Home , Dünya , İLPS üyelerine ikinci mektup

İLPS üyelerine ikinci mektup

DÜNYA | 11 – 07 – 2011 | 12 Mayıs 2011 tarihli ILPS üyelerine hitaben yazdığımız önceki mektubumuzda, ILPS kurucu üyeleri ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi(UKK) üyeleri olarak ortaklaşa aldığımız, Manila’da 2011’ de yapılacak etkinliklere katılmama kararımızı deklare etmiş ve bunun nedenlerini açıklamıştık. Bu mektupda, UKK’ nın anti-demokratik ve yıkıcı eylemlerini geri çevirmek için 18 aylık sabırlı çabalarımızı ve Prof. Sison ve arkadaşlarından herhangi pozitif bir cevap almadığımızı ve Temmuz 2011’ de Manila’ da yapılacak etkinliklerin 4. Uluslararası ILPS Kongresi olarak gösterilmesinden kaynaklı bu gelişmeleri ve onun sonuçlarını açıklayacağımızı belirttik.

Bu mektup, kurulduğu 25-27 Mayıs 2001 tarihinden günümüze demokratik ve anti-emperyalist kitle örgütlerinin uluslarası birlikteliği olan ILPS’ i çalışamaz hale getiren ve efektif olarak tasfiye eden buna karşın birçok ILPS üyesi tarafından bilinmeyen 21 Kasım 2009 tarihli UKK toplantısının sonuç ve eylemleriyle ilgili daha geniş bilgi sunmayı hedeflemektedir. İşte UKK ve onun 21 Kasım 2009 tarihli toplantısının arka plan gelişmeleri ve gerçekleri…

UKK toplantıları genelde her yılın ilk çeyreğinde yapılır ve 2010’ un ilk aylarında bu toplantının yapılması planlanıyordu. Fakat önemli gelişmeleri, önerileri ve organize edilecek etkinlikleri tartışma ihtiyacından kaynaklı olarak biraraya gelme ve böylece güncel gelişmelere zamanında önderlik etme ve merkezi projelere daha etkin seferber olma  amacıyla Uluslararası Koordinasyon Grubu (UKG) aracılığıyla bir toplantı talebi getirildi.

Aslında bu toplantı çağrısı ILPS ikinci başkanı GN Saibaba, Hindistan tarafından yapılmıştı. Saibaba Hindistan’ da yapılacak önemli bir uluslararası projeyle ilgili rapor sunma ve bu projeyle ilgili planları tartışma isteğiyle bu çağrıyı yapmıştı. Proje ILPS Güney Asya Bölge Koordinatörü ve UKK üyesi olarak kendisinin önderlik ettiği bir çalışmaydı. ‘Kapitalizmin Krizi ve Görevlerimiz’ üst başlığıyla ve Güney Asya’ daki geniş gruplarla beraber organize edilecek bu büyük projeyle ilgili tartışmalar ve planlar 2008 Haziranında biten 3. Kongre’ nin hemen ardından başlamış ve hazırlıklara devam edilmekteydi.

Bununla birlikte Kasım 2009’ da planlanan toplantı uzak yerlerden gelen üyeler için İngiltere’ de uluslararası politik tutsaklarla dayanışma amacıyla örgütlenen gece gibi ILPS tarafından önderlik edilen veya ILPS güçlü katılım sağladığı dayanışma etkinliklerine katılım olanağı sağlayacaktı.

Bununla birlikte Kasım, 2009’ ın ilk günlerinde Atina’ da ILPS Avrupa üyeleri tarafından desteklenen Uluslararası Göçmenler Birliği’ nin bir etkinliğide vardı. Fakat bu etkinlik ILPS himayesinde organize edilen bir çalışma değildi. Bu etkinliğin hazırlık çalışmalarında bir sürü zorluklarla karşılaşılmış ve organize eden kurumlar arasında bazı ILPS üyesi örgütlerinde dahil olduğu çok önemli fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Bu durum sağlıksız ve tartışmalı atmosferi beraberinde getirdi. Bu etkinliğe konuşması amacıyla davet edilen ILPS başkanı ise bu duruma dahil olmuş, ortak tavır geliştirmek için yaşanan problemleri UKK üyeleri ile görüşüp ve onlara danışmak yerine tek taraflı ve ayrıştırıcı bir konuşma yapma isteğinde ısrar ederek durumu daha da kötüleştirmiştir. Etkinlik sırasında Türkiyeli ve Yunan ILPS üyeleri durumu protesto ederek etkinlik yerinden ayrılmışlardır. Açıkca söylemek gerekirse her iki tarafda üzerinde düşünülmesi ve çözüme kavuşturulması gereken önemli hatalar yapmıştı.

