Anasayfa , Avrupa , İşyeri çalışması ve sendikal mücadele konulu eğitim

İşyeri çalışması ve sendikal mücadele konulu eğitim

sendikal calisma egitimi nürnbergNÜRNBERG |20-10-2013 | ATİK Konseyi kararınca tüm faaliyet alanlarında gerçeklestirilmesi planlanan “İşyeri çalışması ve sendikal mücadele” konulu eğitim bugün Nürnberg de 25 kisinin katılımıyla gerçekleşti. 3 saat süren toplantıda ATİK Konsey üyesi Ali Ciçek  ve ATİF yönetim Kurulu üyesi Ufuk Berdan sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdiler.İşyeri calışmasında taban örgütlenmesine önem vermek gerektiğine dikkat çekilerek,İşyeri temsilciliklerinde yer alma ve sendikal çalışmaları devrimci tarzda ele almak gerektiğine vurgular yapıldı. Sermaye sınıfının  ucuz emek sömürüsü ve hak gasplarına karşı  fabrikalarda  örgütlenip  karsı koymanın  zarureti üzerinde duruldu. Avrupadaki sendikal hareket tarihinden örnekler verildi,İstatiksel bilgiler sunuldu.

ATİK ve ATİF in ekonomik demokratik eksende sınıf içinde çalışma yapmaya yeniden ağırlıklı olarak yönelmesi dinleyicilerce olumlu bulundu. Sorulan sorulara  verilen cevaplarla  ve  IGM sendikası, MAN da  Betriebsrat tesmsilcisi  Bülent Köroğlu nun katkı ve önerileriyle de  zenginleşen toplantı verimli  geçti.sendikal calisma egitimi nürnberg