Anasayfa , Bildiriler , Emekçilere yönelik faşist baskı ve terörü kınıyoruz!

Emekçilere yönelik faşist baskı ve terörü kınıyoruz!

dekopaDEKÖP-A | 17 – 06 – 2009 | “Patron kurşunladı, polis terör estirdi, yargıçlar tutukladı…”

ABD uşağı faşist Türk devleti son zamanlarda baskı ve zoru tekrar azıya almış bulunuyor. Önce, özgürlük ve eşitlik talep eden Kürt halkının en meşru kurumlarına yönelik baskın yapılarak, onlarca DTP yönetici ve üyesi tutuklandı.

Bunu, kamu emekçileri sendikası KESK’e yönelik devlet terörü izledi. Onlarca KESK üye ve yöneticisi gözaltına alınarak tutuklandı.

Türkiye’de devlet terörünün son hedefi ise, Esenyurt İşçi Platformu çalışanı devrimciler oldu.

8 Haziran 2009  tarihinde, Esenyurt Haramidere’de kurulu bulunan Sabra Tekstil fabrikasında, Esenyurt İşçi Bülteni’nin son sayısını dağıtan söz konusu platformun üyesi devrimci işçiler, ilk gün Sabra Tekstil patronunun paralı uşakları tarafından sopalı saldırıya uğramışlardır.

Ertesi gün, (9 Haziran) tekrar aynı fabrikanın önünde bülten dağıtımına devam eden devrimci işçilere, bu sefer de silahlı saldırı da bulunulmuştur. Saldırı sonucu iki devrimci,  biri iki yerinden kırılmak suretiyle bacağından, diğeri de göğsünden olmak üzere yaralanmışlardır. Hastaneye kaldırılan devrimcilerin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Silahlı saldırının ardından, aynı gün Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) tarafından Sabra Tekstil fabrikasının önünde yapılmak istenen abasın açıklamasını ise polis, engellemekle kalmayarak, gaz, cop ve kurşunla tam bir terör estirmiştir. Polis terörü sonucu 4 devrimci gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan devrimciler mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştır. Yani polis terörünü tutuklama terörü tamamlamıştır. Özcesi, yaşananlar bir kez daha haramilerin saltanatının nasıl işlediğine ayna tutmuştur. Patron kurşunlamış, polis terör estirmiş, yargıçlar tutuklamıştır.

Bu saldırı, daha önce gerçekleşen sayısız saldırı gibi nedensiz değildir. Sabra Tekstil patronu yuvalandığı bölgenin adına yakışır bir haramidir. 450 TL ücretle, sigortasız ve ağır çalışma şartlarında çalıştırdığı işçiler üzerinden tam bir saltanat kurmuştur. Sabra Tekstil patronunun pervasız saldırısının kaynağında da bu saltanatın yıkılmasından duyulan korku vardır.

Devrimci sınıf çalışmasına gösterilen açık düşmanlık anlaşılmaz değildir. Sabra patronu açık bir sınıf bilinciyle davranmıştır. O, acımasızca sömürdüğü işçilerin örgütlülüğünden doğacak büyük gücün bilinciyle hareket etmiştir.

Tüm bu saldırıların sorumlusu başta Sabra Tekstil patronu ve onun tetikçileri olmak üzere, tüm kapitalist sömürü düzeni ve onun koruyucularıdır. Bu sömürü sisteminde Sabra Tekstil patronu gibi bir tetikçi elini kolunu sallayarak gezebilmektedir.

Bu saldırı sadece Esenyurt İşçi Platformunda örgütlü işçilere değil, tüm işçi sınıfına ve emekçilere, tüm ilerici-devrimci güçlere yapılmıştır. İşçi sınıfına ve devrimcilere yönelik bu saldırının hesabı eninde sonunda sorulacak, sorumlular işçi, emekçiler tarafından yargılanacaktır.

DEKÖP-A olarak, yapılan bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yaşanan saldırılara sessiz kalınmamalıdır. Türk Devletinin  işçi ve emekçilere karşı yürüttüğü baskı ve teröre karşı Avrupa’daki tüm işçi ve emekçileri karış koymaya çağırıyoruz

İşçi ve emekçilere yönelik saldırılara son!

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!

Yaşasın devrimci dayanışma!

15 Haziran 2009


Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net