Home , H. Gürer , Hoşçakal 2010, Merhaba 2011

Hoşçakal 2010, Merhaba 2011

H. GÜRER | 02 – 01 – 2011 | “…Mümkünün son sınırlarına, imkansızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak. Çünkü, gerçekleşmiş imkanlar, zorlanmış imkansızlıkların sonucudur…”

Her şey bir karşılıkla vardır yaşamda. Tohumun karşılığı topraktır örneğin. Ve toprak tohuma hayat vererek güzelleşmiştir. Filizin sonucu tohum’dur, dönüp toprağa düşmek ve çoğalmak üzere filizlenmiştir. Tarih ise karşılığına yaşam düşürerek tarih oldu. Zorla ıkındırdı ve her ileriyi/her yeniyi zorla doğurdu! Çünkü tarih yapan halk, zalimane bir şiddetin altında ezildi, sömürüldü, sağıldı. Karşılığı “özgürlük” oldu bunların.

İnsanlık yüz yıllar boyunca özgürlüğü için direndi, mücadele etti. Zalimlerin sistemleriyle kıran-kırana çarpışmalar yaşadı/yaşıyor. 2010 yılı da, yine böyle bir yıldı özgürlüğünü isteyenler için… Özgürlüklerini elde etme inancıyla çarpışan ve ağır bedeller ödeyen yığınlar, başka bir dünyanın özlemiyle yerküremizin asi sokaklarını tutuşturuyor. Her yerde özgür bir yaşam ve sömürüsüz bir dünya umudu mayalanıyor. Özgürlük isteği, direniş ve isyan, insanlığın nabız atışları olarak bütün kıtalarda duyuluyor.

İnsanlığın özgür, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için, ateş altındaki yürüyüşümüzün tarihine bir çentik daha atarak barikatları yara-yara ilerlediğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ve eski bir yılı daha geride bırakırken, yer kürenin her yerinde, dünya halkları yeni bir dünya arayışının çığlıklarıyla selamlıyor, 2011’i! Ve umut, onların soluğunda gizli… Onların çığlığında çoğalıyor, umut!

2011 dünya halklarının kendi yaşamlarına ve geleceklerine daha sıkı sarıldıkları, umut ettikleri ve özledikleri her şey için birleşerek daha güçlü geldikleri bir yıl olsun…

2011 yılında, geçen her saatin ve koparılan her takvim yaprağının, dünya ezilen halklarını özgürlüğe yakınlaştıran adımlar olmasını diliyorum. Yeter ki bunu isteyelim… Unutmayalım ki, bugün yarına dünle beslenerek yol alır!..

Ve yine 2011 yılının “birlik-eleştiri-birlik, daha yüksek birlik” prensibi ile, enternasyonal proletaryanın ve dünya ezilen emekçi halkların kurtuluşu için omuz veren tüm kesimlerde bu yönde düşünce ve davranış birliği oluşturacak bir yıl olmasını diliyor, bu umut ile tüm dostların yeni yılını kutluyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun!

Ser sala we piroz be!

31 Aralık 2010

H.GÜRER