Anasayfa , Dünya , Global Emek örgütleri IUL, ITF, BI ve ITUC Dünya Emekçilerini Dayanışmaya Çağırıyor!

Global Emek örgütleri IUL, ITF, BI ve ITUC Dünya Emekçilerini Dayanışmaya Çağırıyor!

iranmaydayENTERNASYONAL | 06 – 06 – 2009 | Uluslararası alanda örgütlü bulunan dört emek örgütü, dünya kamuoyunun İran’da Sendikal haklara yönelik kısıtlama ve süren baskılara dikkatini çekmek amacı ile, 26 Haziranı Dünya çapında Eylem günü ilan ettiğini duyurdu. Dünya Gıda, Tarım ve Otel işçileri Birliği IUL, Uluslararası Taşımacılık Konfederasyonu ITF, Eğitim Enternasyonali BI ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu ITUC tarafından yapılan çağrı Uluslararası Af Örgütü tarafından desteklenirken, İran’da sendikal özgürlükler için sürdürülen uluslararası kampanyayı destek mahiyetini taşıyor.

İran’da sendikal mücadele yürüten güçlere dayanışma amacını içeren çağrıda, tutuklu bulunan sendikacıların serbest bırakılmasını gerektiği vurgulanıyor. Yapılan açıklamada ayrıca kurulmuş olan sendikaların tanınması, örgütlenme mücadelesi verdikleri için işten atılarak mağdur edilen işçilerin tekrar işe alınması, çalışanların sendikal Örgütlenme özgürlüğü ve kolektif girişim hakkının tanınması gibi temel maddeleri içere ILO (Uluslarlarası Sendikal örgütlemeler) sözleşmelerinin imzalanması talebinde bulunuluyor.

 26 Haziran: Dünya Sendikalarının İran Emekçileriyle Dayanışmak İçin Eylem Günü

Bu gün için Bütün Emek Örgütlerine, İran yurt dışı temsilcilikleri önünde gösteriler, İşyerleri ve Toplu taşımacılık sektörlerinde eylemler ve açıklamalar, ve Sivil Toplum Örgütleri ve  İnsan hakları Dernekleri ile birlikte toplantılar ve bilgilendirme aktiviteleri düzenlenmesini öneren kurumlar, kampanya için bir Web-haberleşme sitesi kurulacağını, bilgilendirme dokümanları ve materyaller kısa zamanda çıkarılacağını duyurdular.

Konuyla ilgili açıklama yapan ATİK genel sekreteri Süleyman Gürcan, tüm emekçileri ve kitle örgütlerini bu noktada duyarlı olmaya cağırdı.