Home , Kadın , Kadının yaşam bilimi Jineoloji büyüyor!

Kadının yaşam bilimi Jineoloji büyüyor!

Türkiye|24.05.2017|Kadının yaşam bilimini açığa çıkaran Jineoloji, 8 yıllık süreç içerisinde birçok çalışmaya imza attı. Jineoloji Amed Atöylesi üyesi Hevi Nimet Gatar, jineoloji ile kadınların yok sayılan tarihini aradıklarını söyleyerek, kadınların özüne döndüğünü böylece var olan bir hakikatin karartılamadığını söyledi.

Kadının yaşam bilimi anlamına gelen jineoloji, Kürt kadınları öncülüğünde büyüyor. “Kadın hakikatinin arayışı ve çözümü” konularında çalışmalarını yoğun bir tempoyla süren jineoloji, kadının yok sayılan tarihi, sosyolojisi, siyasallaşma ihtiyacı, ekonomi ve kadın ilişkisi, erilleşen, tekelleşen bilim, eğitim, ekoloji, demografya, etik ve estetik gibi birçok alan üzerine tartışmalar geliştiriyor. Amed ile başlayan İstanbul, İzmir, Wan ve Ankara gibi illerde büyük ilgi gören jineoloji, birçok il, ilçe ve mahallelerde kadınlarla buluşmaya devam ediyor.

8 yıllık serüveniyle binlerce kadınla buluşan jineoloji, bu kapsamda dergi, kitap, konferans ve atölye gibi çalışmalara imza attı. Jineoloji Amed Atölyesi üyesi Hevi Nimet Gatar, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özgürlük sorunu tartışılmalı!

Tartışmaya başlandığı 8 yıllık süre boyunca kadınların kendi arkeolojisini yapabildiklerini belirten Gatar, ataerkil zihniyetin işgal ettiği tüm alanları yeni baştan sorgulayarak, kadınların toplumsallığa dair yok sayılan ilk üretimlerini açığa çıkarabildiklerini kaydetti.

Jineolojinin temel amaçlarından birinin de kadının kendi varoluşunu sorgulaması temelinde eril zihniyetin inşa ettiği tüm kalıpların yıkılması olduğunun altını çizen Gatar, kadının kim olduğu, kimler tarafından tanımlandığı, uğradığı şiddet türlerinin hangi iktidar mekanizmalarıyla beslendiği, özgürlük sorununun nasıl çözüleceği konularının tartışılması gereken noktalar olduğunu ifade etti.

Atölyeler fikir ortamı!

Jineolojinin kadının özü ve hakikatiyle buluşturmayı hedeflediğinin altını çizen Gatar, çalışmalar kapsamında Avrupa’da konferansların düzenlendiğini ve üniversitelerde jineoloji kürsülerinin kurulduğunu ifade etti. Atölye çalışmalarında jineolojiye giriş kitabının esas alındığını söyleyen Gatar, atölyelerde birçok meslekten ve alandan kadınlarla buluştuklarını söyledi. Gatar, “Atölyelerde kadınların kendini sorguluyor olabilmesi ve kendi özüne dönebilmesiyle de ‘xwêbûn’ (kendin olmak) olabilme gerçekliğini tartışıyoruz; çünkü atölyeler için bir fikir üretim ortamı da diyebiliriz. Bilge kadının deneyimini ve annelerimizin doğal toplum sürecinden bugüne inşa ettiği yaşamsal bilginin açığa çıkarılması atölyelerdeki çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Ayrıca atölyelerde kadınların patriarkal sistem içerisinde nasıl varlık mücadelesi verdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla kadınların atölyelerde kendi özüyle buluşmasını sağlıyoruz” diye belirtti.

Jineolojide buluşalım!

Kapitalist modernitenin örmüş olduğu 5 bin yıllık sistemin yıkılması ve kadın varlığını ortaya çıkarmanın zor bir süreç olduğunu ifade eden Gatar, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini söyledi. Şu anda jineoloji dergisinin 6’ncı sayısını hazırladıklarının bilgisini veren Gatar, tüm kadınlara şu mesajı verdi: “Jineoloji atölyelerinde buluştuğumuzda kadınların kendi hakikatini açığa çıkarması diyoruz, çünkü yaşadığımız gerçekler zihnimize hakikat olarak empoze edilmek isteniyor. ‚Öyleyse kadın hakikati nedir?‘ sorusunun cevabı bizi hem tarihsel olarak doğal toplum zihniyetine götürüyor hem de güncel olarak kapitalist moderniteye karşı direnen kadınların günlük deneyimlerine…” (YeniÖzgürPolitika)