Anasayfa , Bildiriler , İsrail Siyonizminin Gazze İşgalini kınıyoruz!

İsrail Siyonizminin Gazze İşgalini kınıyoruz!

DEKÖP-A | 10 – 01 – 2009 | İsrail Siyonizm’i başta ABD olmak üzere, tüm emperyalist devletlerin desteği, savaş ve işgal taşeronu BM gibi uluslararası kurumların gözü önünde Gazze’de Filistin halkına yönelik çoluk çocuk demeden havadan bombalarla gerçekleştirdiği katliamı karadan fiili işgale dönüştürdü. Emperyalist, gerici devletler İsrail için “savunma hakkı” demogojisiyle, uluslararası kurumlar ve kimi devletler sözde kınama, “sivillerin yaşamından endişe ettikleri” yönlü açıklamalarıyla, bölge gerici devletleri “kendi güvenlikleri” gerekçesiyle sınırlarını açmayarak, ablukanın parçası olarak, Türkiye gibi devletler İsrail pilotlarını kendi topraklarında eğitmeleriyle ve “stratejik dostluk” antlaşmalarıyla İsrail’in katliamlarının ve Gazze’yi işgalinin doğrudan suç ortaklarıdır.

İsrail devleti, Filistinli güçlerle yaptığı “Ateşkes”in bitmesinin ardından Hamas’ın İsrail’e attığı raketleri bahane ederek giriştiği katliam tam bir insanlık katliamıdır. İsrail Siyonizmi “Ateşkes” sürecinde bile, “Ateşkes”i defalarca ihlal ederek yüzlerce Filistinli’yi katletti. Bu kez de Gazze’yi havadan bombalayarak, karadan fiili işgal ederek gerçekleştirdiği katliamda 1 haftada resmi rakamlara göre 133’ü çocuk, 33’ü kadın olmak üzere her yaştan 700 insan yaşamını yitirirken, binlerce insanda yaralanmıştır. Bu insanlık katliamı ile birlikte 12 elektirik hattından 7’si tahrip edilerek elektiriğin % 75’i  kesildi, 500 binden fazla insan suya erişemiyor, lağımlar sokaklara yayılıyor, yakıtlar kesildi, fırınlar çalışamaz durumda, insanlar Misket Bombaları yanında birde açlık, susuzluk ve sağlık nedeniyle ölüme terk ediliyor. Bu vahşice yapılan katliam önceden planlı ve hedeflidir. Filistin halkının iradesiyle seçilen HAMAS hükümetinin düşürülmesi ve etkisinin kırılması bu planın hedeflerinden biridir. Bir diğeri ise Siyonist işgale teslim olmayan, Filistin’in direniş merkezlerinden olan Gazze’yi düşürerek Filistin direnişini ve iradesini kırmak, tasfiye etmektir. Bu planın önemli hedeflerinden biri de, İsrail’de Şubat’ta yapılacak genel seçimlere yatırım yapmak, seçimlerden güçlü çıkmaktır.

İsrail Siyonizmi’nin Filistin halkına yönelik bu işgalci katliamı yeni değildir. 1948 yılında kurulduğundan bu yana Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’da jandarmalığını yapan İsrail, emperyalist ve bölge gerici güçlerinin de aktif desteğiyle yıllardır Ortadoğu halklarına karşı katliamcı politikalarını uygulaya gelmiştir. Filistin tarihinde ve direniş belleğinde unutulmayan Tel-Zaatter, Sabra-Şatilla, 1984 Beyrut ile son Gazze katliamı da Filistin halkı nezdinde işgale, savaşa ve katliamlara karşı direnen tüm halklara verilen yeni bir gözdağıdır. Bir kez daha görülmektedir ki, emekçi insanlığa ve ezilen halklara emperyalistlerin reva gördüğü Gazze’deki uygulamadır. Emperyalist krizin Ortadoğu’da körüklediği halklara yönelik bir katliamdır.

Tüm bu katliamlara karşın “Zafere kadar devrim” diyen Filistin halkı kazanacak, İsrail terörüne karşı direniş daha da büyüyecektir. Bilinmeli ki, Filistin halkının gerçek dostu ABD, BM, AB ve bölge gerici devletler ve rejimleri değil, dünyanın işçileri ve ezilen halklarıdır. Bugün ayağa kalkan, uluslararası dayanışma elini uzatan, eylemleriyle Filistin halkını sahiplenen bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklarıdır. Biz, Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A) olarak, Gazze işgal ve katliamını nefretle kınıyor, tüm demokratik kurum ve kuruluşları, ilerici insanlığı bu katliama karşı duyarlılığa, sesini ve gücünü birleştirmeye, enternasyonal dayanışma eylemlerini büyütmeye çağırıyoruz. İsrail mallarını ve İsail’i destekleyen tekellerin, şirketlerin mallarını boykot etmeye, İsrail’le her türlü ekonomik, siyasal ilişkileri kesmeye, ikili anlaşmaları iptal etmeye, uluslararası alanda tecrit uygulamaya çağırıyoruz. Susmak onaylamaktır, katliama ortak olma! Direnmek haktır, dayanışma görev!

Kahrolsun Siyonist İşgal, Yaşasın Direniş!

 Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

İsrail Siyonizmi Yenilecek, Filistin Halkı Kazanacak!

 Her Yer Filistin, Hepimiz Filistinliyiz!

 

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net

08.01.2008