Home , Avrupa , Londra’da Emek, Barış ve Özgürlük Platformu kuruldu

Londra’da Emek, Barış ve Özgürlük Platformu kuruldu

Londra |12.05.2018| Londra’da faaliyet yürüten Demokratik kitle Örgütleri, Yöre Dernekleri, inanç kurumları ve akademisyenlerinde içinde bulunduğu Emek, Barış ve Özgürlük Platformu kuruluşunu ilan etti. Bugün Alxas Dayanışma ve yardımlaşma merkezinde yapılan basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan eden platform, basın açıklamasını basın ve misafirlerin sorularının ardından sonlandırdı. Basına ve Kamuoyuna yazılan kuruluş bildirgesini olduğu gibi paylaşıyoruz.  

Britanya’da yaşayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni Bütün Milliyet ve Mezheplerden Toplumumuza Çağrımızdır

Türkiye tarihinin en kritik seçimleriyle karşı karşıya.

Kararlaştırılacak olan, kurulmaya çalışılan faşist tek adam-tek parti rejiminin püskürtülmesinin dayanaklarının yaratılıp yaratılamayacağıdır.

İç ve dış borçlarla doların rekor üzerine rekor kırmasının, enflasyon ve işsizliğin yükselişinin gösterdiği ekonomide tıkanma belirtileriyle ülkenin OHAL’siz yönetilemez olması, adaletsizlikler ve içeride ve dışarıda şiddet ve savaşa duyulan ihtiyacın dış politikada da açmazlara götürmesi, Erdoğan ve AKP’yi bir baskın erken seçime gitmek zorunda bıraktı.

Çıkarılan Seçim ve İttifaklar yasasıyla önceden hazırlıkları tamamlanan seçimler 24 Haziran’da yapılacak. OHAL altında düzenlenen seçimlerde, 16 Nisan Referandumundan biliyoruz ki, her türlü hile ve zor kullanılacak. O nedenle bütün umutları sadece sandığa bağlamamak ama öncelikle sandıklara sahip çıkmak belirleyici önemdedir.

Tekçilik peşinde olan Erdoğan ve AKP’si, bu seçimlere, bir süredir birlikte olduğu Bahçeli MHP’siyle ittifak halinde giriyor. Bu ittifaka ve amaç edindiği tek adam-tek parti rejimine karşı olduklarını açıklayan, ama çoğu durumda AKP-MHP’yle benzer politikalar izleyen düzen partilerinin oluşturdukları bir diğer ittifak ise, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP’nin bir araya geldikleri “Millet İttifakı”dır.

Erdoğan, AKP ve müttefiki MHP’nin bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Halkın elinde kullanabileceği demokratik hak kırıntısı bırakmayıp ülkeyi KHK’larla yönetmek ve emeğin sömürüsünü yoğunlaştırırken halka yönelik şiddeti ve savaşı tırmandırmak bugüne kadar uyguladıkları ve uygulamayı sürdürecekleri programlarıdır. Bu tekçi halk düşmanı faşist ittifaka tek oy verilmemesi bu seçimlerin birincil hedefi olmalıdır: “Erdoğan’a Oy Yok!”, “AKP-MHP İttifakına Oy Yok!”

Bizler, aşağıda imzaları olan Britanya’daki kurum ve kuruluşlar, “Emek, Barış, Özgürlük Platformu – Britanya” adıyla bir araya gelerek, şu talepler etrafında seçimlerdeki tutumumuzu ve çalışmalarımızı ortaklaştırdık:

 • Tek adam-Tek parti rejimine Hayır; Halk iradesine dayalı demokratik bir iktidar.
 • OHAL’e Hayır. KHK’ler İptal Edilsin!
 • İfade, basın, siyasal ve sendikal örgütlenme, toplantı ve gösteri özgürlüğü. Grevlerin yasaklanmasına hayır, sınırsız grev hakkı.
 • Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı dahil, tam hak ve dil eşitliği. Ülke içi ve dışında savaş ve askeri operasyonlara son. Kürt sorununa barışçı demokratik çözüm.
 • Dinsel ve Aleviler başta olmak üzere azınlık mezheplere yönelik baskılara son, herkese inanç özgürlüğü, laik devlet.
 • Milletvekillerine kürsü dokunulmazlığı. Tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkan ve yöneticilerine özgürlük ve görevlerine iade. Kayyım uygulamasına son.
 • Bağımsız ve tarafsız yargı.
 • Kadına toplumsal hak eşitliği. Kadına yönelik şiddete son!
 • Dinci eğitim dayatmasına son. Gençlere parasız ve demokratik eğitim hakkı.
 • Parasız, eşit ve erişilebilir sağlık hakkı.
 • İşsize iş ve insanca yaşanabilir ücret, konut ve emeklilik hakkı. İşsizlik parası ve rüşvet nitelikli olmayan sürekli kılınmış yılda dört ikramiye.

Seçimlerde yukarıdaki taleplerin savunulmasında mücadelelerini ortaklaştıran bizler, S. Demirtaş’ın alacağı yüksek oyla HDP’nin barajı aşmasını hem HDP’nin Meclis’e girmesi ve hem de Tekçi rejimin önünün kesilmesi bakımından önemli görüyoruz.

Bu nedenle, Britanya’da yaşayan Türkiye ve Kürdistanlı, bütün milliyet ve mezheplerden halkımızı 16, 17, 18 ve 19 Haziran’da kurulacak sandıklarda HDP’ye ve Selahaddin Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz.

Emek, Barış, Özgürlük Platformu – Britanya

katılımcı kurumlar;

Britanya Demokrat Kürt Halk Meclisi, Day-mer, Göçmen İşçiler Kültür Dernegi (Gik-Der), Yüz Çicek Açsın Kültür Merkezi, Tohum Kültür Merkezi, Roj Kadın Meclisi, Croydon Taybet Ana Kadın Meclisi,  Sosyalist Kadınlar Birliği, HDK İngiltere,  Halkevi, Kürt Toplum Merkezi, Kırkısraklılar Dayanışma Derneği, Nurhak Kültür Evi, El-Com, Zedikanlılar, Alxas-Com, Qaşanlılar Dayanışma Derneği, Dersim Der, Tilkililer, Paz-Der, Koçgirililer Dayanışma Derneği, Demircilik Dayanışma Derneği, Kürecik Dayanışma Derneği,  Barış için Akademisyenler UK,  Adıyamanlılar Dayanışma Grubu.