Home , Haberler , Duisburg IHG İşçilerinden Zam Talepleri İçin Sokak Eylemi

Duisburg IHG İşçilerinden Zam Talepleri İçin Sokak Eylemi

DUİSBURG|17.12.2020| Duisburg’da ThyssenKrupp Stiel Europa (TKSE)’de endüstriyel temizlik işi yapan ve kapsamında yoğun göçmen kökenli işçi de çalıştıran IHG şirketi, işçilerin zam talebini kabul etmediğinden dolayı, çalışanlar çeşitli eylemler düzenlemektedirler. Kasım ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin birincisine katılan iş veren, işçilerin yüzde 5,5 talebini kabul etmeyip, onun yerine yüzde 20 ücretlerden feragat edilmesini dayatmıştır. Bunu kabul etmeyen işçiler çeşitli eylemler düzenleyerek mücadeleyi yükseltmeye çalışmaktadırlar.

İşçiler Ne Talep Etmektedirler
IHG işçileri zor koşullarda çalışmaktadırlar. TKSE şirketi; kendi en zor ve ağır işlerini kendi bünyesinde iş verdiği taşeron şirketlerine yaptırmaktadırlar. Bu şirketlerde çalışan işçilerin sayısı 13 bin civarındadır. Bir çoğu toplu sözleşmeden yoksun ve kiralık işçi olarak çalışmaktadır.

IHG şirketinde çalışanlar uzun zamandır toplu sözleşmeleri var. Bu yıl toplu sözleşme süresi dolmuş ve bağlı oldukları IGBAU (İnşaat, Doğa ve Tarım İşçileri Sendikası) üzerinden toplu sözleşme görüşme taleplerini iş verene bildirdikten sonra, şimdiye kadar sadece bir görüşme yapan şirket yönetimi, diğer görüşmelere gelmeyerek, işçilere ücretlerinden yüzde 20 feragat etmelerini talep etmiştir. Buna karşı IGBAU sendikası da işçilerle yaptığı ortak görüşmede bunu tartışmış ve çalışanların yüzde 95’i bunu kabul etmeyeceğini ve bana karşı ortak mücadele etmede kararlı oldukları tavrını belirlemişlerdir.

İşçiler, sendikaları ve işçi temsilcileriyle birlikte yaptıkları ortak toplantılarda, ücretlerinin 12 aylığına yüzde 5,5 zam yapılması taleplerinin arkasında olduklarını ve bundan geri adım atmayacaklarını kararlılıkla ortaya koymuşlardır. Bunun içinde çeşitli mücadele yöntemleriyle, iş verene kabul ettirmek için gerekirse iş durdurup greve gideceklerini söylemektedirler.

İşçiler Talepleri İçin Eyleme Geçti
İşverenin taleplerini kabul etmelerine karşı işçiler de çeşitli eylemler düzenleyerek kamu oyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu eylemlerin ilki 3 Aralık’ta işletmede iş yeri toplantısın yaparak, yaklaşık 2 saat iş durdurma olmuştur. Şirket çalışanların yüzde 97’si iş durdurarak düzenlene bu eyleme katılmış ve taleplerini arkasında olduklarını açık bir şekilde iş veren temsilcisine haykırmışlardır.

İkinci eylemleri ise sokağa dönük olarak 16 Aralık’ta, TKSE şirketinin önünde yoğun katılımlı bir miting düzenlediler. Yaklaşık 70 işçinin katıldığı ve dışardan yoğun desteğin olduğu bu miting basın tarafından da yoğun ilgi gösterildi.

Mitingin ev sahibi olarak IGBAU sendikası adına Mahir Şahin yaptığı açılış konuşmasında; işletmenin işçilerin taleplerine karşın pazarlık masasında kaçmasının kabul edilir olmadığını vurgulayarak, yüzde 20 feragat isteminin de utanç verici olduğunu belirtti. Daha sonra destek için gelen IG Metal’in TKSE’deki temsilcileri (VKL), Duisburg’da ikinci büyük demir çelik şirketi olan HKM’den işçi temsilcisi, Duisburg DGB temsilcisi, Die Linke eyalet sözcüsü birer konuşma yaparak, işçilerin yanında olduklarını dile getirdiler. Mitinge ATİF Duisburg ve DİDF Duisburg’dan da temsilciler katılarak destek verdiler.

Daha sonra IHG şirketinde işçi temsilciliğinde yer alan ve işletmede IGBAU grubu başkanı olan Süleyman Gürcan’da bir konuşma yaparak, işçilerin haklı taleplerinin elde edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi. Gürcan işletmede ağır koşullarda çalışılmasına rağmen şirketin kazanılan pastadan işçilere payının verilmemesinin utanç verici olduğunu, buna karşı ortak mücadele edeceklerini ve bu taleplerinin kabul ettirilmesi için gerekirse greve gideceklerini dile getirdi.

Daha sonra işçi temsilcisi ikinci başkanı Metin Kaşıkçı’ da bir konuşma yaparak, işçilerin taleplerinin karşılanmamasının utanç verici olduğunu vurguladı. Korona pandemisinin ağır sürecine rağmen işçilerin sürekli çalıştığını, bir çok şirkette kısa çalışma süresi uygulanmasına rağmen IHG’nin bundan etkilenmediğini, hatta fazla mesai yapmak zorunda kalmalarına rağmen, iş verenin toplu sözleşme masasına oturmaması işçi arkadaşlara yönelik ağır hakaret olduğunu dile getirdi. Kaşıkçı; işçilerin haklı taleplerinin arkasında olduklarını ve bu talebi elde edene kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguladı ve katılan, destek verenlere, basına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Mesai bitiminden sonra düzenlene mitinge katılan işçiler, iş verenin toplu sözleşme masasına oturmamasına ve kendi ücretlerinden yüzde 20 düşürülmesi talebine karşı öfkeliydiler. Konuşmaları can kulağıyla dinleyerek, sendikanın ve işçi temsilcilerinin yanında olduklarını ve bu taleplerini elde etmek için mücadele de kararlı olduklarını dile getirdiler.

scroll to top