Anasayfa , Haberler , DESA'ya Karşı Herkes Birleşti

DESA'ya Karşı Herkes Birleşti

TÜRKİYE | 06 – 04 – 2011 | 26 Mart Desa’ya Karşı Uluslar arası Eylem Günü çerçevesinde ülkemizde İstanbul Taksim Meydanı ve İzmir Konak’ta eylemler gerçekleştirildi.

Türk-İş, DİSK ve KESK’in de desteklediği açıklamaya İstanbul ve İzmir’de çok sayıdan sendika ve sendikalara bağlı işyerlerindeki işçiler katıldı. Genel Başkanımız Musa SERVİ yaptığı konuşma sonrasında, KESK Genel Başkanı Döndü Taka ÇINAR ve daha sonra DİSK Örgütlenme Sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Türk-İş Bölge İstanbul 1.Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da birer konuşma yaptılar. Açıklamaya Türk-İş’e bağlı Belediye-İş İstanbul Şubeleri, TÜMTİS yönetici ve üyeleri, Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Deri İş Tuzla Şube yönetici ve üylerimiz, Deri İş Çorlu Temsilciliği, Deri İş Düzce Temsilciliği, DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Direnişteki Kampana Deri işçileri, DDSB, UİD-DER, İşçi Gazetesi, PTT işçileri, Belediye işçileri, Ontex işçileri ve çok sayıda kurum ve kuruluş eylemimize destek sundu.

Önce Taksim’deki eylemde Tramvay durağında bir basın açıklaması gerçekleştirilerek DESA işçilerinin en önde yer aldığı bir kortej eşliğinde DESA mağazası önünde doğru yürüyüşe geçildi. İstanbul ve İzmir’de ortak pankart açıldı ve gerçekleştirilen eylemlerde “Müşteriye güleryüz, İşçiye Zulüm! Sendika Düşmanı Desa’dan Giyinirken İki Kere Düşün” adlı pankartlar taşındı.

İzmir Konak Meydanı’nda gerçekleştirilen eyleme sendikalardan ve demokratik kitle örgütlerinden yoğun bir destek geldi. Açıklamaya Türk-İş 3.bölge Temsilciliği, Tekgıda-İş 7 nolu Şube, Tümtis İzmir Şube, Petrol-İş Genel Merkez yöneticileri ve Aliağa Şubesi, Basın-İş İzmir Şube, Hava-İş İzmir Şube, Tes-İş 1 Nolu Şube, Belediye-İş 2 Nolu Şube, DİSK Birleşik Metal-İş, Yapıyol-Sen, Taşerona Karşı Dayanışma Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Deri İşçileri Derneği, İnsan Hakları Derneği, Demokrat Radyo, DSİP, BDSP, EKH destek sunan kurumlar arasındaydı.

Avrupa’da Almanya’nın Münih ve Dusseldorf kentlerinde PRADA mağazaları önünde yapılan açıklamalarda Deri-İş ve bağlı olduğumuz uluslar arası federasyon ITGLWF’in ortak pankartı açıldı. Bildirilerin dağıtıldığı eylemde Prada mağaza yöneticileriyle de görüşüldü.

Avrupa’da gündemde nükleer santral eylemleri dolayısıyla eylem günü, eylem haftasına dönüştürüldü. Avrupa’nın Prag, Paris, Viyana, Londra ve Zürih kentlerinde de PRADA önlerinde de önümüzdeki günlerde protestolar gerçekleştirilecek.

Bunun yanında 26 Mart’ta KKTC Lefkoşa kentinde de KSP tarafından DESA işçilerinin mücadelesi için büyükelçilik önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. (deriissendikasi.com)

 

DESA’YI SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

DESA Sendika Düşmanı Tavrını Sürdürüyor!

DESA’nın Düzce ve Sefaköy fabrikalarında 2008 yılından bu yana işçilerin sendikalaşmaları karşısında DESA sendika karşıtı tutumunu sürdürmektedir. 2008 yılında başlayan sendikalaşma sonrasında Düzce’deki sendikalı işçiler ve Sefaköy’de Emine Arslan olmak üzere toplam 41 işçi işten atılmıştı. Açılan işe iade davalarında mahkemelerde DESA haksız bulundu ve işçilerin işe iadesine kara r verildi. DESA’ya sipariş veren uluslar arası markalara karşı yürütülen kampanya etkili oldu ve k esilen siparişleri sonrasında DESA T.Deri-İş Sendikası’yla 24 Ağustos 2009 yılında bir protokol imzaladı. Ancak DESA protokolün yükümlülüklerini yerine getirmeyerek sendikalaşmak isteyen işçilere yönelik baskılarını sürdürdü. En son Düzce’de 28 Ocak 2011 tarihinde sendikal çalışmalarda öncü olan Hakan Lermi ve Serdar Kuru adlı işçiler işten atılmışlardır. Atılan işçiler işlerine geri dönebilmek için sendikamız öncülüğünde 28 Ocak’tan bu yana Düzce’deki fabrika önünde direnişlerini sürdürmektedirler.

