Home , Avrupa , DEKÖP Hamburg'ta Süleyman Erdoğan'ı aday gösterdi

DEKÖP Hamburg'ta Süleyman Erdoğan'ı aday gösterdi

HAMBURG | 03 – 01 – 2011 | Bizler Hamburg DEKÖP birleşenleri (AGİF: Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu; ATİF: Almanya Türkiyeli işçiler Federasyonu ve ADHF Almanya Demokratik Haklar Federasyonu, 20 Şubat’ta yapılacak eyalet seçimlerinde Sayın Süleyman Erdoğan’ı Sol Partiden aday gösteriyoruz.

-Taleplerimiz

-Göçmenlere Seçme ve Seçilme Hakkı

-Herkese eşit hak

-İlticacıların geri gönderilmeleri durdurulsun ve toplama kampları

kapatılsın

-Aile birleşmesinin önündeki bütün engeller (Vize, Dil Testi vb.) kaldırılsın

-Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılsın ve uygunluk testi iptal edilsin

-Göçmen gençler iş ve meslek ararken ikinci sınıf insan yerine konmasın

-Bütün faşist örgütler kapatılsın

-Kişisel haklar, haberleşme  hakkı ve bilgi edinme önündeki   kısıtlamalar

kaldırılsın

-Eşit işe eşit ücret

-Alman Ordusu Afganisten ve bulunduğu bütün savaş alanlarından çekilsin

– Sosyal Hak Gasplari- Hartz IV Tasaruf Paketleri

Destekleyen kurumlar:  Kürdistan halkevi