Kasım 2009 tarihli UKK komitesi bu yaşanan arka plan üzerine gerçekleşti. 21 Kasım 2009 tarihli UKK toplantısı ILPS başkanı Prof. JM Sison ve başkan yardımcısı GN Saibaba tarafından yönetildi. Gündem üzerine yapılan tartışmalar ve gündemin onaylanması peşi sıra, ILPS başkanı Prof. Sison kendi raporunu okumaya başladı. ILPS’ ın geçmiş aylardaki aktivitelerini sunduğu raporunda Prof. Sison ayrıca şunları;

  1.  M. Arkolakis’ in, Dış İlişkiler İkinci Başkanı, 1-4 Kasım 2009’ da Atina’ da yapılan IMAR etkinliği sırasında kendisine kötü davrandığını,
  2. ILPS’ in kurucu ve önder kurumlarında olan ATİK’ in bu etkinlik sırasında sekter davrandığını ve etkinliği önlemeye çalıştığını,
  3. ILPS’ in diğer kurucu üyesi Sınıf Yürüyüşü’ nün, Yunanistan, bu etkinliğin organizasyonu sırasında işbirliği yapmadığını,

söyledi.

UKK başkanı raporunda bu iddiaların tartışılması ve çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir ortam yaratma yerine bürokratik bir tavır takındı ve kendisini UKK’ nın üzerine koyarak ve Atina’ da yaşananları bahane olarak kullanarak UKK’ nın demokratik işleyişini ve gündemini askıya aldı.

Başkan iddilarına şöyle devam etti; kendi başkanlığına karşı güçlü bir güvensizlik duygusu var ve UKG’ nin kendi başkanlığına karşı güvenini yitirmesi dolayısıyla feshedilmesi gerekmektedir. Ve hemen ardından hızlıca UKG feshedildi. Başkan yardımcısı ve diğer UKK üyeleri bu duruma karşı çıkarak, UKG’ nin gündem dışı ve daha önemlisi demokratik kurumların can damarı ve ayırt edici özelliği olan herhangi bir tartışma süreci yaşanmadan  ve anti-demokratik bir şekilde feshedilmesini önlemeye çalıştılar. Ve sonrasında başkan yardımcısının ve diğer UKK üyelerinin güçlü protestosuna ve prosedürü hatırlatmaya çalışmasına karşın, Prof. Sison UKK üyelerinin bu iddialar üzerine karşı tarafın argümanlarını ve yaşananları dinleme veya tartışma haklarını reddetmiştir. Protestolara aldırmaksızın, Prof. Sison gündemi hiçe saymaya devam etmiş ve kendi arkadaşlarının desteğiyle kendisinin başkan olduğu yeni bir UKG için hızlı bir seçim oyunu sahnelemiştir.

ILPS yönetimini tek taraflı ele alınmasına ve onu feshetme noktasına getiren bu keyfi, ani  uygulamaya yolaçan ve yukarıda başkanın raporunda açıkladığı sebepler ikna edici bir açıklama olmakdan çok uzakdır. Tartışma hakkının reddedildiği, başkanın sekter uygulamalarının yarattığı böylesine yüksek elektrikli bir atmosferin olduğu bir ortamda suçlanan ve tartışma hakları ellerinden alınan diğer temsilcilerin toplantıyı terketmek dışında başka çareleri kalmamıştı. Başkan yardımcısı Saibaba bu anti-demokratik kararları ve sahnelenen seçim aldatmacasını reddederek kendisine yeniden verilen başkan yardımcılığı görevini kabul etmemiştir.  Bunun üzerine diğer UKK üyeleride bu durumu eleştirerek ve alınan sağlıksız kararlara ve Sison’ un ve arkadaşlarının tamamen anti-demokratik ve kötü davranışlarına karşı çıktıklarını belirterek toplantıdan ayrılmışlardır.

Bir kaç gün sonra, 24 Kasım 2009’ da, bu grup tarafından her şeyin yolunda olduğu itibarı verilerek yeni bir UKK seçimi yaşandığı ve bazı eski üyelerin yeniden UKK’ ya seçilmediğinin altını çizen  gerçek de yetkisi olmayan UKK adına bir bildiri çıkartılmış ve ILPS üyelerine ve kamuoyuna dağıtılmıştır. Bu bildiri yanlış bilgilendirme gerçek olmayan şeyleri üst üste koyarak UKK toplantısında yaşanan anlaşılmaz uygulamaların üzerini örtmek amacıyla daha da ileri giderek yaraya tuz basmış ve ILPS kurucu üyelerini sekterlikle, kitle örgütlerini parti binalarıyla karıştırmakla ve toplantılarda dağıtıcı olmakla suçlamıştır. Ayni bildiride  kurucu üyelerin ILPS’ in büyümesi ve gelişimi için verdiği emekler yok sayılmıştır.

Bu bildiri ILPS üyelerinin dışında daha geniş kesimlerede ulaştırıldığı için, bizde gecikmiş cevabımızı tüm demokratik ve anti-emperyalist kurumlara hitaben kaleme alacağız.

O zamandan beri uluslarası toplantı düzenlemek için herhangi bir karar veya UKK toplantısı organize edilmemiş, dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilerek gelmiş ILPS üyelerinin hakları ellerinden alınmış ve çiğnenmiş ve Hindistan’ da yapılacak ‘Emperyalizmin Ekonomik Krizi ve Görevlerimiz’ konulu büyük projeninde içinde olduğu ILPS aktiviteleri tamamen durma noktasına gelmiştir.

