Anasayfa , ATİF , ATİF 33. Kongre Programı ve Taslağı

ATİF 33. Kongre Programı ve Taslağı

1. Kampanyanın çıkış noktası

Bu kampanyaya neden gerek duyuldu? Kampanya fikri nasıl oluştu?

2.dünya paylaşım savaşı sonrasında, büyük yaralar alan Almanya’nın yeniden yapılandırılması gerekmekteydi. Bunun için yoğun bir şekilde yabancı işgücüne ihtiyaç duyulmaktaydı. Almanya bu ihtiyacı gidermek için önce İtalya 1955, sonra İspanya 1960 ve Yunanistan 1960 ile işgücü anlaşmaları yapmıştır. Ancak bu antlaşmalara rağmen işgücü açığı kapatılamamıştır. Arkasından Türkiye (1961), Fas (1963), Portekiz (1964), Tunus (1965) ve Yugoslavya (1968) ile antlaşmalar yapılmıştır.[1]

Türkiye ile Almanya arasında yapılan bu antlaşmadan sonra 1964 yılında göçmen işçi sayısı yüz bini bulmuştur.[2] Artan işsizlik, ekonomik bunalım ve petrol krizinin de etkisiyle 1973 yılının sonunda Almanya yabancı işçi alımını durdurmuştur.

Ülkede bulunan yabancı işçilerin çalışması engellenmemiş, fakat geri dönmeleri için öğütlenmiştir. Buna rağmen Türkiyeli göçmen işçilerinin sayısı aile birleşmeleri ile sürekli artmıştır. 1973-74’te tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türkiyeli göçmen işçi sayısı 711.302 iken bu nüfus eş ve çocukların gelmesiyle 1.765.788’e çıkmıştır.[3]

Devamı için – ATIF_33_Kongre_Taslak

———————————————————–

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Delege Tespiti

3- 33. Kongre Açılış Konuşması

4- Divan Seçimi

5- 32. Dönem Faaliyet Raporunun Sunumu ve Tartışılması

6- 32. Dönem Mali Raporun Sunumu ve Tartışılması

7- 32. Dönem Denetim Kurulu Raporunun Sunumu

8- 32. Dönem Siyasi Raporunun Sunumu ve Tartışılması

(Bütün göçmenlere seçme ve seçilme hakkı kampanyasıyla kitlelerle diyaloga geçelim! )

9- ATİF Tüzüğüne İlişkin Değişiklik Önerileri

10- Yeni Yönetim Organlarının Seçimi

a) Yönetim Kurulu

b) Denetim Kurulu

11- Dilek ve Temenniler

12- Kapanış

Kongre Tarihi: 2-3 Nisan2010  Kongre Başlangıç Saati: 12.00

Kongre Salonu Adresi: Haus der Jugend Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt/M.

Çalışmalarınızda Başarılar…

ATİF 32. Dönem Yürütme Kurulu

ATIF_33_Kongre_Taslak