Home , Avrupa , ATİK İşçi Konferansı Sonuçlandı

ATİK İşçi Konferansı Sonuçlandı

konferans14_02FRANKFURT | 07 – 04 – 2014 | İki gün süren işçi konferansı yoğun tartışmaların ardından pratik yönelimlerin belirlenmesinin ardından sonuçlandırdı. 150’yi aşkın katılımcının yeraldığı konferansın ikinci günü çalışma gruplarının sonuçlarının sunumuyla devam etti.

Almanya / Hollanda, Avusturya ve İsviçre çalışma grupları tarafından yapılan sunumlar çerçevesinde atılan somut adımlar ve tecrübe aktarımları gerçekleşti. Avusturya’da işçi odaları seçimleri, İsviçre’de postane işçileri, Hollanda’da sağlık sektörü ve Almanya’da çeşitli iş kollarında ki işyeri çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Yapılan sunumlar sonrasında söz alan katılımcılar tek tek ülkelere yönelik somut önerilerde bulundular.

Konferansın kapanış konuşması ATİK Başkanı Yılma Güneş tarafından yapıldı. Güneş’in konuşmasında konferansa katılanlara teşekkür etti ve konuşmasını şu şekilde devam etti;

Dünden bugüne yapılan tartışmalarda bazı noktalara parmak basıldı. Üzerinde yoğunlaşma sağladığımız yönelim var. Esasen tabanımızı bu konuda yönelime uygun şekillendirme, kendimizi şekillendirme eğilimimiz devam ediyor. Çalışan üyelerimiz işyerlerinde örgütlenme ve saldırılara karşı mücadele hakkını kullanmalı. İşin sışında teori yapmakla bu işi çözemeyiz. Saldırılara karşı, ırkçılığa karşı dalga kıran olmak istiyorsak görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Soyut tartışmalar ileri taşımıyor bizi. Pratiğin özneleri olmak zorundayız. Sendikalara üye olmalıyız. İşyeri çalışmasında yeralmalıyız. Yani kendi misyonumuzu oynamalıyız. Elbette bu çok kolay değil. Daha öncede yapılan eğitimlerde oldıuğu gibi işyerlerinde önaraştırmalar yapmak gerekiyor. Kolay değil ancak imkansızda değildir. Burada şurası görülmelidir ki, örgütlü gelinen alanlar olduğu gibi örgütsüz bir şekilde gelen alarda vardır. Burada belli tecrübeler ortaya kondu. Avusturya ve İsviçre’nin önemli tecrübeleri paylaşıldı. Korkmadan adımları atmalıyız. Belli tartışmalar, pratikler sonrası yapılmalıdır. Bizden tecrübeli kesimlerden mutlaka öğrenmesini bilmeliyiz. Tüm federasyonlar bundan sonraki sürece adapte olmalıdırlar. Sendikalar üye olunmalı, işyerinde çalışmalara somut ve örgütlü bir şekilde başlanmalıdır. Sonrasında örgütlülükler yaratılmalı, kimlerle nasıl bir çalışma meselesi açığa çıkarılmalıdır. Tüm dernek yönetim kurulları bu yönelimi gündeme alıp pratiğe geçilmeli, merkezi kurumlarımız raporlarla bilgilendirilmelidir. Çelişkinin en yoğun alanlarda yoğunlaşma olmalıdır. Olanakların olduğu alanlar üzerinde planlar yapılmalıdır. Bu yönelimde gençlik özel olarak konumlandırılmalıdır. Kadınlar keza bu yönelime uygun şekilde pratiklere devam etmelidir.

Bu konferansta ortaya ortak bir irade tescillenmiş oldu. yapılan pratikler bu anlayışa uygun bir şekilde iekillenmelidir. Somut pratiklerle somut kazanımları elde etmek için daha fazla çaba daha fazla kafa yormak gerekiyor.

Bu iş kolay değildir. Yönelimimizi uygulamada sorunlar ortaya çıkacaktır. Tereddütlerimiz var. Burada önemli olan tereddütlerimiz mi, orada ki çalışma mı önemli? Burası önemlidir. İişçi sınıfına yapılan en önemli saldırı örgütsüzlüğün dayatılması ve kısmi başarı elde etmiştir burjuvazi. Hayal kırıklığına uğramamak için pratiklerimizin hatalallar dolu olacapğının bilncinde olmalıdırlar. Hatalardan dersler çıkararak sonraki daha doğru bir şekilde örgütlersek kazanımlarımız artacağı inancındayım.

Konferans katılan tümm herkesi, katkı sunan, işçi temsilcisi arkadaşlara ATİK Konseyi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Konferans kapanış konuşmasının ardından sonlandırıldı.