Home , Avrupa , Emperyalistlerin ve Türk Devletinin Savaş politikalarına hayır! Dünya Barışını, Ezilenlerin Devrimci Mücadelesi Yaratacaktır!

Emperyalistlerin ve Türk Devletinin Savaş politikalarına hayır! Dünya Barışını, Ezilenlerin Devrimci Mücadelesi Yaratacaktır!

atik_logokucukEmperyalistlerin ve Türk Devletinin Savaş politikalarına hayır!

Dünya Barışı`nı, Ezilenlerin Devrimci Mücadelesi Yaratacaktır!

 

1 Eylül Dünya Barış Günü`nü karşıladığımız bu süreçte, emperyalist güçler ve yerel uzantıları gerici-faşist iktidarların ve emperyalist gericiliğin maşaları olan çetelerin, elbirliğiyle dünya halklarına ve ezilen uluslara, yani ezilenlere tam bir cehennem yaşatılmaktadır. Her yanımızın kan gölüne çevrildiği günümüzde, yapılanlar, insanlığa „ barış“ adı altında yaşatılmaktadır.

Yanıbaşımızda, emperyalist güçler,emperyal güçlerin beslemesi, küresel emperyalist hegomonya planlarının uygulama maşaları olan, insanlık düşmanı şeriatçı-gerici çeteler ve gerici faşist diktatörlüklerin ele ele vermesiyle, orta-doğu`da bir vahşet uygulanmaktadır.

Özellikle de son aylarda, vahşet ve saldırganlıkta sınır tanımayan faşist TC devletinin, başta Kürt ulusu olmak üzere, tüm emekçilere ve onların devrimci öncülerine saldırıları katliam düzeyindedir.Türkiye Kürdistan`ında her an ve gün katledilen masum insanların, çocukların , gençlerin, devrimci-yurtseverlerin sayısı hergeçen güt artmaktadır. Öyleki, son 72 gün içerisinde, TC kolluk güçlerinin katlettiği insan sayısı 78`dir.AKP hükümeti başkanlığındaki TC devleti, Kürt ulusuna tam bir soykırım operasyonu yaşatmaktadır.

Rojawa Kürdistanı`ında tüm istem ve çabalarına, açık-gizli saldırılarına rağmen, istediği sonucu alamayan TC, daha da hırçın ve dizginsiz bir hal almıştır. Ve tüm bunlar, yine „Çözüm“ ve „Barış“ iddiaları ile yapılmaktadır.

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın bir çok bölgesinde, emperyalist-kapitalist hegomonik çıkarları uğruna yürütülen savaşlar, saldırılar ve katliamlarla dolu bir süreç yaşamaktayız.

Emperyalist kapitalizm, dünya işçi sınıfı ve ezilenlere karşı, gözü dünmüş bir aç gözlülükle, sömürü, talan ve yıkım politikalarını acımasızca uygulamaktadır. Ekonomik krizlerin ve çıkmazlarının tüm ağır yükünü işçi sınıfı ve emekçilere daha yoğun yaşatmaktadır.Milyonlarca işçi-emekçi işsizlik, açlık ve yokluk içerisinde debelenirken, sayıları giderek azalan bir avuç tekelci ve sömürücülerin servetleri devasa oranlarda büyümektedir.

Günümüz dünyasında, işçi sınıfı ve ezilenler bu sömürü ve zulüm cenderesinde ve her geçen gün daha da yoğun saldırılara maruz kalırken;

Dünyanın bir çok alanında ulusal özgürlük mücadelesi yürüten ezilen uluslar, yoketme, sindirme, katliam ve zorla göçlerle, yaşam alanları tamamen yokedilerek tam bir yok oluşa sürüklenmekte ve boyunduruğa mahkum edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm dünya ezilen halkları, emperyalist, kapitalist gericiliğin her türlü saldırıları altında tam bir kuşatmaya alınmışken; ezilenlerin nefes alanları bir bir daraltılırken, dünyada, gericiliğin hakimiyet koşullarında barış beklentisine girmek tam bir hayal olacaktır.

Emperyalist güçler ve gericilerin katliamcı-sömürücü, yokedici „barış“ dayatması, dünya işçi sınıfı, ezilen uluslar ve bilcümle ezilen dünya halklarının vicdanı ve bilincinde red edilecek ve devrimci mücadelelerinin güçlendirilmesi ve sosyalizmle gerçek bir barış yeryüzünde hakim hale getirilecektir.

Buna en çok ihtiyaç duyan ezilenlerdir.Sınıfsız, sömürüsüz, özgür bir geleceğin yaratılması mümkündür ve acil bir gerekliliktir.

Ve bugün, dünyanın değişik kıtalarında, işçilerin ve ezilen halkların yaşanılır bir dünya ve özgür geleceği için dövüşen, ayağa kalkan, geleceklerini ve kendi kaderlerini ellerine almaya hazır milyonların kavgası, gerçek dünya barışının yaratıcı özneleri ve garantisi olacaktır.

Halklarımızın özgürlük düşlerine, gerçek barış istemlerine asla pranga vurulamaz!

Emperyalizm-kapitalizm ve dünya gericiliği yeryüzünden süpürülmeden, gerçek nihai barış mümkün olmayacaktır.

Dünya Barışı için, özgür ve sömürüsüz bir dünya için, birlikte daha güçlü devrimci mücadeleler için kavgaya atılalım!

 

Gelecek Ellerimizdedir!     

Kahrolsun Emperyalist ve gerici haksız savaşlar !

ATIK-1 Eylül 2015 Baris bildirisi-

scroll to top