Anasayfa , Avrupa , ATİF 33. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

ATİF 33. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

FRANKFURT | 03 – 04 – 2010 | Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu önceki gün gerçekleştirdiği 33. Genel Kurulu ile bir dönemi daha geride bıraktı. Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşen ve 51 delegenin 40’nın katıldığı genel kurul iki gün sürdü. Saygı duruşu ve açılış konuşmasının ardından yapılan delege tespiti ile kongre resmi olarak başlamış oldu.

Faaliyet raporu tartışmaları çerçevesinde yapılan tartışmalarda, öne çıkan durum raporun önceden alanlara sunulması önerisinin yanı sıra kolektif faaliyet tarzı ve yapısal sorunlar oldu. Oldukça tartışmalı geçen genel kurulda, bir sonraki Yönetim Kurulunun yapısal sorunları giderme noktasında ısrarcı olması, denetim mekanizmasının daha nitelikli hale getirilmesi gerektiği dile getirilen noktalar oldu. Federasyonun seçme-seçilme kampanyasının ön plana çıktığı tartışmalarda, kampanyanın gerekliliği ve atılan pratik adımlar noktasında tartışmalar yapıldı.

Faaliyet Raporu bölümünde YK adına toparlama yapan federasyon temsilcisi Süleyman Gürcan, Federasyon olarak işçi sınıfı içerisinde ki çalışmalara önem verdiklerini, göçmen sorunlarını sınıf sorunu ile bağını kurarak ele alınması gerektiğini dile getirdi. Gürcan devamla, ‘İşçi temsilciliklerinin önemi üyelerimizce bilince çıkmalıdır. Son dönem atılan adımlar küçük ancak ileriye dönük adımlardır. Seçme/seçilme ve seçim kampanyaları arasıda ki fark doğru kavrandığı taktirde, bir yıl daha sürecek olan bu kampanya daha da verimli olacaktır’ dedi. Kampanya başlangıcının başarılı olduğunu belirten Gürcan; ‘ancak en önemli sorun YK’nın kendiliğindenciliğe düşmesidir. Bu noktada dersler alınmalıdır’ dedi. Yapılan toparlamanın ardından onaya sunulan faaliyet raporu irade tarafından onaylandı.

Ardından ‘Seçme/Seçilme hakkı kampanyasıyla kitlelerle diyaloga geçelim!’ konulu 32. dönem Federasyon Yönetim Kurulu tarafından sunulan siyasi taslak yazısı tartmaya açıldı. Yapılan tartışmalar neticesinde genel kurul iradesi, yazının yetersiz olduğu, tartışmaların dikkate alınarak yeni YK’nın bir yazı kaleme alması gerektiği noktasında irade ortaya koydu.

ATİK Başkanı Musa Demir konuşmasında, Almanya’nın AB ülkeleri içinde belirleyici ülke olduğu ve buradaki demokrasi mücadelesinin de AB içinde belirleyiciliğini koruduğunu vurguladı. Sözlerine ATİF’in misyonunun önemli olduğuna dikkat çekerek devam eden ATİK Başkanı, ‘Federasyon mücadelesini sadece seçme/seçilme kampanyası ile sınırlandırmamalı, daha geniş hak gaspları noktasında da mücadelelerini yürütebilmelidir’ dedi.

Ertesi gün yapılan Mali ve denetim kurulu oylamasının ardından, tüzük yenilemesi gerçekleşti ve yeni organların seçiminin ardından dilek ve temenniler ile birlikte 33. ATİF genel kurulu sonlandırılmış oldu.

Genel Kurula misafir konuşmacı olarak katılan Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD) temsilcisi, Almanya’da ATİF gibi göçmen kurumlarla çalışmanın önemli olduğunu dile getirdi ve eylem birliklerinin arttırılmasını dile getirdi.

Genel kurulu AHM’ye değerlendiren ATİK Denetim kurulu başkanı Mahmut Özkan,tartışmaları canlı ve olumlu bulduğunu belirterek, ‘Belkide son dönemlerin en canlı tartışmalarına sahne oldu bu genel kurul. Bu anlamıyla olumlu olduğu düşünüyorum ve ilerisi için umut verici’ dedi.

Genel Kurulu’na Yeni Kadın Ülke Kadınlar komitesi de dayanışma mesajını sundu.