Home , Takvim , Kongre – İTİF 20. Genel Kurulu

Kongre – İTİF 20. Genel Kurulu

Üye, Taraftar, Devrimci, Demokrat ve İlerici Kamuoyu’ na

ÇAĞRIMIZDIR !

Değerli  Dostlar;

Sizleri, İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu İTİF’in 20. Kongresine katılmanız için, içtenlikle davet ediyoruz.

Her geçen gün dünya halklarına yönelik geliştirilen sosyal, politik ve demokratik hak gaspları, ırkçı ve yabancı düşmanlığı artarak devam ediyor! Özellikle 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomi kriz, kendini çok daha fazla hissettirdiği bu günlerde, dünyada  giderek işsizlik ve yoksulluk hat safaya ulaştığına tanıklık etmekteyiz.

Yine krizin daha fazla hissedildiği Türkiye’ de özelleştirmeye, işten çıkarılmaya, yoksulluğa,  işsizliğe karşı ve sendikal özlük hakları için örnek bir mücadele  sürdüren TEKEL işçilerinin yarattığı direniş dalgası giderek yayılmakta ve bu dalgayı AKP Hükümeti  kırmak için her türlü yalan ve oyunuyla bu direnişi boşa çıkartmak ve boğmak istemektedir. Buna karşı Tekel İşçilerinin direnişinin yarattığı kararlılık ve azim, sistemin ve onun temsilcisi olan AKP Hükümeti nin tekel işçilerine yonelik saldırılarını boşa çıkaracak ve işçi sınıfının uzun bir dönemden beri sürdürdüğü sessizliğini bozacak dinamik nüveleri içinde barındırmaktadır.

Göçmen Emekçiler;

İTİF 19. yılını geride bırakarak 20. yılına girmenin onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Federasyonumuz bu güne değin her türlü anti demokratik, ırkçı, Ğöçmen düşmanlığı ve faşist örgütlenmelere ve pratik uygulamalara karşı mücadele  ederek,  20 yıllık mücadele tarihini, bilgi, birikim ve tecrübelerini aktararak bugünlere kadar geldi.

Ve bugün genel anlamda dünya halklarına yönelik saldırılar karşısında,  bir “sessizlik” hakim olsa da, Federasyonumuz  mücadelesini siz dostlarıyla birlikte, kol-kola, omuz-omuza yarınlara, daha nice on yıllara taşıyacaktır.

Bu bilinç ve kararlılıkla;  20. Yılında Daha Güçlü Bir İTİF İçin, 20.  Kongremizde Buluşalım !

19. Dönem İTİF Yönetim Kurulu

Kongre Tarihi   :  14 Mart 2010

Saati                            :  13. 00

Adresi                :  Zurich Gençlik ve Kültür Evi  ( Zentral Str. 78 Zurich )