Home , Haberler , Halkevlerinin Düzenlediği Festivale Binlerce Kişi Katıldı

Halkevlerinin Düzenlediği Festivale Binlerce Kişi Katıldı

Halkevleri’nin 6-7-8 Ağustos tarihlerinde Artvin Kemalpaşa’da yedincisini gerçekleştirdiği halk festivalinde binlerce insan buluştu. “Derelerimiz özgür akacak” diyerek ayağa kalkan Karadeniz halkının kararlılığı Halkevleri tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Kemalpaşa Halk Festivali’ne damgasını vurgu. Her yıl yöre halkının kendi olanaklarını seferber ederek kolektif bir biçimde örgütlediği Kemalpaşa Halk Festivali bir gelenek yaratıyor.

Festival bu yıl da açılış yürüyüşü 6 Ağustos’ta Kemalpaşa Halkevi’nden başladı. “Dereler Özgürdür Özgür Akacak”, “Çayda Kotaya Kontenjana Son” sloganlarıyla yapılan yürüyüş Kemalpaşa Halkevi çocuk tiyatrosunun HES’lerle ilgili sokak oyunuyla son buldu. Yürüyüş sonrası Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol ve Av. K.Erkut Güzel’in katılımıyla “Anayasa Referandumu” paneli açıkhavada gerçekleştirildi. Sermayenin kültürel alandaki egemenliğine ve kültürel yozlaşmaya karşı halkın alternatif kültürel etkinliklerini yaratma ve paylaşma hedefiyle örgütlenen festivalde bölgede çalışmalarını sürdüren amatör gruplar, tiyatro toplulukları, halkoyunu toplulukları, Kemalpaşa Halkevi çocuk korosu sahneye çıktı. Hemşince, Lazca, Gürcüce, Kürtçe türkülerin hep bir ağızdan söylendiği şenlikte, yapılan kardeşlik çağrıları alanda ortak halaylarla karşılandı. Festivalin son gününde Hilmi Yarayıcı sahne aldı. Festival’de suyu ticarileştirmeye yönelik sermaye saldırılarına karşı ortak direnişi büyütme kararlılığı; AKP’nin sermaye için daha fazla sömürü ve talan halk için yıkım anlamına gelecek Anayasa değişikliği paketine referandumda halkın “hayır”ını yaratma hedefi festival boyunca coşkuyla vurgulandı.

Su Hakkı Forumu’nda direnenler buluştu
Halkevleri’nin “Su haktır satılamaz”, “AKP’nin gerici, faşist, piyasacı Anayasası’na hayır” temalarıyla örgütlediği halk festivali bu yıl bir ilki yaşama geçirdi. Festival kapsamında 7-8 Ağustos’da Kemalpaşa “Derelerini, Vadilerini Savunanlar Buluşuyor Direnenler Konuşuyor başlığıyla “Doğu Karadeniz Su Hakkı Forumu” yapıldı. Forumun ilk gününde farklı vadilere su hakkı, yaşam hakkı için mücadele edenler buluştu.

Salarha Deresi Kültür dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Ömer Şan; Senoz Vadisi Koruma Platformu’ndan Nevzat Özer; Büyük Handuzu yardımlaşma derneğinden Kazım Delal; Giresun Derelerin Kardeşliği Platformundan Ali Dursun; Yeşilırmak Çevre Platformu’ndan Amasya-Taşova ziraat odası başkanı Hasan Dikmen; Erbağ HES karşıtı platform adına Tokat Erbağ Ziraat Odası Başkanı Nedim Üstün; Murgul Derelerini Koruma Platformu adına Coşkun Raifoğlu; Borçka Derelerini Koruma Platformu’ndan İsmail Kocaman; Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu adına Erkan Evbaşı; Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu adına Kamile Kaya; Kemalpaşa Dereleri Koruma Platformu adına Ramazan Tunç; Loç Vadisi Koruma Platformu adına Uğur Tay; Fındıklı Derelerini Koruma Platformu adına Avni Ertaş konuşmalar yaparak mücadele deneyimlerini paylaştılar.

Forumda mücadelenin geldiği aşama değerlendirildi, sermayenin saldırı stratejileri, nasıl bir örgütlenmeyle su hakkını savunmak gerektiği tartışmaları yapıldı. Kemalpaşa Belediye salonunda yapılan etkinlik sonrası vadilerden gelenler akademisyenlerle birlikte nasıl bir mücadele çizgisi izleneceğine ilişkin forumu Kemalpaşa çay bahçesinde devam ettirdiler.

Forumun ikinci gününde ise suyun ticarileştirilmesi sürecinin gelişimi ve farklı boyutları ele alındı. Forumda YTÜ Çevre Müh. Bölümünden Prof. Dr Beyza Üstün “Doğanın/suyun sermaye birikimine sokulması stratejileri: yanıltmalar ve mücadeleler”; sosyalist-feminist kolektiften Ece Kocabıçak – Kadın Bakış açısıyla hidroelektrik santraller”; Makine Mühendisi Emine Elif Güven “Doğu Karadeniz’de Hes’lerin düşündürdükleri; enerji kimin için nasıl ve kim tarafından?”; Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Fatma Genç “HES’ler çayımızı toprağımızı tehdit ediyor”; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr Fuat Ercan “Sermayeler ve iktidar suları ormanları yaşamımızı istiyorlar; yaşamı savunmak için çapraz dayanışma ağları oluşturalım”; Mustafa Eberliköse “Küresel Su Krizi Suyun Denetimi ve Su Mücadeleleri”; Çevre Mühendisleri Odası İstanbul şube başkanı Semra Ocak – “Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri” ; Halkevlerinden Özge Ozan “Kentsel Su Hizmetlerinin Piyasalaştırılması ve Mücadele Deneyimleri”; Derelerin Kardeşliği Platformu adına Mehmet Gürkan Karadeniz’de Derelerin Kardeşliği Platformu deneyimi başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Doğu Karadeniz Su Hakkı Forumu’nda oturum başkanlığı yapan Hopa Halkevi’nden Kamil Ustabaş bir kapanış konuşması yaparak “Su doğanın bir parçası ve yaşamının kaynağıdır. Suyun ticarileştirilmesi, doğanın metalaştırılması, kar mantığıyla tahrip edilmesi kabul edilemez. Suyun ticarileştirilmesine ilişkin tüm girişimler, uygulamalar gayrimeşrudur. Halkın, doğayı, yaşam hakkını, su hakkını savunmak için direnme hakkı vardır. Bu yolda her türlü mücadele yöntemi meşruluğunu haklılığından alır. AKP iktidarı başta olmak üzere bu saldırının ortağı olan tüm kurum, kuruluş ve kişiler bu mücadelenin hedefidir” dedi. Ustabaş forumda vadilerde direnenlerin yaptığı konuşmalardan hareketle su hakkını savunmak için direnenlerin derelerin özgür akmasını garanti altına almayacak hiçbir anayasa değişikliğine evet demeyeceğini vurgulayarak derelerini savunanların AKP’nin anayasasına “hayır” diyeceğini belirtti. Ustabaş kapanış konuşmasını “Mücadelemiz sularımız özgürce akana kadar sürecek, su politikalarını üretenlerin yönettiği bir dünya yaratana kadar sürecektir” diyerek bitirdi.

Doğu Karadeniz Su Hakkı Forumu’nda yapılan tüm tartışmaları, açığa çıkan sonuç ve önerileri bir araya getirecek sonuç bildirgesi yayınlanacak.