Home , Haberler , Basın Açıklamasına Çağrı:

Basın Açıklamasına Çağrı:

 

imagesGöçmen Örgütlerini Kriminalize Eden Baskı Yasalarını Ret Ediyoruz!

Özgürlük Mücadelemiz Meşrudur!

Avrupa ülkelerinde göçmen işçi ve emekçiler arasında faaliyet yürüten kurumlar olarak, göçmen örgütlerini kriminalize eden yasalara karşı bir kampanya başlatıyoruz.

Avrupa devletleri düşünce, ifade ve örgütlenme gibi temel insan haklarını biz göçmenlere kullandırmak istemiyorlar. Onlar, susmamızı, siyasetten ve mücadeleden uzak durmamızı, demokratik haklarımızdan vaz geçmemizi, baskı ve sömürüye boyun eğmemizi istiyorlar. Göçmen kurumları olarak, demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğümüzde “antiterör“ yasalarına dayandırılarak kurumlarımız ve aktivistlerimizin evleri basılmakta, yöneticilerimiz ve aktivistlerimiz gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır.

Kürdistan’a her gün bomba yağdıran, insan haklarını ayaklar altına alan, işkenceci ve katliamcı Türk devletine karşı Avrupa’da faaliyet yürütmek bile suç olarak görülebilmektedir. Almanya’da 1993’ten beri uygulanan PKK yasağı dolayısıyla sayısız defa Kürt kurumları basılmış ve birçok aktivisti tutuklanmıştır. Kürt aktivistlerine siyaset yapma yasağı getirilmiş, tutuklama ve sınır dışı etme tehditleriyle demokratik haklarını kullanmaları engellenmek istenmiştir. Birçok Avrupa ülkesi Kürtlerin kolektif haklarını, kimlik ve varlık mücadelesini Türk devleti ile olan ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarına kurban etmektedirler. Kürt aktivistlerine yönelik baskıların son örneği YEK-Kom eski Başkanı Ahmet Çelik’in Almanya’da tutuklanmasıdır.

Bir başka son örnek ise göçmen kurumlarından ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) çalışanları ve aktivistlerine yönelik Avrupa çapında yapılan operasyonlar ve tutuklamalardır. Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen emekçiler arasında Avrupa çapında faaliyet yürüten ATİK’in kurumlarına ve çalışanlarına karşı gerçekleştirilen bu anti demokratik saldırının arka planında emperyalist devletlerin Türk devletiyle yaptıkları kirli anlaşmaları ve devrimci, demokrat kurum ve kişilere politika yaptırmama tutumu yatmaktadır.

Avrupa’da faaliyet yürüten kurumlar olarak, tüm bu baskılara ve göçmenleri kriminalize eden yasalara karşı başlatacağımız kampanyayı 1 Eylül’de Avrupa Parlamentosu önünde yapacağımız basın açıklaması ile start vereceğiz. Tüm dostlarımızı ve basın davetlimizdir.

Basın Açıklaması

Tarih: 1 Eylül 2015

Saat: 12.00

Yer: Avrupa Parlamentosu Önü

Place du Luxemburg

1050 Ixeles

Bruxelles

Çağrıcı Kurumlar: Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon), Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Yeni Kadın, Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Young Struggle (YS), Yeni Demokratik Gençlik (YDG)

scroll to top