Home , Avrupa , DEKÖP Londra ajanlaştırmaya karşı yürüdü

DEKÖP Londra ajanlaştırmaya karşı yürüdü

londradekopyuruyusLONDRA | 04 – 05 – 2009 | Bugün emperyalist-kapitalist sistemin işçi ve emekçi halklar üzerindeki anti-demokratik baskılarına her geçen gün yeni bir tanesi eklenmekte. Bütün bu anti-demokratik uygulamaları  „güvenlik paketi“, „anti terör yasası“ „göçmen yasaları“ adı altında onlarca baskı yasaları çıkararak devreye sokmaktadırlar. Son dönemlerde İngiltere’de anti-terör yasası adı altında muhalif kurum ve kurum çalışanlarına yönelik ev ve işyeri baskınları artmış, yapılan baskınlarda insanlar illegal örgütlerle ilişkilendirilmiş ve tutuklanmıştır.

Bugün başta göçmen topluluklar olmak üzere yerli işçi ve emekçiler bir yandan terörize edilmeye ve kapitalizmin işbirlikçi güçleri haline getirilmeye çalışılmaktadır. Emekçileri, kendi ellerliyle kendi örgütlü güçlerini dağıtmaya, kapitalist saldırı karşısında silahsızlandırmaya çağırmakta ve çalışmaktadırlar. İşçi ve emekçilerin birliğini ve iç güvenini bozmaya çalışmaktadırlar. Diğer taraftan dizginsiz saldırılarla söz, eylem ve örgütlenme haklarımızı ellerimizden almak istemektedirler.

Buna bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde Türkiyelilerin yoğun yaşadığı Dalston bölgesinde polisleri gruplar halinde Türkiyeli esnaf ve işyeri sahiplerini dolaşarak bildiri dağıtmıştır. Dağıtılan bildiri içerik olarak PKK faaliyetçilerini şikâyet etmeleri karşılığında kendilerine oturum hakkı verileceği vaatleri ile „gönüllü polis“ lik yapma adı altında halkı ajanlaştırmaya ve ihbarcılığa davet etmektedir.

Emperyalist İngiliz devletinin bu saldırısına karşı İngiltere DEKÖP bileşenleri (Kürd-İş, Halkevi, ATİK Londra Komitesi, Göçmen İşçiler Kültür Derneği) 25 Nisan Cumartesi günü bir yürüyüş gerçekleştirdi. bin beş yüz kişinin katıldığı yürüyüş saat 1.00 de Dalston Junction‘ dan başlayarak  Turnpike Lane de son buldu. Yürüyüş boyunca kitle tarafından yoğun bir şekilde Kürtçe, İngilizce ve Türkçe atılan sloganlarla İngiliz devletinin saldırıları ve baskı yasalarını protesto etti.