Anasayfa , Köşe Yazıları , Kolektif kurtarıcı..

Kolektif kurtarıcı..

özgürgelecekÖZGÜR GELECEK | 18-05-2013 |Devrimci felsefeye, ekonomi politiğe ve devrimci bir sosyal bilime sahip olmak önemlidir ancak yeterli değildir. Kurtuluşu ve özgürlüğü gerçekleştirecek olan devrimci örgütün, öncünün varlığı ve yaratılması, onun niteliğinin belirlenmesi, yasaları, ilke ve kurallarının bilimselliği ve uygulanabilir özelliğine sahip olmak da gereklidir.

Sermayenin egemen olduğu, ücretli köleliğe dayalı bir üretim biçiminde sınıf karşıtlıkları temeli üzerinde oluşan modern toplum işçiler ve emekçiler için dayanılmaz ve kabul edilemez ağırlıkta kötü yaşam ve çalışma koşulları yaratır. Sınıf karşıtlığı temeli üzerinde yükselen modern toplumun objektif gerçekliği ve yarattığı eşitsiz, adaletsiz, yoksulluk dolu sonuçları sınıf bilincinin gelişiminde güçlü koşullar ve olanaklar yarattı. En örgütlü, en devrimci sınıf olan işçi sınıfı kendisini sömüren ve ezenlere karşı sayısız mücadele ve ciddi çatışmalar yürüterek kendi sınıf, savaşım ve kurtuluş bilincine varabildi. Bu bilincin gelmiş olduğu en ileri ve en devrimci düzey Marksizm-Leninizm-Maoizm’dir.

Bütünlüklü ve gelişmiş ileri bir sınıf bilincine ve bu bilincin yön verdiği sınıf örgütünü yaratma düzeyine devrimin ustaları Marx-Engels-Lenin-Stalin-Mao yoldaşın sayesinde gelindi. Devrim ve örgüt biliminin ustası Lenin, yaşamı boyunca bir yandan Menşevizm’e-reformizme-Troçkizm’e-amatörlüğe yoğun ve bilinçli bir ideolojik mücadele yürütürken; diğer yandan profesyonel devrimci bir örgüt yaratma mücadelesinden bir an olsun geri durmadı. “Bana profesyonel bir örgüt verin Rusya’yı yerinden oynatayım” belirlemesinin neden ciddi derecede önem taşıdığını ve vazgeçilmez değerde olduğunu sınıf savaşımında devrimci örgütü yaratma iddiasında olup özne rolü oynamak isteyenler çok iyi bilmektedir.

İşçiler ve emekçiler için bilinç ve örgüt vazgeçilmez değerde iki büyük mücadele silahıdır. Sınıf bilinci ve onun en ileri, en gelişkin en devrimci sınıf örgütü olmadan, yaratılmadan baskı ve sömürüden, yoksulluk ve kölelikten kurtulmak mümkün olamaz, özgür gelecek yaratılamaz. Başta Lenin ve Stalin olmak üzere Bolşevik önder ve kadrolar Leninist tipte bir devrimci örgüt yaratarak kurtuluş yolunu güvence ve garanti altına alabildi. Onu hedefinden saptırmak, bilincini bulandırıp geleceğini karartmak için çabalayan her türden burjuva ve küçük-burjuva düşünce ve görüşlere karşı amansız bir mücadele yürüttü.

Bu amansız savaşımda başkan Mao Çin devrim pratiğinde Bolşevik-Leninist tipte örgüt modelini referans almıştır. Onun vazgeçilmez ilkelerine ve sarsılmaz yasalarına bağlı kalarak Çin devrim pratiğini örgütlemiştir. Bir öncü, bir önder ve örgütlü bir güç yaratırken aynı zamanda onun ideolojik ve politik önderliği altında devasa bir kurtuluş ordusu yaratmayı da başarmıştır. Devrimci pratiğin ateşi içinde devrim bilimine olduğu kadar Leninist tipte örgüt bilimine ve ilkelerine büyük katkılar sunmuş, yeni tipte bir savaş ordusu-bir kurtuluş ordusu yaratarak proletaryanın sınıf savaşımında ona muazzam nitelikte güçlü bir silah kazandırmıştır. Diyalektiğin temel yasası olan çelişme yasasıyla parti gerçekliğini değerlendirmiş, partinin bir çelişme olduğunu belirterek,  proletarya ve ezilen dünya halklarına güçlü ve önemli bir silah sunmuştur. Her türden burjuva ve küçük burjuva tehlikeye karşı proletaryayı sürekli uyarmış sınıf uyanıklığını artırması için devrimci görüşler ve bilimsel tecrübelerle sürekli eğitmeye çalışmıştır. Burjuvaziyi başka yerde değil partinin merkezinde aramak gerektiğini belirterek sınıf çatışmalarının en keskin en acımasız ve en fırtınalı geçtiği yerin parti merkezi onun iç yaşamı olduğunu ifade ederek sınıf savaşımında proleter bilincin gelişimine, güçlenmesine önemli katkılar sunmuştur.

Sınıf savaşımı sürdürme iddiasında ve amacında olan her proleter devrimci sınıf savaşım tarihine, onun bilimsel dünya görüşüne dikkatle ve bilinçle bakar. Kan ve emek üzerinde biçimlenip şekillenen devasa boyuttaki ders ve tecrübeler üzerinde yükselen sınıf bilincine ve onun önderliğinde ve yol göstericiliğinde yaratılan sınıf örgütüne onun evrensel değerlerine, tarihsel deneyimlerine doğru bakan, onu doğru algılayıp kavrayan, onu kendi ülke gerçekliğine ustaca uyarlayan genç komünist önder İbrahim Kaypakkaya olmuştur.  Kaypakkaya yoldaş proleter sınıf bilincinin ve örgütünün ülkemiz topraklarındaki bilimsel devrimci adı ve onun yegane temsilcisidir.