Anasayfa , Avrupa , Hıdır Gönek Yalnız Değildir

Hıdır Gönek Yalnız Değildir

İsviçre ATİK komitesi, YDG ve Yeni Kadın`dan Hıdır Gönek için Kamuoyuna yapılan açıklamayı haber değeri taşıdığı için aynen yayınlıyoruz

Şubat ayında Yunanistan’ın Orestea kasabasında tutuklandığını öğrendiğimiz arkadaşımız yoldaşımız Hıdır Gönek yalnız değildir, mücadelesi mücadelemizdir.

İsviçre ATİK Komitesi, YDG Ve Yeni Kadın faaliyetçileri olarak gerek İsviçre sınırlarında demokratik hak arama mücadeledesinde, gerekse birlikte omuz omuza yaşamı paylaşmış olduğumuz Hıdır Gönek Şubat ayından bugüne Gümülcine hapishanesinde tutuklu bulunmaktadır.

Hıdır Gönek`de, savaşlar ve faşizmin hakim olduğu coğrafyalardan göçen milyonlar gibi 2000 yılında İsviçre’ye politik nedenlerle gelerek siyasi oturum hakkına sahip olmuştur. 2000`li yılların başında da ATİK’e bağlı İsviçre federasyonunda da yöneticilik yapan Hıdır Gönek suan Gümülcine Hapishanesinde Politik kimliğinin kriminalize edilerek haksız yere ceza verilmek istenmesine ve Turgut Kaya’nın iadesinin durdurulması talebi ile 4 Haziran`dan bugüne açlık grevinde.

Konfederasyonumuz ATİK, Avrupa`da Türkiye`li göçmenlerin emek mevzisi olarak çalışmalarında kendini ispatlamış tüm saldırılara rağmen birçok ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olan bir organizasyondur.

Dostta düşman da bilir ki ATİK Türkiye`li göçmenlere yönelik tüm saldırılarda hak gasplarında ayrım yapmaksızın her kesimin yanında olmuştur/olmayada devam edecektir. İnsan haklarının ihlal edilmesine, insanların haksız yere uzun yıllara varan cezalara çarptırılmasına, yada işkencelere karşı uzun yıllar mücadele etmiş ve bu konuda yüzlerce kampanyalar örgütlemiştir. Bu temelde Hıdır Gönek yoldaşımızda konfederasyonumuza bağlı komite olan ATİK /UPOTUDAK`ın sahiplendiği kampanyalar yürüttüğü ve 2015 Yılında Yunanistan`da tanıştığı Türkiye`li devrimci Turgut Kaya`ya yardımcı olmaya çalışırken tutuklanmıştır.

Yunan makamlarının Hıdır Gönek`e yönelik “insan kaçakçılığı” suçlamalarının karşısında yoldaşımızın yanındayız.

Yunan makamlarının Hıdır Gönek`e yönelik “insan kaçakçılığı” suçlamaları asılsız bir iddiadır ve arkadaşımızın politik kimliğine yönelik bir saldırıdır.

Gerek bu açıklama ile gerekse 6 Temmuz`da arkadaşımızın Gümülcine`de yapılacak mahkemesinde ona yönelik suçlamaların karşısında olarak bu davanın politik savunusunu Hıdır Gönek arkadaşımızla birlikte göğüsleyeceğiz. Yoldaşımız Hıdır Gönek`in 4 Haziran tarihinde yaptığı yazılı açıklamada belirttiği gibi “Direniş yaşatır, dayanışma özgürleştirir“

  • Hıdır Gönek Ve Turgut Kaya Derhal Serbest Bırakılsın!
  • Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

İsviçre ATİK komitesi, YDG ve Yeni Kadın