Çalışanların vergileriyle DESA’ ya Teşvik Veriliyor

DESA Düzce’deki fabrikası ve yurt dışındaki mağazaları için devlet teşviklerinden yararlanmaktadır. Ve bu teşvikler çalışanların vergileri tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların vergileri ile yatırımlarını büyüten DESA işvereni kendi çalışanlarının taleplerine de saygı göstermelidir.  DESA uluslararası markalara üretim yapmaya devam etmektedir. Bunların en başında ise Prada gelmektedir. DESA uluslar arası markalara üretim yapmanın koşulu olan Davranış Kuralları’nı işçilerine garanti ettiği halde bunları ihlal etmektedir. Dünyanın en pahalı çantaları Prada markası altında DESA’da üretilirken işçiler asgari ücret koşullarında çalıştırılmakta ve ücretlerini belirlemede söz hakları tanınmamaktadır.

Kayıtdışı ve Güvencesiz Çalıştırmaya Yaygınlaşıyor

Güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimleri DESA’da da yaygınlık göstermeye başladı. Prada’ya üretilen çantaların sapları Düzce’de evlerde dikiliyor. Merdiven altı üretim olarak atölye tarzı biçimler devreye sokulmuş durumda. Esnek çalışma biçimleri, performans ölçümleri tüm çalışanları tehdit ediyor. Sömürü daha fazla artarken fabrikada çalışanların da işi tehlikeye sokuluyor. Bugün sağlık, eğitim paralı hale getirilirken, kamu yararı gözeten kurumlarda güvencesiz çalıştırma yaygınlaşıyor.  Güvencesiz ve kuralsız bir biçimde çalıştırmaya karşı sendikalar da ortak mücadeleyi yükseltiyorlar. DESA’da olduğu gibi Çorlu’da Grup Suni Deri’de, Tuzla Kampana işyerinde, Petrol-İş’in örgütlendiği Polyplex ve Bericap’ta,  Hava-İş’e bağlı Sabiha Gökçen Havaalınında, PTT’de, Ontex firmasında işçiler güvencesizliğe ve kuralsız çalıştırmaya karşı direniyorlar. MESS’in esnek çalıştırma ve kölelik ücreti dayatmalarına karşı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın başlattığı grev ve mücadeleyi selamlıyoruz. 3 Nisan günü “Güvenceli İş İnsanca Yaşam” İçin sendikalar ve meslek odaları olarak güvencesiz ve kuralsız çalıştırmaya karşı Ankara’da sesimizi yükselteceğiz.

DESA’da Müşteriye Güleryüz, İşçiye Zulüm Uygulanıyor

Ucuz emek için ülkemize gelen markalar ve onların tedarik zincirlerinden biri olan DESA “emeğe saygılı üretim” yapmamaktadır. DESA’nın mağazalarında müşteriye gösterilen güler yüzün ve ilginin arkasında sendikalaşmak isteyen işçilere gösterilen ağır psikolojik taciz uygulamaları, hakaret, işten atmalar ve tehditler bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında onlarca mağazası bulunan DESA’yı işçilerin sendikalaşma haklarına saygı göstermeye ve işçilerin talepleri karşılamaya davet ediyoruz. Dünya markası olmayı hedefleyen bir firmanın üretimi gerçekleştiren işçilere uluslararası standartlara uygun çalışma şartları sunmasını bekliyoruz. DESA işçiler sendikaya üye olmasın diye akıl almaz yöntemler uygulamaya başladı. Sendikamız aleyhinde tam bir karalama kampanyası uygulayan DESA, son zamanlarda sendika üye sayısındaki artıştan rahatsızlık duyarak sendikamız çalışanları üzerinden karalama kampanyası yürütüyor. İşveren hem sendika üyesi olmayan işçileri toplayarak sendikaya üye olmamaları yönünde tehdit ediyor hem de “Ermenilik” ve “Kürtlük” üzerinden ırkçı bildiriler dağıtarak toplumun hassas olduğu konularda işçileri sendikamıza karşı kışkırtıyor. Buradan DESA müşterilerine karşı bir çağrıda bulunuyoruz. Emeğe saygılı olmayan, kamuoyunda demokrat, müşterisine güler yüz takınan ancak işçisine karşı despot bir tutum alan DESA’dan ürün almayarak protesto etmelerini istiyoruz.

Avrupa’da ve Türkiye’de Eylemler Yapılacak

DESA’ya karşı uluslar arası bir mücadele başlattık. DESA’da olup bitenler artık sadece sendikamızın sorunu değildir. Ülkemizde kardeş sendikalar, işçi ve memur konfederasyonları, değerli akademisyenler, Avrupa’nın pek çok yerinde emek dostlarımız DESA’da yaşanan hak ihlallerine karşı birleşmiştir. Avrupa’da bu günden başlayarak bir hafta içerisinde DESA’nın sendika karşıtı tutumunu ve DESA’ya sipariş vermeye devam eden bu duruma göz yuman Prada’ya karşı eylemler gerçekleştirilecektir.

DESA artık bu şekilde daha fazla üretimi götüremeyeceğini anlamalı ve sendikamızla ve işçilerle inatlaşma halini alan tutumunu değiştirmelidir. Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne saygı göstererek, atılan ve şu anda kapı önünde işe geri dönmeyi bekleyen üyelerimizi işe geri almalı ve diyalog sürecini başlatmalıdır. DESA önünde başlattığımız bu eylem DESA için bir uyarıdır. Aksi halde, DESA taleplerimize cevap verinceye kadar eylemlilik süreci devam edecektir.

T.DERİ-İŞ SENDİKASI

Genel Başkanı

Musa SERVİ