Home , Dünya , İLPS’in Tüm Üye Örgütlerine mektup: 4. Kongre'ye katılmıyoruz

İLPS’in Tüm Üye Örgütlerine mektup: 4. Kongre'ye katılmıyoruz

DÜNYA | 11 – 07 – 2011 | Değerli Akadaşlar ve yoldaşlar,

Bizler,  aşağıda imzası bulunan Uluslararası Koordinasyon Komitesi (ICC) ve ILPS’in kurucu üyeleri olarak, 21 Kasım  2009 tarihindeki toplantıda ILPS başkanı Prof. Sison tarafından yapılan, anti-demokratik, keyfiyetçi,  tavırdan kaynaklı  olumsuzlukların düzeltilmesi ve yanlışlıktan geri dönülmesi noktasında 18 aylık sabrımıza rağmen,  ILPS’ in tasfiyesini amaçlayan bu davranışlardan geri adım atılmadı ve bu nedenle Temmuz 2011 tarihinde “ILPS’in 4. Uluslararası Buluşma”sı olarak tanıtılan etkinliğe katılmayacağımızı deklare ediyoruz.

Kasım 2009’da ICC başkan Prof. Jose Maria Sison ICC toplantısında sunduğu raporda Atina, Yunanistan’da IMA etkinliğin ön çalışmalar sırasında ve Atina’da yaşanan olayları ona karşı bir “güvensizlik olduğunu” deklare etti. ve hiç bir tartışmaya izin vermeden,  ICG (Uluslararası Koordinasyon Grubunu) tümden dağıttı. Bu durumun anti-demokratik olduğu konusunda yapılan protestolar ve usul uyarılarına rağmen “hızlı” bir ICG seçimine gidildi ve  Profesor Sison kendisini baskan seçtirdi. Nitekim düşürülen üyeleri ILPS’in çoğrafik ve siyasi farklılığını temsil ediyordu. Tüm bunlar ICC ve onun gündemlerini alt üst ederken , süreç ve olaylar hakkında detayları sorma hakkı reddedildi ve başkanın kaprisleri tüm bunların önüne geçti.  Başkan, ILPS’in iki kongre arası en yüksek karar alma yetkisine sahip olan ICC’nin bütün yetkilerini gözardi etti ve tek yetkili  gibi hareket etti. ICC’nin bazı üyeleri yapılan bu anti-demokratik uygulamaları ve emsalsız manevraları protesto etti ve toplantıyı terk etti.

Açıkcası, hiç kimse, ki Prof. Sison buna dahil, tüzük kurallarının üstünde değildir ve bu sekter yaklaşım tüm demokratik prosedürü ve idarenin kurallarını kırdı. Bu emsalsız, amacsızlık ve tuaf davranışa karşın, gecen 18 ay boyunca, bu kararların geri alınması için her türlü girişimde bulunuldu ve verilen her olanağı kullanmaya çalıştık ve ICC’nin (ILPS’in iki kongre arası gerçek tek direk seçilen ve en üst organıdır), meseleleri dinleme ve bu meseleleri çözmek için yada çözme yöntemlerini bulmak için kendi güçünü kullanmasında ısrar ettik.  Onun yerine Prof. Sison ve onun arkadaşları ICC’nin ismini açıklamalarda suiistimal ederek devam etti. ve ILPS üyelerinden gerçekliği gizlemek icin yazdığı bildirilerde üye örgütleri sekterlikle, onların katkılarını inkar ederek yanlış bilgilerle kendi tutumlarını meşrulaştırmaya çalıştılar.  ILPS’in desteğiyle örgütleme faaliyetleri ve kitle kampanyalarına aktif destek sunan  örgütlere karşı bu asılsız saldırılar aslında ILPS’in yasasına ve onun başarılarına yönelik bir saldırıdır ve ILPS’in kuruluş amacındaki ruhundan uzaklaştırmanında net açık bir göstergesidir.

