmamıştır. Oy verme hakkı, doğal olarak, bir somun ekmeğe olan hakka dayanmaktadır.

7. Sağlık hakkı üretimi artırmanın gerekli bir koşuludur.

8. Yıkılan rejimin en önemli yolsuzluk sembollerinden bir haline gelmiş olan Mısır Sendikalar Federasyonu dağıtılmalıdır. Federasyon’a verilen adli kararların uygulanması, bütün dokümanlarına ve mal varlığına el konulması. Mısır Sendikalar Federasyonu’nun liderlerinin ve üye sendikalarının tüm mal varlığına el konulması ve soruşturma açılması.

İmzalar:
Meteoroloji Bürosu, Ahmad Kamal Saleh
Sağlık Teknisyenleri Sendikası, Hossam Muhammed Addullah Ali
Hastabakıcı, Sayyide El-Sayyid Muhammed Fayiz
El-Fayyum Şeker İşletmesi, Aşraf Abd el-Wanis
Ömer Efendi Alışveriş Dükkanı, Abd-el-Kadir Mansur
Future Boru Şirketi, 6 Ekim Şehri, Hafız Nagip Muhammed
Mısır Helwan Tekstil Şirketi, Muhammed Hasan
Tora Çimento, Mahmud Abd-el-Munsaf El-Alwani
Mısır Ticari Eczacılık Şirketi, Ali Mahmud Nagi
Hawamidiyya Şeker Şirketi, Ömer Muhammed Abd-el-Aziz
Mısır Eczacıları, Muhammed Celal
Süveyş Gübre Şirketi, Şazlı Sawi Şazlı
45 Numara Askerî Fabrika, Muhammed İbrahim Hasan
999 Numara Askerî Fabrika, Vasıf Musa Vahba
Genel Ulaşım Kurumu, Cemil Fethi Hifni
Kahire Genel Kontrat Şirketi, Adil Abd-el Na’im
El-Kanah ip şirketi, Port Said, Ali Hasan Abu Aita
Bilgi Merkezi, Hind Abd-el-Gaward İbrahim
Bilgi Merkezi, Hamada Abu-Zeyd
Bilgi Merkezi, Muhammed Kahiri Zaid
Kültür Merkezleri Genel Kurumu, Hatım Salah Seyyid
Ulusal Posta Kurumu, Muhammed Abd-el-Hakim
Uluslararası İbeks Şirketi, Ahmed İslam
99 Numara Askerî Fabrika, Tarık Sayyid Mahmud
999 Numara Askerî Fabrika, Nabil Mahmud
Sendikacı Mahmud Şükrü
999 Numara Askerî Fabrika, Ahmed Faruk
999 Numara Askerî Fabrika, Osama El-Seyyid
Future Boru Şirketi, Yasir El-Seyyid İbrahim
Deri İşçileri, Mahmud Ali Ahmed
Future Boru Endüstrisi, Abd-el-Rasul Abd-el-Gani
Ömer Efendi Alışveriş Dükkanı, Ali Seyyid
Gayri menkul Vergi Dairesi (RETAU), Kamal Abu Aita
Gayri menkul Vergi Dairesi (RETAU), Ahmad Abd-el-Sabur
Gayri menkul Vergi Dairesi (RETAU), Salah Abd-el-hamid
Gayri menkul Vergi Dairesi (RETAU), Mahmud Umar
İşçi, Halit Celal Muhammed
Petrotrade Şirketi, Muhammed Zeki İsmail,
Süveyş Kanal Şirketi, Saud Ömer
Süveyş Gübre Şirketi, Kamal el-Banna

[Arabawy.org’daki İngilizcesinden Mehmet Bayram tarafından çevrilmiştir]