Anasayfa , Haberler , 'Duyarlı olan herkes sorumluluk almalıdır'

'Duyarlı olan herkes sorumluluk almalıdır'

TEKİRDAĞ | 18 – 08 – 2011 | Ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakların Tekirdağ 1 ve 2 nolu hapishanelerinde sürdürdükleri direnişe ilikin açıklama yayımlandı. Tutsaklar tarafından yapılan açıklamada tüm devrimci-demokrat kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıldı. Açıklamanın tam metni ise şöyle;

“Ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakların koşullarında iyileştirme yapılması amacıyla 06.09.2010 tarihinde başlattığımız eylemi, kesintisiz bir biçimde 11 aydır sürdürmekteyiz.

Ağırlaştırılmış müebbetlik tutsaklar açıkça gayri-insani koşullarda bir özel infaz rejimine tabi tutulmaktadır. Tekirdağ 1 ve 2 nolu F tiplerinde ise hapishane idareleri yasanın kendilerine tanıdığı uygulama yetkisini tutsakların azami derecede aleyhine olacak biçimde kullanmaktadır. Böylece adı konulmamış bir taammüden insan öldürme politikası izlemektedir. Ağırlaştırılmış müebbetlik tutsaklar hayatlarını sürdürebilmeleri için yeterli temiz hava, gün ışığı, sosyal iletişim ve yaşam alanından yoksun bırakılmaktadır.

Bu koşulların iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz eylemimiz bu talepleri içermiştir.

1)             Aynı ünitede kalan ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakların, aksi yönde beyanları olmadığı sürece birlikte havalandırmaya çıkarılması;

2)             1 ile 3 saat olan havalandırma sürelerinin asgari olarak 8 saate çıkarılması;

3)             Haftada bir gün temizlik, çamaşır yıkama-kurutma, hücreyi havalandırma gibi ihtiyaçların karşılanması için havalandırma kapılarının tüm gün açık tutulması;

4)             Gideri paralarımızın faiz gelirlerinden karşılanmak üzere, hücrelere mutfak dolabı ve bulaşık için lavabo yapılması.

Taleplerimiz haklı ve meşru olduğu kadar, karşılanması önünde yasal bir engel de bulunmayan taleplerdir fakat devletin ilgili kurumları taleplerimizi karşılama yönünde her hangi bir adım atmamış, hapishane idareleri ise işkence, sürgün ve disiplin cezası yağmuruyla yanıt vermiştir.

Saldırıları boşa çıkartarak 11 ay boyuncu sürdürdüğümüz eylemimize rağmen ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakların koşullarında henüz bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla taleplerimiz geçerliliğini aynen korumaktadır. Bununla birlikte eylemimize 15 Ağustos 2011 tarihinden itibaren şimdilik son veriyoruz.

Bilinmelidir ki; ileri sürdüğümüz insani, meşru ve yasal taleplerimiz karşılanmadıkça eylemlerimiz devam edecektir. Eylemimizin şimdilik son buluyor olması, ağırlaştırılmış müebbetlik tutsakları kasten imha etme politikasını kabullendiğimiz anlamına asla gelmemelidir. Duyarlı ve demokrat kişiler, kurumlar bu soruna çözüm üretilmesi için sorumluluk almalı ve harekete geçmelidir.

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi

DHKP/C, Direniş Hareketi, MKP, MLKP ve TKP/ML Davası Tutsakları adına

Fikret Akar, Cihat Özdemir, Ayhan Güngör, Hasan Polat ve Nihat Konak