Home , Bildiriler , İLPS’in Tayland’daki göçmen ve mültecilere karşı yaklaşan baskılara ilişkin açıklaması

İLPS’in Tayland’daki göçmen ve mültecilere karşı yaklaşan baskılara ilişkin açıklaması

İLPS | 03 – 03 – 2010 | Uluslararası Halkların Mücadele Ligi’nin 16 No’lu Komisyonunun ( göçmenler, mülteciler, evsiz ve diğer yerinden edilmiş halklar) Tayland’daki göçmen ve mültecilere karşı yaklaşan baskılara ilişkin açıklaması.
26 Şubat 2010

Küresel ekonomik durağanlığın ortasında, Tayland, sistematik olarak  kağıtsız göçmen ve mültecileri daha fazla kısıtlama politikaları uygulayan ülkeler arasına katıldı.

Yeni son başvuru günü olan 31 Mart’tan sonra Tayland hükümeti, uygulamaya soktugu  ‘ulusal tasdik tasarısı’nı kabul etmeyen bütün mülteci ve göçmen işçilerin peşine düşme planları yapmaktadır. Burmalı  mültecilerin 28 Şubat tarihine kadar Ulusal Tasdik Planına dahil olduklarını onaylamaları gerekmektedir. Bu tasarıya göre yeni tasarıya onay vermeyenler tutuklanacak, göz altına alınacak ve yurtdışı edilecektir. Ayrıca kağıtlı işçilerin de çalışma izinleri uzatılmayacaktır.

Tayland hükümetinin bu hareketi hiç kuşkusuz, kağıtsız işçileri ve mültecileri hedef almaktadır. Asya’nın diğer ülkelerinde, Güney Kore ve Malezya ve hatta Avrupa bolgesinde de Geri Dönüş Direktifi bu yıl içerisinde yürülüğe sokulma hazırlıkları içerisindedir. Tayland hükümeti mülteci akınını kontrol altına almak için saldırganca gümrük politikasını sınırlamaktadır.

Kağıtsız Göçmen İşçilere yönelik ASEAN deklarasyonunun imzalandığı bir ülkenin şimdi kağıtsız göçmelerin ve göçmen mültecilerin haklarının kısıtlandığı ülkelerin başında gelmesi ironik bir durumdur.

Bahsedilen tasarının zaten statülerinden kaynaklı güvencesiz olan kayıtdışı göçmenlerin ve mültecilerin hareketini daha da kısıtlayacağı kesindir. Bu insanların yaşam ve çalışma koşulları zaten insanlık dışıdır- çünkü bu durumları sömürülmektedir- ve tazminat başvurusu yapma hakkı  kağıtsız göçmen ve mülteciler için erişilebilir değildir. Ulusal Tastik Tasarısı ile birlikte daha da derine saklanmak zorunda kalacaklar ve bu da kesinlikle hayatta kalmalarını daha da fazla etkileyecektir.

Bunun yanısıra, kayıtlı olan göçmenler de bu politakayla birlikte kendilerini bizzat kendi ülkelerinden eden  bu hükümetle anlaşmak zorunda bırakmaktadır. Bu yasa özellikle Burmalı mültecilerin, muhalefete, aktivistlere ve kendilerine karşı direnenlere karşı uyguladıkları faşist yasalarıyla bilinen Burma askeri juntasına bilgi ifşa etmeye itmektedir.

Emek göçünün, göçmen ve mültecilerin modern köleler olduğu neo-liberal küreselleşme çerçevesinde, kriz dönemlerinde en kolay atılanlardır. Onlar ulusal ekonomik sorunlarda emperyalist politikaların emperyalizmin sömürge ve yarı-sömürgelerinde bozduğu ekonomik yapısının yerine sorunların sebebi olarak gösterilen hazır günah-keçileridir.

Kesinlikle küresel kriz döneminde, göçmen işçiler ve özellikle de kağıtsızlar ve mülteciler krizin ağır darbesini en acı şekide hissedenlerdir. Hergün yeni tasarılar düzenlenerek göçmen ve mölteciler köleleştirilmeye çalışılmakta ve hem göç veren hem de alan ülkeler tarafından daha fazla kar alabilmek için yeni politikalar geliştirilmektedir. Bu emperyalizmin göçmenlik üzerine büyük tasarısıdır, aynen OECD önderliğinde Küresel Göçmenlik ve Kalkınma Forumunda olduğu gibi.

Dünyanin her yerinde göçmenler ve mülteciler, haklarımıza yönelik saldırılar karşısında dayanışma içinde birleşmeli ve mücadele etmeliyiz. Emperyalizmin krizinin dünya halklarını tehdit etmeye devam ettiği bu süreçte Taylan’daki politiklar bizi ne gibi kötü şeylerin beklediğinin sadece bir örneğidir.

Bizler dayanışma içinde birlesmeye çağrılıyoruz, çünkü geçmişten öğrendikki, ancak birlik olunduğunda emperyalizmin saldırılarını altedebiliriz.

ILPS hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web-sayfasını ziyaret edebilirsiniz;

http://www.ilps-web.com/content/view/1076/44/lang,en/