Anasayfa , Avrupa , Hamburg ve Hannover'de mali kriz konulu seminer

Hamburg ve Hannover'de mali kriz konulu seminer

malikrizALMANYA | 04 – 02 – 2009 | ATİK Konseyinin Avrupa çapında düzenlediği ‘Küresel mali kriz ve olası siyasi sonuçları,yeni görevlerimiz’ başlıklı seminer Hamburg ve Hannover şehirlerinde gerçekleştirildi. 31 Ocak ve 1 Şubat’ta gerçekleşen seminerlerde kapitalist sistemin özelliklerine değinilirken, krizin nedenleri ve işçi sınıfının görevlerinden bahsedildi. Konuşmalar kitle tarafından olumlu tepkiyle karşılandı.

Hamburg

Seminerde ilk önce ATİK Konseyinden bir temsilci yaklaşık 1,5 saatlik sunum yaparak krize kaynaklık eden şeyin kapitalist sistemin yapısal özelliklerinin olduğunu belirttikten sonra, sistem bu krizini de atlatsa bile bunun yanlızca daha kapsamlı yeni krizlere zemin hazırlamaktan başka bir anlam ifade etmeyeceğinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Temsilci, bugün her ne kadar emek cephesinin krizi toplumsal bir altüst oluşa çevirebilecek bir gerçeklik içerisinde olmasa da, yapılması gerekenin işçi sınıfı ve emekçi katmanlar arasında kirizin kapitalizmin bir sonucu olduğunun ve ancak yeni bir sistemle yani sosyalizmle aşılacağının propagandasının yılmadan yapılması gerektiğini de söyledi. Krizin yol açtığı yıkımlara da değinerek, siyasal faaliyet sürecinde öne çıkarmamız gereken talepleri de belirterek  sunumunu sonlandırdı.

Daha sonra söz alan konuşmacılar öncelikle sunumda mevcut krizin  neden ve sonuçlarında daha çok genel olarak krizlerin nedenlerinin anlatıldığını bunun da bir eksiklik olduğunu belirterek eleştiri sundular. Konuşmacıların çoğunluğu kriz sürecinde emek cephesinin ne yapması gerektiği noktasında soru sordu.

Canlı tartışmaların gerçekleştiği seminer ATİK temsilcisinin toparlayacı konuşmasının ardından sonlandırıldı.

Hannover

2 saat kadar süren ve 45 kişinin katıldığı etkinlikte açılışın ardından ATİK Konseyinden bir temsilci sunum yaptı.

Burada da yine aynı şekilde özellikle emperyalist-kapitalist sistemin çeşitli tarihlerde yaşadığı krizler ve ezilenler cephesinden yarattığı tahribatlara değinildi. Sunum içerisinde mali krizin boyutlarının ne olacağı, işçi ve emekçilere tam anlamıyla neler getireceğinin kestirelemediği, ama dünya halkları üzerinde bir yıkım yaratacağının kesin olduğu belirtildi. Yine son olarak ATİK ve demokratik kitle örgütlerinin görevlerine değinilerek bitirildi.

Dinleyicilerin soruları ve konuşmaları ardından seminere son verildi.