Home , Avrupa , İsviçre PARTİZAN; „Proletarya Partisi`nin Kızıl Manifestosuna Daha Güçlü Sarılarak Alanları Zaptedelim! Kaypakkaya`nın Bilimsel Yöntemini Kuşanarak , Safları Sıklaştıralım!“

İsviçre PARTİZAN; „Proletarya Partisi`nin Kızıl Manifestosuna Daha Güçlü Sarılarak Alanları Zaptedelim! Kaypakkaya`nın Bilimsel Yöntemini Kuşanarak , Safları Sıklaştıralım!“

k. part

„Proletarya Partisi`nin Kızıl Manifestosuna Daha Güçlü Sarılarak Alanları Zaptedelim! Kaypakkaya`nın Bilimsel Yöntemini Kuşanarak , Safları Sıklaştıralım!“

İsviçre Partizan, Enternasyonal proletaryanin birlik ve mücadele bayramı olan 1 Mayıs`a güçlü katılım çağrısı yaparak, eylem programını açıkladı.

Uuslararası alanda, dünya işçi sınıfı ve ezilen halklara dayatılan gerici statüko ve saldırılara , „sınıfa karşı sınıf“ perspektifiyle mücadele çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada ,

„Kıta Avrupası`nda ve yanıbaşımızda Orta-doğu`da sınıf ve ezilenlere karşı uygulanan sömürü, katliam ve vahşet politikalarına, emperyalist güçlerin ve gerici faşist güçlerin savaş ve katliam uygulamalarının yarattığı kitlesel göç ve umut yollarında yaşanan kıyımların yaşandığı; adeta bir kan gölü içerisinde bulunmaktayız.

Faşist TC devletinin, başta Kürt ulusu ve emekçileri olmak üzere, tüm halka ve öncülerine karşı devreye koyduğu katliam ve vahşet politikalarının, gözlerimizin önünde canlı olarak yaşandığı gerçekliğiyle iç içeyiz.

Tüm vahşet ve katliamlara, sindirme ve politikalarına karşı, amansız bir direniş ve savaşımın dişe diş şekilde yaşadığına da tanıklık ettiğimiz coğrafyamızda;

Her türden katliamcı faşist saldırganlığa;

Her an kendini ısrarla gösteren TC faşist devlet yapısına;

Faşizmin kanlı bir peçesi ve örtüsü olan gerici parlamento yapısının gerçekliği ve alabildiğine açılan alan ile büyütülen tasfiyeciliğe, parlamentarizme;

İnkar edilen ve bastırılan mazlum Kürt ulusunun Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı`nın „Ulusların Tam Hak Eşitliği „ ve Demokratik Halk Devrimi`nin Ulusal Sorun`a Çözüm Perspektifi olan ve her türlü sistem içi reformist program ve perspektiflere karşı „Bölgesel Özerklik“ bilimsel yöneliminin gerçekliğe kavuşması için;

Kürt ulusal Sorunu`nun çözümünü „bölgesel devrim“ ,reformist , sistem-içi „devrim perspektifi“`nde arayan arayışlara karşı,sorunun esasli cözümünü

İbrahim KAYPAKKAYA`nın, her gelişme ve olgularca güncelliği kanıtlanan bilimsel devrim perspektifi ile; ülke devriminin olanaklarinin yaratilmasi ve gerceklige kavusturulmasi Maoist devrim anlayisinda arayan;

Kürt, Türk, Laz, Ermeni, Rum, Çerkes, Arap,…vb, çeşitli ulus ve milliyetlere; alevi, sünni, ezidi, süryani,…vb, çeşitli inançlardan sınıf ve emekçi halkımızın kurtuluş manifestosu olan, Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Sınıfsız Toplum ütopya ve bilimsel taşarımına daha sıkı sarılarak , her zamankinden daha kararlı, inançlı ve tereddütsüz bir feda ruhu ile Birleşelim, Mücadele Edelim Kazanalım!“ denilen açıklamada;

image1 Kopie

Bu yıl, 1 Mayıs`in Zürich ve Basel olmak üzere, iki alanda kutlamaların gerçekleştirileceği ifade edilerek , her iki alanda da tüm emekçileri, güncel taleplerini haykırmaya çağırdı.

„Avrupa`da, başta Alman emperyalist burjuvazi olmak üzere, tüm emperyalist, gerici devletlerin, haklı ve meşru mücadele veren devrimci, komünist, yurtsever güçlerin mücadelesini „terörize“ ederek, gayri-meşru bir saldıganlığına karşı;

„DEVRİMCİ MÜCADELE HER YERDE MEŞRUDUR“ diyerek, örgütlülüklerimizi güçlendirerek, mücadelemizi büyütelim!“çağrısı yapıldı.

 1 Mayıs Yürüyüş Programı :

 Zürih : 1 Mayıs 2016, saat: 09:00 Helvetiaplatz

Basel : 1 Mayıs 2016, saat: 10:00 Messeplatz

 

İsviçre PARTİZAN