şüpehsiz  bu yaşanan olaylar politik farklılıkların bir sonucu ve ILPS kuruluşundan bu yana gelen süreçde yaşanan problemlerin bir toplamıdır. Biz bu farklılıkların başından beri farkındaydık. Ve aynı zamanda biliyorduk ki; böyle birliktelikler ve cepheler farklılıkların tanınması ve bilinmesiyle inşa edilir ve karşılıklı saygı ve samimiyet korunduğu, diyalog ve tartışma zemini olduğu ve temel politik prensipler tartışma konusu olmadığı sürece ileriye doğru adım atmamızı sağlayacak ortak paydaya ulaşmak için her türlü imkanı sunar.

ILPS içersinde başlangıçtan itibaren diyalog, danışma, tartışma ve çözüm mekanizmaları bu amaç için ortaya konulmuştur. Uluslararası kongre, lokal be bölgesel toplantılar, UKK’ nın yıllık toplantıları ve çalışma konulu toplantılar ortak bir payda yaratılması olanağı sunar. Ve kollektif ve daha geniş demokratik-anti-emperyalist halk hareketinin ortak çıkarlarına hizmet ederek bu tip farklılıkların ortaya konulduğu alanları oluşturur. Bu aynı zamanda ILPS’ in herhangi bir zaman diliminde birliği ve gelişiminin vardığı noktanın göstergesidir.

Sekter bir çizgi, samimiyet eksikliği ve kendi isteklerini dayatma eğilimi bu gelişimi yıktığında,  bürokratik ve keyfi metodlara başvurulduğunda, tartışma ihtiyacının ve konsensüsle belli bir karara ulaşma ihtiyacının yok sayıldığında ve kendi dar grupçu çıkarların ILPS çıkarlarının önüne konulduğunda bu tip problemlerin çıkması doğaldır. Tarih göstermiştir ki; sağdan veya soldan nerden gelirse gelsin son tahlilde bu tip eğilimler sağcıdır ve halkların mücadelesindeki birlikteliği dağıtmaya ve demobilize etmeye hizmet etmektedir. Kasım 2009 tarihli UKK toplantısında daha önce benzeri olmayan ve anlamsız gelişmeler ancak demoratik gelişimi sekteye uğratan ve dayanışma ve kardeşlik bilincini yerle bir eden ve ILPS içinde gelişen bu tip bir bakış açısının sonucu olabilir.

Açıkça, halkın birliğine karşı gösterilen bu anti demokratik tutum ILPS’ in 10 yıllık kazanımlarına ve başarılarına karşı bu saldırılar ILPS’ in geçmişinde demokratik ve anti-emperyalist değerleri ve prensipleri yüksekde tutarak dünyanın ezilen halklarının mücadelesindeki birliği  ilerletme hedefinden bilinçli bir kopuşun belirtisidir.

Bizler bu bildiriyi imzalayan ILPS’ in kurucu üyeleri olarak ILPS kuruluş gerekçeleri olan değerlere ve prensiplere sarılarak Kasım 2009’ da ve sonrasında alınan kararları reddediyoruz. En temel ilişkilerin dahi koptuğu gerçeğiyle, ILPS programını birliğin çerçevesi almak, geçmiş 10 yılın kazanımlarını savunmak ve emperyalizm ve her türden gericiliğe karşı sosyal kurtuluş mücadelesinde demokratik, anti-emperyalist ve enternasyonalist halkların birliğini yeniden inşa etmek için  2.Uluslararası Girişim Komitesi kurma ve bize açık olan tüm kanalları kullanarak en geniş katılımlı bir tartışma başlatma isteğimizi buradan deklare ediyoruz.

Tüm ILPS üyelerini ve dünyanın her yerindeki diğer demokratik ve anti-emperyalist güçleri emperyalist sisteme ve tüm gericilere karşı verilen haklı mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Bu emek seferberliğine güç verin!

Dayanışmayla

İmzalayan:

GN Saibaba – ILPS ICC Başkan Yardımcısı (3. Uluslararası Kongre)
– Güney Asya Bölge Kordinatörü

M Arkolakis – Dış İlşkiler Başkan Yardımcısı (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)
–Avrupa Bölge Kordinatörü Regional coordinator for Europe

A Riazi – Genel Sekreter (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

E Brunner – Genel Sekreter Yardımcısı (3. Uluslararası Kongre)

R Scarlatelli – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)
– Latin Amerika Bölge Kordinatörü

H Gulum – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

D Norberg – ICC Üyesi (1. 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Kali Akuno – ICC Üyesi ( 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Y Gunes – ICC Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

A Genc – ICC Üyesi ( 2. Ve 3. Uluslararası Kongre)

Prof K R Chowdry – ICC Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

C Perperidou – ICC Yedek Üyesi (3. Uluslararası Kongre)

28/06/2011

 

Kontakt:  info@ilps2001.com

Gönderilen:  info-bureau@lists.ilps-news.com

Abone olmak için bu e-mail adresine yazınız: info-request@lists.ilps-news.com?subject=subscribe