Home , Haberler , Duisburg’da Almanya’da İşçi Haklarına Yönelik Toplantı

Duisburg’da Almanya’da İşçi Haklarına Yönelik Toplantı

Duisburg|16.12.2022| Duisburg’da 15 Aralık tarihinde; Stolipinova Avrupa’dan Polina Manolova, Arbeits umd Leben’den Stanimir Mihailo ve ATİF Eşbaşkanı Süleyman Gürcan’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Almanya’daki İşçi Hakları” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

 

Toplantının amacı Almanya’da işçi hakları ve kiralık şirketlerde çalışan işçilerin yaşadığı sorunları işçilerle birlikte tartışmaktı. Hedef kitle ise esasta Bulgar işçilerdir. Bunun içinde toplantı Türkçe ve Bulgarca yapıldı.

 

Toplantıda açılış konuşmasını Stolipinova Avrupa’dan

Polina Manolova Bulgarca yaptı. Bulgar işçilerin sorumları, yaşanan ayrımcılık ve işçilere yönelik haksızlıklara değinen Polina Manolova, kısa sür önce bir iş kazasında ölen Süleyman Refat’ın ölümüne vurgu yaparak, Bulgar işçilerin örgütlenmesine dikkat çekti. Bunun içinde Stolipinova Avrupa’yı kurduklarını ve amaçlarının Bulgar işçilerinin haklarını korumak olduğunu vurguladı.

 

Ardından sözü, Arbeits umd Leben’den Stanimir Mihailov aldı. Mihailov’da Bulgarca işçilerin karşılaştıkları haksızlıklar, iç hukukundan doğan haklarını işçiler bilmediği için her türlü yaptırımla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Ayrıca, işçilerin kötü şartlarda ve ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığına dikkat çekerek, buna karşın işçilerin kalendi haklarını öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Kendilerinin işçilerin yaşadıkları sorunlara ve buna karşın neler yapılması gerektiği konusunda ilgilendirmeler yaptıklarının altını çizdi.

 

Daha sonra ATİF Eşbaşkanı Süleyman Gürcan söz aldı. Gürcan, toplantıda IGBAU Duisburg şube yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda ATİF Eşbaşkanı olarak katıldığını vurguladıktan sonra, kendisininden uzun süre kiralık şirkette çalıştığı için ve de çalıştığı şirkette çok sayıda kiralık şirketlerden işçilerin çalıştığımdan dolayı arkadaşlarının sorunlarını çok yakından bildiğini vurguladı. Refat Süleyman’ın ölümünden sonra, kiralık işçilerin, özellikle Bulgar işçilerin yaşadıkları sorunlar konusunda kamuoyu oluşturmak istediklerini ve bunun içinde etkinliği düzenleyen örgütlerin bir araya geldiğini ve bundan sonrada bu ortak çalışmayı devam ettireceklerine dikkat çekti. Gürcan, Bulgar işçilerin her türlü haksızlığa karşı karşıya kaldıklarını, üçüncü sınıf insan muamelesi gördükleri, ayrımcılığa ve bir ırkçılığa uğradıklarını, ucuz iş gücü olarak görüldükleri, çalıştıkları şirketlerde ücretlerinin düzenli ödenmediği, hatta şiddete bile uğradıklarını belirtti. Buna karşın işçilerin kendi hakları için hem kendi içlerinde, hemde sendikalarda örgütlenmelerinin önemini vurguladı. Refat Süleyman’ın ölümü, Bulgar işçilerinin bir araya gelmelerini sağladığının örneğini vererek, bunun daha da ilerletilmesine dikkat çekti. Almanya’da işçi hakları, insan hakları konusunda işçi arkadaşların çok iyimser düşündüğünü vurgulayan Gürcan, eğer bu haklar olsaydı Bulgar işçilere köle muamelesi yapılmazdı, ucuz iş gücü olarak görülmez ve Refat Süleyman’da iş kazasında ölmezdi diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Ardından işçiler söz alarak, işletmelerde yaşadıkları sorunları Türkçe ve Bulgarca anlattılar. Özellikle de Refat Süleyman’ın ölümüne ve yaptıkları eylemlerden sonra cenazesinin bulunmasının kendilerinde kuşku yarattığının üzerinde durdular. Toplantı karşılıklı inter aktif tartışmayla sürmesi işçi arkadaşlar üzerinde olumlu etki bıraktı. Bir çok arkadaş bu toplantıların belirli aralıklarla yapılması ve haklarına yönelik bilgilendirmelerin yapılmasına dikkat çekti.