Home , Haberler , Avusturya Yeni KADIN Eğitim Kampı Gerçekleştirildi

Avusturya Yeni KADIN Eğitim Kampı Gerçekleştirildi

Avusturya|07.06.2017|Yeni Kadın Eğitim Kampı, 3/ 4/ 5 Haziran tarihlerinde ST.Gilgen’de gerçekleştirildi. Güzel bir doğaya sahip olan Wolfgangsee gölünün sahilinde olan kamp yeri, havanın da çok güzel olması ile birleşince, saat 12.00 de başlatılması düşünülen kamp, yaklaşık üç saat gecikme ile başlatıldı. Selamlama ve başta Aliboğazı’nda yitirdiğimiz 12 kızıl karanfilimiz olmak üzere, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde güneşe uğurladıklarımız anısına durulan saygı duruşunun akabinde, Avusturya ÜKK’sı adına yapılan açılış konuşmasıyla çalışma başlatılmış oldu.
Yeni Kadın Avusturya kampını örgütleyen Avusturya ÜKK mız, şimdiye kadar ülke kamplarının örgütleniş anlayışının dışına çıkarak, kampa katılım Avusturya ülkesi ile sınırlı kalmamış, Londra’dan, Hollanda’dan, Fransa’dan birer; Almanya’dan dört, İsviçre’den altı civarında kadın arkadaşın katılımı ile genişleterek ele almıştı. Kadın katılım sayısı toplam 55 kişi civarındaydı.
Kamp Programının ilk günü, ÜKK’nın açılış konuşmasının akabinde sevgili Volkan Yaraşır’ın anlatımları ile devam etti. ‘‘Patriyakal Kapitalizm ve görünmeyen emeğin ekonomi politiği‘, öğrenilmiş çaresizliğin nasıl birşey olduğunu örneklemelerle anlatırken bu durumun kadının görünmeyen emeği ile bütünleştirilmesi ilginç, kavratıcı ve başarılı bir sunumdu. Sunumun inter aktiv tarzda yapılması, şüphesiz anlatılan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyordu.
Kamp Programı akşam yemeğinden sonra sevgili Yazar/ Pedagog dostumuz METİN AYÇİÇEK’in sunumları ile devam etti. Önce kadın arkadaşların kendilerini tanıtımları ile başlayan çalışma; sevgili dostumuzun anlatımları ile “Bir sistem içi örgütlenme modeli olan aile” mercek altına alınmaya çalışıldı. İlk önce sistemin bizlere dayattığı toplumsal yaşam içinde, önümüze konan yaşam tarzlarını sorgulamadan, doğal bir olgu kabullenişi ile hayata geçirerek, farkında olmayarak ta olsa sistemin sür git devamlılığına nasıl hizmet ettiğimiz örneklerle anlatılarak sorgulamayı öğrenmenin ve yaşamımızın bir parçası haline getirmemizin önemine vurgu yapıldı. Buradan ailenin tarihsel süreci ve bugünkü durumu anlatılarak sorgulamanın önemi ile bağı kuruldu..
İlk gün, halayların çekildiği, türkülerin söylendiği kültürel programla sona erdirildi.
İkinci gün Volkan Yaraşır’ın sunumuna, bir gün önce bıraktığı yerden devam etmesi ile başladı. Yine görünmeyen emek üzerinde daha derinleştirerek sunumuna başlayan Volkan Yaraşır, sunumunu kadının görünmeyen emeğinin toplumsal yaşam içinde kapitalistler için, değişim değeri olmayan ama kullanım değeri olan bir değer olarak nasıl ana sermayenin güçlü bir alanını oluşturduğunu, işçi sınıfı içinde ve sendikal örgütlenmede emekçi kadının örgütlenmesinin önemine ve kadında yaşanacak bilinç sıçramasını yine inter aktif yöntemle anlattı. Sunumunun sonunu ise bir kadın örgütü olarak Yeni Kadın’ın daha güçlü bir kadın örgütlenmesini yaratabilmesi için dikkate alması gereken noktalara vurgu yaparak, nasıl bir kadın örgütlenmesi olması gerektiğini, katılımcıların da düşünceleriyle bütünleştirerek bitirdi.
Günün devamında tekrar sevgili Metin Ayçiçek, birgün önce kaldığı yerden sunumunu başlattı. Ailenin bugünkü durumu ve ilerici/ devrimci kişi ve kurumların konuyu nasıl ele alması gerektiğine kısa vurgular yaptıktan sonra, atölye çalışmalarına geçildi.
“Kadın Kimliği Nedir”, “Kadın Dili Nedir”, “Bir Kadın Örgütlenmesi Ne Olmalı, Nasıl Olmalı” başlıkları altında üç ayrı konu ile başlayan atölye çalışmaları, seçilen sözcülerin sonuçları sunduklarında, katılımcı kadın arkadaşların yoğun tartışmalar yürüttüğü ve önemli sonuçların çıktığını gördük.
İkinci günün akşamı, “Serbest Kürsü” bölümü, Metin Ayçiçek’in moderatörlüğünde başlatıldı. Son süreçte yaşanan sorunların Yeni Kadın’a yansımaları, Yeni Kadın ve ATİK kongrelerinin değerlendirilmesi ve çeşitli konularda sorunların yoğun bir şekilde tartışıldığı bölüm sabah 5.30 a kadar sürdü. Son olarak MYK başkanının yaptığı açıklamalardan sonra, sevgili Metin Ayçiek in moderatör olarak yaptığı kapanış konuşması ile bu gündem de sona erdi.
Üçüncü gün sabah kahvaltısından sonra iki gün boyunca yürütülen çalışmanın değerlendirilmesi yapılarak bir dahaki çalışmalarda buluşmak üzere kamp sona erdirildi.