Anasayfa , Avrupa , Konferans’ta Göçmenlik Tartışmaları Devam Ediyor

Konferans’ta Göçmenlik Tartışmaları Devam Ediyor

FRANKFURT | 03 – 04 – 2010 | ATİK Konferansında göçmenlik ve ATİK’in gelecekte izleyeceği örgütsel ve politik yönelimler tartışılmaya devam ediyor. Tartışmalar özellikle, yapısal sorunları aşabilecek ve kitleleri kucaklayabilecek bir örgüt şekillenişi yaratma üzerinde yoğunlaşıyor.

Birçok konunun gündeme geldiği Konferansta tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dernek, Federasyon ve Yönetim kurullarının yanısıra Avrupa’nın birçok alanından biraraya gelen ATİK taraftarları, kurumun geleceğine yönelik tartışma yürütüyor.

Gündeme gelen konulardan birisi, Göçmenlik sorunu bağlamında, bütünleşme ve bunun hangi demokratik yöntemlerle ele alınabileceği tartışması oldu. Bunun dışında, değişen hedef kitlesi, parlementer mücadele yöntemleri, ATİK kadro/faaliyetçi yapısı, göç olgusu, sınıf mücadelesinde kitle örgütünün yeri, kadın sorunu, azınlık tartışmaları, mesleki örgütlenmeler gibi gündemler dile gelerek, tartışmalar yapıldı, görüşler belirtildi.

Tartışmaların arasında Ankara’da TEKEL direnişini desteklemek için giden delegasyon adına ATİK Sekreteri Süleyman Gürcan izlenimlerini anlattı. İşçilerin mücadele azminin açıkça görüldüğünü belirten Gürcan, ATİK adına yaptığı açıklamalarda, sürekli olarak sözünün sloganlarla kesildiğini söyledi. Heyecan ve direniş ruhununun çok üst seviyelerde olduğunu aktaran Gürcan, TEKEL işçilerinin uluslararası alandan gelen desteği çok önemsediklerini gördüğünü söyledi.

Gürcan, işçilerin direnişlerinin bizim sunduğumuz en küçük destekle büyük oranda etkilendiğini ve Avrupa’da bu noktada kamuoyu yaratılmasının önemli olduğunu söyledi.

Delegasyonun Ankara ziyaretinin görüntüleri ise salonda büyük çoşkuyla alkışlandı.

Aveg-KON’dan gelen destek mesajının okunmasının ardından, MLPD Merkez Komite Temsilcisi bir destek konuşması yaptı. Temsilci, ATİK’i selamladıktan sonra, göçmenlik olgusuna da sınıfsal bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti. Emperyalistlerin göçmenleri, kendi ülkelerindeki işçi sınıfıyla karşı karşıya getirmeye çalıştığını söyleyen MLPD Temsilcisi, bunun bir böl-parçala-yönet politikası olduğunu anlattı.

Ardından ATİK Newroz Delegasyonu Osman Baydemir’le yapılan görüşmeye ve delegasyonun katılıdığı Newroz kutlamalarına ilişkin ATİK Konsey Üyesi Hüseyin Sapan görüntüler eşliğinde anlatım yaptı.

Konferansının birinci günü saat 20,00de başlayan panelle devam ediyor.

<object width=”212″ height=”172″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/5yIHTW6L1JU&hl=nl_NL&fs=1&”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/5yIHTW6L1JU&hl=nl_NL&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”212″ height=”172″></embed></object>
<br>
<object width=”212″ height=”172″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/5yIHTW6L1JU&hl=nl_NL&fs=1&”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/5yIHTW6L1JU&hl=nl_NL&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”212″ height=”172″></embed></object>
<br>