Anasayfa , Avrupa , İngiltere'de Kesintilere Karşı Protestolar Devam Ediyor

İngiltere'de Kesintilere Karşı Protestolar Devam Ediyor

LONDRA | 29 – 03 – 2011 | Geçen yıl hükümete gelen Muhafazakâr Parti ve Liberal Demokrat Partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin emekçilere yönelik yürürlüğe koyduğu bütçe kesintilerine karşı yerli ve göçmen pek çok  kesimden tepkiler sürüyor.

Türkiye’li ve T. Kürdistan’lı göçmen kurumlarının (Tohum Kültür Merkezi GİK-DER, Yüzçiçek Açsın Kültür Merkezi,  DAY-MER, Cem evi, Dersim-Der, Türk Eğitim Birliği ve Kırkısraklılar Dayanışma Derneği) bu noktada oluşturdukları platform,  19 Mart günü Cem evi binasında, kitleyi bilgilendirme ve 26 Mart’ta yapılacak olan kitlesel yürüyüşe katılım noktasında duyarlılığı arttırma amaçlı ortak bir panel düzenlendi.

Ayrıca, Yeni Kadın Londra 20 Mart Pazar sabahı , yine  bütçe kesintileri ve sosyal hak gaspları noktasında 26 Mart Cumartesi günü,  ülke çapında gerçekleşecek yürüyüş noktasında, duyarlılığı artırmak amaçlı yaklaşık 30 kadının katıldığı bir kahvaltı düzenledi.

Londra’ da yapılan her iki etkinlikte,  kesintilerin günlük yaşamımız üzerinde ki etkileri, eğitim, sağlık, barınma , sosyal yardımlar ve ulaşım alanında yapılan bu kesinti ve hak gasplarının aslında hükümet tarafından söylendiği gibi bir zorunluluk değil,  işçi sınıfı ve yoksul halk karşısında sağ ve liberallerden oluşan koalisyonun ideolojik duruşu olduğu ve bu noktada şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonrasında yapmamız gerekenler üzerinde duruldu. Bu gelişmelerin göçmenler üzerindeki etkilerine de ayrıntılı bir şekilde değinildi.  Artan işsizlik ve yoksullukla birlikte ‘günah keçisi’ olarak gösterilecek göçmenler üzerinde, baskı ve ırkçılığın artacağı dile getirildi.

Bu kesintilerin kadınlar üzerindeki etkilerine de değinen konuşmacılar, bugün kreşlerde birçok kesintilerin olduğunu ve bunun da kitlesel işsizliğin yanı sıra, kreş sorunu yüzünden kadınların her kriz döneminde olduğu gibi evlerine hapsedilmelerini  beraberinde getireceğini dillendirdiler. Kadınlara yönelik çalışmalar yürüten birçok kurumun, devletin maddi desteğini çekmesiyle kapanmış olduğunu belirten konuşmacılar bu kesintilerin en ağır yükünü kadınların taşıyacağını belirttiler.

Sonuç olarak, 26 Mart Cumartesi günü Hyde Park’ta yapılacak kesintilere karşı büyük yürüyüşe, yaşamın her alanında toplum temsilcilerinin ve toplumsal tabakaların katılacağı ve kapitalist saldırıları geri püskürtmenin yolunun örgütlü mücadeleden geçtiği vurgulandı. Kapitalist sistemin örgütlenmiş kitleler karşısında geri adım atmak zorunda kalacağını dile getiren konuşmacılar, göçmenlerin de 26 Mart’ta daha güçlü sokakta olması gerektiğininin altını çizdi.
Her iki etkinlik de yüzbinlerin beklendiği 26 Mart yürüyüşüne  çağrı ile sonlandırıldı.

26 Mart kesintiler karşıtı yürüyüş

26 Mart sabahı pek çok iş kolundan sendikanın ve yerli göçmen pek çok organizasyonun içinde yer aldığı, yarım milyona yakın bir katılımın olduğu kitlesel bir yürüyüş gerçekleşti.

Ana kitleyi,  İşçi partisi yanlısı sendikaların oluşturduğu kitle sabah saat 11 civarında yürüyüşe başladı. Hyde Parkta son bulan yürüyüşte pek çok sendika temsilcisi konuşurken aynı zaman da sendikaların davetlisi olan İşçi Partisi genel başkanı Ed Milliband’da kitleye seslendi. Konuşması belli kesimler tarafından protesto edilen Ed Milliband pek çok sendika taraftarı tarafından alkışda topladı. Oysa İşçi Partisi daha önce kamuoyuna açıkladığı üzere bu kesintilere esasta karşı durmuyor. İşçi Partisi’nin iktidarda olduğu pek çok belediyede,  kesintiler İşçi Parti’lilerin lehde oy vermesiyle onaylandığı bilinmektedir.

Sendikaların organize ettiği yürüyüş Hyde Park’da son bulurken, Londra merkezdeki (West End) pek çok ana caddenin özellikle gençlerden oluşan çeşitli gruplar tarafından işgal edildiği gözlendi. Özellikle alışverişin kalbi olan Oxford Circus da vergi borçlarının hükümet tarafından getirilen afla silindiği bilinen büyük mağazalar(Top Shop, Vadophone, Boots)göstericiler tarafından işgal edilmeye çalışılmış ve  kapatılmışlardır.  Zaten isimleri bilinen tüm bu mağazalar sabahtan itibaren polis korumasına alınmıştır. Ancak buna rağmen göstericilerin protestolarına mağruz kalmaktan kendilerini kurtaramamışlardır.