Home , Avrupa , Bütün Dünyada Emek Özgürleşinceye Kadar Kadınlar Yürüyecek!

Bütün Dünyada Emek Özgürleşinceye Kadar Kadınlar Yürüyecek!

YENİ KADIN | 11 – 06 – 2011 | Kadınların yüzyıllardır verdikleri mücadeleler sonucunda, elde edilen ve yasallaşan hakların, gerçek hayatla bütünleşmesi, her daim ciddi toplumsal sancıları da beraberinde getirmiş, ya büyük zorluklarla uygulanmış, ya da hiç uygulanamamıştır. Toplumsal kültürel şekilleniş, kadın ve erkeğe biçilen toplumsal roller, dinsel inançlar, gelenekler vb. bir dizi etmen de bu hakların kullanılmasının önünde engel teşkil etmiştir. Emekçi kadınların eşitlik mücadelelerinin içinde ücret eşitliği, en önde gelen mücadele alanlarındandır. Kadınlar, dünyanın her yerinde erkeklere göre daha az ücretle çalışmaktadırlar.

21. yüzyılda yaşıyor olmamıza rağmen;  hala  “erkek; para kazanan ana unsur, kadın ise çocuk bakımıyla, ev işlerini çekip çeviren, kocasını mutlu etmek zorunda olan kişi” olarak görülmeye devam etmektedir. Tam da bu anlayış, kadının üretim alanlarında ucuz ve yedek işgücü olarak görülmesini beraberinde getirmektedir. Kadın işgücü, aynı zamanda, erkek işgücünün zor bulunduğu savaş, kriz vb. gibi durumlarda devreye sokulabilen yedek işgücü ve erkek işçiye karşı kullanılan tehdit unsurudur.. Düşük ücret ve güvencesiz çalışmanın kadınlara dayatılmasının altında yatan neden, kadın emeğinin “ikincil” emek olarak görülmesidir.

Özellikle de taşeron firmaların ortaya çıkışıyla bu sömürü ağı daha büyümüş ve güçlenmiş, işçi sınıfının örgütlü gücü dağıtılmış, işçiler arasında bölünme yaratılmıştır Bu yeni durumla birlikte, işçiler artık kiralanarak, çok ucuz fiyatlarla, esnek, güvencesiz ve mobil işlerde çalıştırılmaya başlandı. Kadın işçiler, kendilerine biçilen toplumsal şekillenişten kaynaklı bu sömürü ağına en fazla takılanlar olmaktadırlar. Kadınlar çalışma yaşamında her gün daha fazla sayıda yer almalarına rağmen, iyi gelirli ve güvenceli tam gün işlerde çalışanların sayısı giderek düşmektedir. Bu durum önümüzdeki süreçte, çıkartılan yeni yasalarla daha da güçlenecek, makasın ağzı daha fazla açılacaktır.

Öyleyse biz emekçi kadınlar da, daha fazla birleşmek, daha fazla sokakları işgal etmek ve mücadelemizi güçlendirmek zorundayız.

Öyleyse; Eşit İşe Eşit Ücret Talebimiz İçin, Sözümüzü ve Gücümüzü Birleştirelim, Emeğimizi Örgütleyelim!

Bu hedef doğrultusunda 17 – 19 Haziran’da Zürich’te gerçekleştireceğimiz ve yine eşit işe eşit ücret talebini yükseltirken, eşit ücret olayının tarihsel arka yüzünü, sendikal mücadele ayağını ve kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerini irdeleyeceğimiz ve tartışacağımız hafta sonu kadınlar eğitim kampımıza, ilgi duyan bütün emekçi kadınları bekleriz.

  • YASAL HAKKIMIZ OLAN EŞİT ÜCRET, PRATİK YAŞAMDA DA HAYAT BULMALIDIR!
  • EKMEK VE GÜL İÇİN ELELE!

Yeni_Kadin_Esit_Ucret – PDF

Yeni_Kadin_Esit_Ucret – DOC