Anasayfa , Avrupa , İtalya’da genel grev ve yaygın gösteriler

İtalya’da genel grev ve yaygın gösteriler

İTALYA | 27 – 06 – 2010 | Avrupa’yı halen etkisi altında tutan kapitalist krizin faturasını işçi ve emekçilere kesmek için burjuva devletler “tasarruf” adı altındaki saldırı paketlerini birbiri ardına açıklarken, işçi ve emekçiler ise krizin yükünü ödemeyi reddederek sokaklara çıkıyor, ülke genelinde iş bırakma eylemleri yapıyorlar. Fransa’nın ardından Cuma günü de İtalya’da işçi ve emekçiler iş bırakıp sokaklara çıktı. Salı günü Yunanistan yeniden genel greve gidiyor.

“Haklarımızdan feragat etmeyeceğiz!”

Milyonlarca işçi ve emekçi, 5 milyon üyesi bulunan ve İtalya’nın en büyük sendikası konumundaki CGİL’in çağrısına uyarak iş bıraktılar. Özel sektörde işçiler 4 saatliğine iş bırıkılırken, kamu sektöründe ise 8 saatliğine greve gidildi. Yüzbinlerce kişi başta Roma, Bologna, Turin, Mailand, Neapel, Palermo ve Bari olmak üzere çok sayıda kentte gösteriler düzenledi. Roma’daki gösterilerde 40.000 kişi kızıl bayraklar ile yürüdü. Mailand’da ve Bologna’daki gösterilere ise 80.000 kişi katıldı. Bologna’da kamu emekçileri işbırakırken, okullar ve üniversiteler kapalı kaldı, posta hizmeti verilmedi, hastanelerde acil servis dışında çalışılmadı.

Üretim sektöründe de birçok fabrikada iş bırakıldı. Neapel’de kapatılma planları süren Fiat fabrikalarında çalışan işçiler iş bırakarak sokağa çıktılar. Fiat yönetiminin Panda üretimini Polonya’da sürdürmek istemesine karşı çıkan işçiler “Pomigliano’dan elinizi çekin, biz çalışmak istiyoruz ama haklarımızdan feragat etmeyeceğiz!” diye haykırdılar.

Roma’da yüzlerce belediye başkanı ve çok sayıda bölge başkanı da gösterilere katılarak merkezi hükümetin bütçelerinde gerçekleştirdiği 4 milyar Euro kısıtlamayı protesto etti. Birçok yerde göstericiler boyunlarına yağlı urgan taktılar.

Kültürel faaliyet gösteren kurumlar da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto ediyorlar. 29 Haziran Salı günü kültürel alanda yapılacak kısıtlamaları protesto etmek için opera binaları ve tiyatroların kapıları kapalı kalacak.

İtalyan sol partileri ve küçük sendikalar genel grevi desteklerken, sosyal demokrat ve gerici partileri destekleyen CISL ve UIL sendikaları üyelerini greve çağırmadılar.

Sendikalar krizin faturasını reddediyor!

CGİL sendikası, hükümetin tasarruf paketine karşı çıkıyor. Hükümet “tasarruf tedbirleriyle” kamu harcamalarına ayrılan bütçede 25 milyar Euro kısıtlamaya gitmeyi planlıyor. Buna karşı çıkan sendika, işten atılmaların durdurulması, çalışma saatlerinin indirilmesi, daha fazla ücret ve emeklilik maaşı taleplerini de yükseltiyor, bunların yanısıra asgari ücret garantisi uygulamasının da yürürlüğe girmesini talep ediyorlar. Sendikaları en şiddetle karşı çıktıkları uygulama ise işçi ve memur ücretlerinin 2013 yılına kadar dondurulmak istenmesi.

İtalyan patron örgütü Confindustria, yayınladığı bir raporda ülkenin resesyondan çıktığını belirtti ancak işsizlik hala büyüyor. Resmi rakamlara göre 2010 yılının ilk üç ayında işsizlik oranı ortalama yüzde 9,1 artış gösterdi. Bu da son üç yılın en yüksek değeri olarak dikkat çekiyor. Buna rağmen 400.000 işyerinin kapatılması planlanıyor. Böylece sağlık sektöründe 156.000 işyeri, hizmet sektöründe 59.000, eğitim sektöründe ise 80.000 işyeri yok edilecek. Ayrıca emekli olan her 5 kişiden sadece birinin yerine yeni biri alınacak. (Kızıl Bayrak)