Home , Avrupa , Innsbruck Faşizme Karşı Ayakta !

Innsbruck Faşizme Karşı Ayakta !

DSC_0004

INNSBRUCK | 01 – 12 -2013 | 29/30.11. 2013 Tarihlerin de İnnsbruck’ta Faşizme karşı, Sokak etkinlikleri, sokak Blokajları ve büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.  ATİGF’inde içinde yer aldığı İnnsbruck Faşizme karşı Platformunun  organizesini gerçekleştirdiği eylemler Kamuoyunda ciddi yankılar buldu. Bütün Basın ve Medya grupları gelişmelerle ilgili geniş yer verdiler.

29/30 Kasım’da, Alman milliyetci ”Burschenschafter’’milliyetci Delikanlılar bileşeni) çatı örgütünü Innsbruck’ta kendi Derneklerinnin olduğu Salonda toplantı yapmak üzere buluştu. Buluşma sonrası ise 30.11.2013 saat 10.00  gibi İnnsbruckta bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş Anti-Faşistler tarafında bir kaç kez Blokaj edildi. Polis Antifa gruba çok sert müdahalede bulunarak orantısız şekilde güç kullandı. Buna rağman saat 10.00 dan 12.30 arasında İnnsbruckun önemli sokaklarında Antifacılarla Polis arasında catışmalara yaşandı. Eylemciler ve polis arasında kocvalamaca tam 2.5 saat boyunca sürdü.

Antifa grubunda bulunan ATİGF ise bu eyelemlerin en önünde yerini alarak, blokajları yönlendirdi. Eylemi başından sonuna kadar yönlendiren ATİGF bileşenleri zaman zaman polisin Irkcı uygulamalarınada maruz kaldı.

Bu sokak eylemleri sonrası iki arakadaş keyfi olarak gözaltına alındı.

Daha sonrasında ise saat 13.00 büyük yürüyüş için kitleler Alanda toplanmaya başladı. Toplanma alanında yaklaşık 2500 kitle buluştu. Kitelenin Faşizme karşı ortak duruşu görülmeye değerdi. Yapılan konuşmalarla ve atılan sologanlarla Faşizm lanetlendi. Avustruya da gelişen Irkçılık teşhir edildi.

DSC_0006Saat 14.00 gibi ise Kitle İnnsbruckun önemli merkezlerinde yürüyerek Polis Merkezi önüne vardı. Yaklaşık yarım saat Polis merkezinde durarak Polisin tutumuna yönelik konuşmalar ve sologanlar atıldı. Gözaltına alınan arkadaşların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Arkadaşlarının serbest bırakılmamsı durumunda Emniyetin önünde ayrılmayacaklarını haykırdılar. Yürüyüş güzergahı Irkçı ve Faşistlerin toplantı yapmak istedikleri yerin önüne geldi. Bu alandada Faşizme ve Irkılığa yönelik konuşmalar yapıldı.

ATİGF yaptığı konuşmada ise daha çok Faşizm teşhir edildi. Faşizmin devlet eliyle güçlendirildiği ve Irkçılığın bunun bir sonucu olduğunu vurguladı. Platform adına yapılan konuşmalardan sonra kitle sologanlarala eşlik ederek Irkçılığa ve Faşizme karşı omuz omuza mücadelelerinin en güzel örneklerini sergilediler.

Irkçılığa ve Faşizme karşı İnnsbruck  son yılların en kitlesel ve nitelikli yürüyüş ve eylemlerini gerçekleştirdi.