Home , Avrupa , Arundhati Roy gerillaya neden destek veriyor?

Arundhati Roy gerillaya neden destek veriyor?

LONDRA | 30 – 07 – 2011 | Bir aydın yazar için halk hareketlerinin şiddeti kullanma hakkını savunmak günümüzde alınması oldukça zor bir tutum. Hindistanlı yazar Arundhati Roy, ülkesindeki Maoist gerilla hareketi ile ilgili üç araştırmasını topladığı “Broken Republic – Bozuk Cumhuriyet” adlı kitabında neden ülkenin orta kesimlerindeki hükümet projelerine karşı çıkan yerlilerin şiddet haklarını savunduğunu anlatıyor.

Kitabın “Walking with the Comrades – Yoldaşlarla Yürümek” adlı bölümünde Roy, gerillalarla birlikte kırsal kesimde geçirdiği üç haftalık macerasını kaleme almış.

Roy’un kaleminden gerillalarla geçirdiği günlerin etkisini yoğun bir şekilde yaşadığı anlaşılıyor. Geceleri uyuduğu toprağı “bin yıldızlı hotel” olarak nitelendiren Roy, fakir halkın hükümete karşı mücadele verirken gösterdiği azamet ve şiddetin de açıkça yanında yer aldığını belirtiyor.

Roy, ‚kurşunların şiddeti ve işkence açlıktan daha tehlikeli değil ve oradaki insanlar açlık ve yoksulluk yüzünden zaten kuşatma altında hissediyorlar kendini‘ diyor.

Arundhati Roy, “Yoldaşlarla Yürürken” makalesini yayınlanmasının ardından, Hindistan devletince Özel Kamu Güvenliği Yasası’nı ihlalle suçlanmıştı ve kovuşturmaya uğramıştı.

Roy açık bir şekilde Maoist gerillalara karşı sempati beslediğini ifade ediyor. Roy “Ben bir Maoist ideolog değilim. Çünkü tarihteki komünist hareketler kapitalizm kadar yıkıcı oldu. Ama şu andan itibaren saldırı başlatıldığı zaman ben onların benim desteklediğim direnişin bir parçası olduğunu hissediyorum” diyor.

Roy’a göre Hindistan’da bugün Maoistlerin verdiği mücadelenin dünyada duyamamasının nedeni dünya medyasındaki “Hindistan’dan kötü haber yapılmayacak” kuralı. Birçok uluslararası gazete ve dergi için çalıştığını ifade eden Roy, bunun nedenini ise Hindistan’ın bir yatırım merkezi olmasına bağlıyor.

Roy gerillalara verdiği destekle yetinmiyor. “Mücadeleler değişik şekillerde verilir. Askeri yönü sadece bir tarafıdır. Benim yaptığım da bir diğer tarafı” diyor.

Gerillaların mücadelesini neden desteklediğini ise Roy şu sözlerle anlatıyor: “Eğer polis gelip köyünüzü kuşatıp yakmaya başlıyorsa siz ne yaparsınız? Açlık grevine mi başlarsınız? Zaten aç olan biri açlık grevi yapabilir mi? İnsanların yıkıma karşı mücadele etme hakkı vardır.“

1997 The Booker yazarlık ödülünü alan Roy, Hindistan’daki etkili muhalif aydınlardan. Roy Hindistan’da Hindistan Komünist Partisi (Maoist) (HKP(M) tarafından sürdürülen halk savaşına vermiş olduğu destek ve geçen yıl Hindistan hakim sınıfları tarafından Maoist’lere karşı başlattığı “Yeşil Av” operasyonlarını teşhir ettiği için tehditlere maruz kalmıştı.

MAOİST GERİLLALAR KİM?

Hindistan’da Naksalit Hareket adıyla bilinen gerilla hareketi, adını 1957’de Naxalbari ilçesindeki ilk gerilla eyleminden aldı.

Bu eylemi gerçekleştiren örgütten yıllar içerisinde sayısız kopuş ve bölünme yaşandı. Dolayısıyla Naksalitler adıyla anılan hareket 50’ye yakın irili ufaklı maocu örgütü kapsadı. Bu örgütlerin her biri önemli vuruş gücüne sahip güçlü örgütlenmeler olsa da, her biri esasta sınırlı sayıda eyaletin dışına pek çıkamadı. 2004’te belli başlı Naksalit güçleri HKP(ML)-Halk Savaşı ve Maoist Komünist Merkez birleşerek HKP(Maoist)’i kurdu. Bu süreçten sonra gerilla savaşı ciddi bir ivme kazandı.

Kuruluşundan sonra hızla güçlenen HKP, özellikle 2008 ve 2009 yılında gerek askerî eylemlerini, gerekse de kitle bağlarını ciddî ölçüde büyüttü. Bu büyümenin temel nedeni, Hindistan merkezî hükümetinin, yoksul köylülerin ve yerli halkların topraklarının elinden alınması üzerinden, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının çokuluslu tekellere peşkeş çekilmesi, bu amaçla bir yandan devasa sanayi bölgeleri kurarken bir yandan da yoksul köylülere ve yerli halklara terör uygulaması.

HKP, bugün itibariyle Hindistan’ın 600 yönetim bölgesinin 200’ünde etki sahibi. Daha da önemlisi, 9 eyalet devletinden oluşan etki alanıyla Hindistan’ın kuzeydoğusundan güneyine uzanan bir “Kızıl Koridor” oluşturmuş durumda. Bu koridorun merkez üssünü ise Chattisgarh, Orissa, Bihar, Jharkhand ve Batı Bengal eyaletleri oluşturuyor. Buralarda HKP(Maoist) kurtarılmış bölgeler de dâhil, yüksek bir etkiye sahip. (ANF)