Verilen zarara ek olarakta, bu gurup şimdi Manila da Temmuz 2011 icin IPLS’in 4. Kongresi çağrısını yapmakta. Bu çağrı kendi yaptıklarının resmileştirilmesi içindir ve hiç kimseye   gerçekliğin ne olduğuna dair tam olarak bilgi verilmemiştir. Şunu söylemeye bile gerek yok, bütün bu hazırlıklar Kasım 2009 tarihinden itibaren 4. Uluslararası Kongresinin planını yapan ICC’nin onayı alınmadan, raporları onaylaması gereken kurumların onayı olmadan yapılmıştır. Bu sadece Prof. Sison ve onun arkadaşları yaptığı eylemi meşrulaştırmak içindir o sırada ILPS üyeleri son 18 ayda gerçekten neler yaşandığı konusunda bilgisiz bırakılıyor.

Bizler tüm bu eylemleri/yapılanları ILPS’in tüzüğüne, ve ILPS’in kuruluşunda bir araya getiren birlik ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz ve bu ILPS’i tasfiye etmekle eş değerinde olduğunu belirtiyoruz. Biz ILPS’in kurucu üyeleri olarak, ILPS’in amaçlarını ve mirasını ve kuruluşundan beri kazanımlarını daha da ilerletmek ve ilkesel olarak daha ileri birliktelikler yaratmak için, yaşanan tüm bu gelişmeleri ILPS üyelerine anlatmayı bir görev olarak sayıyoruz.

ILPS’in kuruluş üyeleri olarak, bu sorunlar hakkındaki gerçeklikler üyelerine anlatmak, ILPS’in tüzüğünü, programı ve kuruluştan beri elde ettiği kazanımları daha yukarı tutarak ve tüzüğünde yer alan birlik ilkelerinin geliştirilmesini bir görev olarak görüyoruz. Biz bu ilkeli birliği radikal demokrasinin, tutarlı anti-emperyalizm ve değişmez enternasyonalizmi olarak görüyoruz, ki onlar emperyalizme ve tüm gericiliğe karşı mücadelede olması olmazdır, özellikle kapitalizmin ve emperyalist sistemin krizi yoğunlaştığı ve dünyada halkların mücadeleleri ve direnişler arasındaki bağı ivme kazandığı bir dönemde.

Bu bağlamda, ILPS kurucu üyeleri olarak bizler yaşanan bu gelismelerin ayrıntılarını anlatmayı kendimize bir görev sayıyor ve açık kitle tartışmaları yaratmak için açıyoruz. Başkan’da ifadesini bulan bu anti-demokratik ve keyfiyetci yaklaşım, ozellikle de 2004 yilinda yapilan 2. Kongreden, farkli cizgilerin ortaya çıkmasından itibaren, uluslararası anlamda halkların birliğinin yönünü değiştirmek ve gelişmesini enegellemek için bu çizgi kendisini güçlendirdi ve açıkça ifade etti.

Sonuç olarak, anti demokratik yöntem ve keyfiyetci yaklaşımlarla tasfiye edilmek istenen üzerinde ortaklaştığımız projelerimizin savunulmasında, yürütülmesinde kararlıyız ve bizler tüm yaşananları iletişim ve medya araçlarını kullanarak ILPS üyelerine anlatacağımızı ve bugüne kadar ILPS dışında kalmış olanlar dahil olmak üzere tüm dünyadaki demokratik ve anti-emperyalist güçlerinde katılacağı daha genış tartışmalar açacağımızı ilan ediyoruz.

Bizler, bütn ILPS üyelerinin bu sürece katılmalarını davet ediyoruz.

Dayanışmayla

İmzalayan:

GN Saibaba – ILPS ICC Başkan Yardımcısı (3. Uluslararası Kongre)
– Güney Asya Bölge Kordinatörü

M Arkolakis – Dış İlşkiler Başkan Yardımcısı (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)
–Avrupa Bölge Kordinatörü Regional coordinator for Europe

A Riazi – Genel Sekreter (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

E Brunner – Genel Sekreter Yardımcısı (3. Uluslararası Kongre)

R Scarlatelli – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)
– Latin Amerika Bölge Kordinatörü

H Gulum – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

D Norberg – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Kali Akuno – ICC Üyesi ( 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Y Gunes – ICC Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

A Genc – ICC Üyesi ( 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Prof K R Chowdry – ICC Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

C Perperidou – ICC Yedek Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

26/06/2011

 

Kontakt:  info@ilps2001.com

Gönderilen:  info-bureau@lists.ilps-news.com

Abone olmak için bu e-mail adresine yazınız: info-request@lists.ilps-news.com?subject=subscribe