Home , Korkut Boratav

Korkut Boratav

Batı'da asabi ruh halleri

KORKUT BORATAV | 12 – 09 – 2011 | Bir hatırlatmayla başlayalım: Hem 1929’da, hem 2008’de iki önemli kriz dalgası Amerika’da patlak verdi. Amerikalılar birincisini büyük depresyon diye anarlar. İkincisini ise (bir benzetmeyle) büyük daralma (“great recession”) diye adlandırdılar. Son krizdeki “daralma” ne kadar “büyük”tür? Yani, milli gelirdeki düşmenin süresi ve oranı, gerçekten “büyük” mü olmuştur? ABD’de National Bureau of ...

Read More »

Krizden En Çok Etkilenen Ülkeler

KORKUT BORATAV | 27 – 04 – 2010 | “Krizden en az etkilenen ülke biz olduk.” Başbakan israr ederken, on iki kriz ayı (Ekim 2008-Eylül 2009) boyunca ekonominin yüzde 7.8 oranında küçüldüğü belirleniverdi. Böylece 2008-2009’da Türkiye’nin 1994 ve 2001’e göre daha ağır bir bunalımdan geçtiği de anlaşılmış oldu. Biraz da diğer ülkelere bakalım. IMF’nin bu hafta yayımlanan Dünya Ekonomik Raporu’nun ...

Read More »

Bunalımın Siyasi Sonuçları Üzerine

KORKUT BORATAV | 01 – 01 – 2010 | Sıradan bir ekonomik krizden değil, kapitalizmin bunalımından geçmekte olduğumuz ortadadır. Otuz yıl önce “başka seçenek yok” sloganıyla “ulusal” sınırlar içinde sermayenin önüne konmuş olan engelleri “serbest piyasa” veya neoliberalizm yaftaları altında adım adım tasfiye ettiler. Yirmi yıl önce de sermayenin dünya çapındaki sınırsız hegemonyasına, küreselleşme terimi aracılığıyla saygınlık kazandırmaya çalıştılar. Serbest piyasa ve ...

Read More »