Anasayfa , Avrupa , Hochtaunus AKM’de 4 Günlük Açlık Grevi

Hochtaunus AKM’de 4 Günlük Açlık Grevi

Frankfurt |14.01.2019| Hochtaunus Alevi Kültür Merkezi, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)-Frankfurt, Yeni Kadın-Frankfurt ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG)-Frankfurt tarafından yapılan çağrı ile 4 günlük açlık grevi örgütleniyor. 14 Ocak ve 17 Ocak arası 4 günlük yapılacak dayanışma-açlık grevi Hochtaunus Alevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yapılan açlık grevi Enternasyonalist Birlik Rhein-Main-Bölgesi, ProMigra Derneği-Mannheim ve ATİF Darmstadt tarafından desteklenecek. Tüm dünyada haklarını elde etmek için yapılan açlık grevleri ile dayanışma amacı güden 4 günlük açlık grevi süresince sokak eylemliliğide düşünülüyor.

Çağrıcı kurumlar kamuoyuna yapılan çağrı metnini AHM olarak olduğu gibi yayınlıyoruz.

Dayanışmayı yükseltmek biz de için açlık grevindeyiz!  …çünkü; dayanışma halkların nezaketidir!

Dünyanın bir çok yerinde onurlu insanlar, kötü yaşam koşullarını protesto etmek adına, bedenlerini kendi rızalarıyla açlığa yatırarak, besin almayı bırakmak zorunda kalıyorlar.

Bu insanlar, özellikle politik tutsaklar, en insani haklara erişebilmek için, bedenlerini pasif direniş yöntemiyle açlık grevine yatırarak, protesto ettikleri tutsaklık yaşam koşullarını değiştirmek istiyorlar. Aynı zamanda çok işçi-emekçi, mülteci veya göçmen insanlar yaşam ve çalışma koşullarını protesto ederek iyileştirmek için ortak mücadele veriyorlar. Bu insanlar sadece yolunda gitmeyen bir şeyleri protesto etmiyorlar, bizlere aynı zamanda hükümetler ve idari kurumlar adına nasıl bir politik çözüm üretilebileceğini de gösteriyorlar.

Süreli veya süresiz açlık grevleri, kendi iradesiyle beslenmeyi red etmek yoluyla, pasif direnişi seçen bir eylem biçimi tarzı olduğu kadar; sivil itaatsizlik ve medeni cesaret örnekleri olarak ta Dünya’da ve Avrupa’da yüzyıllardır sürdürülmektedir. Bu mücadele yöntemi, toplumlar içinde bir çok insan tarafından bazı yönleriyle eleştirilir. Ancak böylesine zorlu bir eylem biçimini insanlar, özellikle de politik tutsaklar, temel hak ve özgürlüklere erişebilmek için, başka hiç bir mücadele aracının kalmadığı, sözün hükmünü yitirdiği koşulda, seçmek zorunda kalmaktalar.

Bizler, Frankfurt Ren-Main havzasında yaşamakta olan göçmen kökenli duyarlı insanlar, ilericiler, yurtseverler ve devrimciler olarak; dünya çapında bedenlerini açlığa yatıran bütün onurlu insanları ve onların taleplerini sahiplenmek istiyoruz. Onların seslerine ses katmak için; 14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında, 4 günlük sembolik ve dayanışmacı bir açlık grevi sürdüreceğiz.

Bizler, bedenlerini açlık grevine yatırarak direnişi ve mücadeleyi seçen onurlu insanların haklı ve meşru taleplerini destekliyoruz. Çünkü, onların onurlu mücadelesi; insani, demokratik, temel hak ve özgürlükler, kendini özgürce tanımlama hakları için olduğu kadar, aynı zamanda sömürüsüz ve baskısız bir dünya yaratma mücadelesidir de.

Dolayısıyla, Frankfurt ve çevresindeki uluslararası kamuoyunu, duyarlı şahsiyetleri ve ilerici-demokratik kurumları/örgütlenmeleri bütün açlık grevindeki insanların meşru ve haklı direnişlerini ve bizim ortak eylemimizi desteklemeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz.

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük!

İzolasyon İşkencedir, İzolasyon Ölümdür!

Haksızlığın Hakka Dönüştüğü Yerde, Direniş Sorumluluktur!

 

Dayanışmacı Açlık Grevi Organisatörleri:

AKM (Alevi Kültür Merkezi-Hochtaunus)

YDG (Yeni Demokrat Gençlik) – Frankfurt

Yeni Kadın – Frankfurt

ATIF – Frankfurt

 

Destekleyenler:

Enternasyonalist Birlik Rhein-Main-Bölgesi

ProMigra Derneği-Mannheim

İşçi Ve Gençlik Derneği- Ober-Ramstadt