Anasayfa , Avrupa , Barınma Hakkı İnsan Hakkıdır; Herkese Ödenebilir Konut Hakkı!

Barınma Hakkı İnsan Hakkıdır; Herkese Ödenebilir Konut Hakkı!

IMG_4760

Zürih Gençlik ve Kültür Evi`nden İnformasyon Toplantısı;
Barınma Hakkı İnsan Hakkıdır; Herkese Ödenebilir Konut Hakkı!
07.02.2016 Pazar günü, Zürich Gençlik ve Kültür Evi (ZGKE) bünyesinde oluşturulan Konut Komisyonu tarafından, Konut Sorununa dair bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İTİF`in 24. Kongresi`nde ve ZGKE 13. Kongresi`nde dönem perspektifi olarak belirlenen Konut Sorunu, İsviçre`de, özellikle de Zürih`te güncelde aldığı biçim itibarıyla, yerli/göçmen emekçilerin öne çıkan yakıcı sorunlarından biri halini almıştır. Özellikle de göçmen emekçiler ve gelir durumu düşük insanlar için adeta bir kabus haline dönüştürülmüştür.
Tekellere spekülatif kazanç alanları sunulması amaçlanan bu alan, ciddi karların elde edildiği bir sektör halini almıştır.
Sorunun tüm emekçileri kapsaması özelliği, yerli/göçmen emekçilerin ve kurumlarının ortak hareket etme eğilimini güçlendiren bir karakter içermektedir. Bu açıdan, bu alanda bir yoğunlaşma ve diğer kurumlarla ortak pratikler içerisinde olma, oldukça önemlidir.
Bu gerçekten hareketle, genel kurullarımızda görev alan arkadalarımızdan oluşan komisyon, gecikmeli de olsa pratik bir yönelime girmiştir.
Yapılan bilgilendirme toplantısında, konut sorununun temel nedenleri kısaca ifade edilerek, yerli kurumlar tarafından bu sorunun referanduma taşınmasını amaçlayan imza kampanyasına dahil oluşumuzu, yerli kurumlarla kurulan ilişkiler, ortak pratik çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde bu sorun için düzenleyeceğimiz ve yerli kurum-parti ,Mieterverband/ Genossenschaft ve sendika temsilcilerinin katılacağı panel; orta vadede hazırlayacağımız broşür,vb… agendanın açıklanması, oldukça olumlu bulundu. Dernek üye ve çevresinin de yaratıcı bir şekilde tartışmaya katılarak önerilerde bulunduğu toplantı, oldukça canlı, olumlu ve genel bir sahiplenme ile karşılanmıştır.
Komisyona seçilen arkadaşların genç oluşu, dil ve buranın yaşamına daha hakim olmasının bir olumluluk olduğu vurgulanmıştır.
Özellikle, dernek bünyesinde sürdürülen çalışmalarımızın , kollektif komisyon yada atölye çalışması tarzında ele alınması ve bu komisyonların yönetimle eşgüdümlü olarak hareket etmesinin, bütünü öne çıkaran bir yaklaşıma sahip olması, pratik çalışmalarda olumlu sonuçlar yarattığı vurgusu yapılarak, yapılacak çalışmalara kollektif bir katılımın önemi özellikle belirtilmiştir.
Gerek sunumlar ve gerekse de katılımcıların konuşmaları ilgiyle dinlenmiş ve zenginleştirilmiştir. Olumlu öneri ve eleştirilerin de geldiği toplantı, kitle örgütlerinin, hitap ettiği kitlenin güncel-öne çıkan sorunlarına pratik yöneliminin önemini bir kez daha göstermiştir. Toplantının canlılığının temel nedeni de, konunun güncel ve emekçilere ait bir sorun olması ve hemen herkesimin de bunu yaşamasındandır.

IMG_4756

AHM-İsviçre