Anasayfa , Avrupa , Hannover’de Dernek Kongresi Yapıldı

Hannover’de Dernek Kongresi Yapıldı

HANNOVER | 11 – 02 – 2010 | Bir yıllık arayla yapılan  ATİF’e bağlı dernek kongresi, bu yılda 7 Şubat’ta yapıldı. Kongreye 28 üyeden 23’ü katıldı ve katılımcılar ile beraber toplam 30 kişi vardı. Kongre öncelikle uluslararası alanda mücadele içinde yaşamını kaybeden devrimcilerin anısına saygı duruşundan sonra, dernek başkanın açış konuşmasının akabinde divan seçimine ve kongre’nin gündemine geçildi.

Dernek Yönetim Kurulu’nun hazırladığı siyasal rapor okunduktan sonra delege ve dinleyicilere söz verildi. Siyasal raporun yetersizliği üzerine eleştiri getirildi. Rapor üzerine söz alan delegelerin bazıları, “Rapor’dan Dünyadaki durumu ve özellikle de Hannover’deki durumu daha geniş ele almasını beklediklerini” bildirdiler. Siyasal rapor’un “derneklerin kitlesel daralması üzerine” bölümüyle ilgili nedenler de tartışıldı. Bu durumun ATİF’in genel durumundan ayrı ele alınamayacağı vurgulandı.

Siyasal rapordan sonra dernek faaliyet raporu sunuldu. En çok tartışmalar burada yoğunlaştı. Bazı üyeler yazılı rapor’un daha uzun olmamasını eleştirirken, bir yıllık faaliyeti çoğunluk olumlu buldu. Bazı üyeler ise Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyetini olumsuz değerlendirdiler.

Genel kanı, derneğin Hannover özgülünde aktif olduğu ve hemen hemen bütün etkinliklerde yer aldığı vurgulanırken, kitleleri kazanma konusunda eksiklikler barındırdığı yönünde konuşmalar yapıldı. Uzun bir toparlama bölümünde, gelen eleştirilere yanıt verilirken, kadın ve gençlik örgütlenmesine de değinildi. Kadınların ve gençlerin dernek çalışmalarına daha aktif katılmaları istendi. Kongre katılımının %40’ı kadınlardan oluşuyordu.

Ayrıca Kongre’ye ADHK ve MLPD temsilcileri’de katıldı. ADHK’nın başarı dilekleri içeren bildirisi okunurken, MLPD’nin temsilcisi kısa bir konuşma yaptı ve Türkiye’de Tekel işçilerinin mücadelelerini desteklediklerini, Almanya’da da işçi ve emekçilerin direnişlerinin giderek yükseldiğini belirtti. Kongreyi, her iki temsilci de selamladıklarını ve başarı dilediklerini belirttiler

Beş kişiden oluşan yeni yönetim seçildi. Beşte üçü yeni üyelerden seçildi. 3 kişilik Denetim Kurulu’na ise, iki bayan bir erkek üye seçildi.

Dilek ve temennilerden sonra, dernek kongresi kapandı.