Anasayfa , Avrupa , VTİD’de eğitim ve sağlık toplantıları devam ediyor

VTİD’de eğitim ve sağlık toplantıları devam ediyor

VİYANA | 03 – 01 – 2011 | Faaliyetlerini ATİGF çatısı altında sürdüren derneklerden biri olan VTİD’de, Gülfidan Sarıer’in moderatörlüğünü yaptığı; Reva Akkuş, Suna Köse ve Cengiz Tatlılıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı eğitim paneli, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Avusturya çapında faaliyet sürdüren Avusturya Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu ATİGF’in Viyana’daki bağlı kurumu olan Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği (VTİD), bugüne kadar sağlık, eğitim, politika gibi birçok değişik alanda güncel konuları içeren çok sayıda etkinliğe imza attı. VTİD bu etkinliklerine, 5 Aralık 2010 tarihinde bir yenisini daha ekleyerek, eğitimle ilgili bir tartışma organize etti. Bu çalışma, öncelikle öğrencileri ve ebeveyinlerini ilgilendiriyordu. Geleneksel Pazar Kahvaltısı’ndan hemen sonra gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak rehber öğretmen ve psikoterapist Reva Akkuş, sosyal danışman Suna Köse ve öğretmen Cengiz Tatlılıoğlu yer aldı. İnter Face adlı kurum çalışanlarından Gülfidan Sarıer’in yönettiği panel, önemli konulara dikkat çekilen verimli bir çalışma oldu.

VTİD Yönetim Kurulu adına yapılan selamlama konuşmasından sonra moderatör Gülfidan Sarıer, panelin gidişatı ve konusuyla ilgili kısa bir sunuş yapıp sözü panalistlere verdi. İlk konuşmacı Cengiz Tatlılıoğlu öncellikle veli-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğretmen-veli arasındaki iletişim ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ardından, Avusturya’daki okul sisteminde izlenen aşamaları ve her bir aşamanın özelliklerini ayrıntılı olarak anlattı.

Daha sonra söz alan sosyal danışman Suna Köse, temel eğitimin içeriğine değindi, gençlerin lise ve dengi okullara yönlendirilmelerinin, onların geleceğinde oynayacağı rolün önemine değindi. Ebeveynlerin, çocuklarının motivasyonunu bozabilecek “yapamazsın’’, “başaramazsın” gibi sözlerden kaçınmaları gerektiğine dikkat çeken Köse, tam tersine onları şevklendirecek, daha ileriye taşıyabilecek tutum ve davranışlarda bulunulmasını önerdi. Konuyla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz örnek sıralayarak konuşmasını detaylandırdı.

Son konuşmacı olarak söz alan psikoterapist Reva Akkuş, göçmen ailelerin yaşadıkları sorunların, çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durdu. Özellikle özgüven kaybı, alt bir sınıfa ait olma ezikliği gibi birçok pskolojik travmanın yaşanmasını önlemede, ebeveynlere çok büyük görevler düştüğünü belirten Akkuş “Geldiğimiz ülke coğrafyasında yaşanan anadil politikası yanlıştı. Bunun, Türkiye kökenli göçmenlerde anadili öğrenmede yaşanan sıkıntılardaki etkisinin görülmesi gerekir’’, dedi. Akkuş, anadili iyi konuşamayan birinin ikinci bir dili de iyi öğrenemeyeceği yanılgısına düşülmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çocukların, doğal içgüdülerinde varolan öğrenme isteğine uygun yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Panelistler konuşmalarını tamamladıktan sonra, dinleyicilerin konuyla ilgili soruları alındı. Yöneltilen çok sayıda soruyla, gündeme alınan konu daha da detaylandırıldı. Her panelistin kendisine yöneltilen sorulara verdiği ayrıntılı cevaplar, her bir katılımcının özellikle ilgilendiği konuda bilgilenmesine, öneri almasına yardımcı oldu.

Önümüzdeki dönemlerde bu gibi etkinliklerin daha iyi organize edilerek yapılamasında konusunda fikir birliği sağlandı. Gündeme alınacak konuların seçiminde katılımcıların önerileri alındıktan sonra, kısa veda konuşması ve materyallerin dağıtımı ile etkinlik son buldu.

MEHMET YALÇIN