Anasayfa , Dünya , Dayanışma Çağrısı: Yurtseverler Sınırdışı Edilemez!

Dayanışma Çağrısı: Yurtseverler Sınırdışı Edilemez!

ERMENİSTAN | 30 – 07 – 2011 | 21 yıldan beri yerleşik olarak yaşadığı anavatanında, 20.şubat.2008 sonrası Yerevan’daki evi, ailesi ve çocuklarından mahrumiyete mecbur edilen, KGB uydurması asılsız suçlamalarla yargılanarak hapsedilen, 9.haziran.2011’de Vardaşen Cezaevi’nden Ermenistan’ın son politik tutuklusu olarak serbest bırakılan Fransa vatandaşı Sarkis HATSPANIAN’ın özgürlüğüne kavuştuktan sonra anavatanında oturum hakkı edinmek için ilgili mercilere yaptığı başvuru, herşeye kadir “KGB’nin onayından geçmediği” gerekçesiyle Polislik Pasaport ve Vizeler Müdürlüğü tarafından 19.temmuz.2011 tarihli keyfi bir kararla reddedilmiştir.

Buna istinaden, kanlı 1.mart.2008 sonrası uzun zaman devlet güvenlik güçlerince arandığı dönemde zamanın cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın imzalamış olduğu özel bir emirle hakkında SINIRDIŞI kararı bulunan Sarkis HATSPANIAN’ın en geç 5 gün içerisinde Ermenistan’ı terketmesi gerekmektedir.

Uluslararası hukuk gereği “Rüştünü ispat etme yaşından küçük çocuğu olan bir şahsın ülkeden sınırdışı edilemeyeceği” Ermenistan tarafından da imzalanmış bulunan anlaşmalarla kabul edildiği halde, günümüz iktidarının yüzlerce keyfi ve kanunsuz eylemlerde bulunmuş olması gözönünde olduğundan, böylesi bir tehlikenin var olmasından kaygı duyan ana muhalefet hareketi Ermeni Ulusal Kongresi sözcüsü konuya ilişkin açıklamada bulunarak daha önce de yapılmış olan beyanlarına sadık kalınarak, “hukuki ve politik tüm araçlara başvurarak, Ermeni halkının yurtsever evladı Sarkis HATSPANIAN’ın anavatanında yaşama hakkını sonuna dek savunacağını” bildirmiştir.

KGB-Polis ortaklığı sonucu doğan bu keyfi red kararına itiraz etmek amacıyla önümüzdeki günlerde mahkemeye başvurma hazırlığında bulunan E.U.K. Hukuki Destek Komitesi tüm gelişmeler hakkında kamuoyunu bilahare bilgilendirecektir.

2008 şubatında yapılan hileli cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası oluşan halk hareketinin en aktif üyelerinden biri olan Fransa vatandaşı Sarkis HATSPANIAN’ın mağdur halkının safında yer alışını bir türlü hazmedemediğinden, ona karşı görülmedik ilkellikte bir kin besleyip, insanlıkdışı intikam eylemlerini sürdürmekten hiç geri durmamış olan iktidarın, bu yeni oyununa karşı durup HAYIR demek ve YURTSEVERLER SINIRDIŞI EDİLEMEZ düşüncesini hayata geçirmek için mücadele etmeye hazır her insanı, hangi politik görüşe sahip olursa olsun her Ermeni insanının kendi anavatanında yaşama hakkını savunmaya çağırıyor, desteklerini bekliyoruz.

“YURTSEVERLER SINIRDIŞI EDİLEMEZ” Girişimi
Yerevan, 25.temmuz.2011

Girişimle iletişim adresi: solidaritysarkishatspanian@gmail.com