Home , Avrupa , Avusturya Yeni Kadın 13. Kurultayı Gerçekleştirildi!

Avusturya Yeni Kadın 13. Kurultayı Gerçekleştirildi!

AVUSTURYA |12.02.2017| Avusturya Yeni Kadın „Militarizm, toplumsal cinsiyetçilik „ve Avusturya ÜKK ’nın hazırladığı „Ek Siyasal Taslak-Yeni Kadın Çalışmasına Bakış“ başlığıyla gündemine alarak, 13. Kurultayını başarıyla gerçekleştirdi !

26 delegeden 21 delegenin hazır bulunduğu kurultay selamlama ile başlatıldı. Sonrasında Özgürlük, Demokrasi ve Devrim mücadelesinde yitirilenler adına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Divan seçiminin ardından önerilen gündem maddeleri onaya sunularak kurultay başlatıldı.
MYK’nın hazırladığı “Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet“ taslak yazısının okunduğu kurultayda, bölgelerden katılan delegeler sözlü ve yazılı olarak taslağa dair görüşlerini belirttiler.
Getirilen eleştirilerden en önemlisi, taslağın iyi bir seminer konusu olacağı ama iki yıllık bir perspektif sunma konusunda eksik kalacak olmasıydı.

Değişiklik önerilerinin sunulduğu taslağa dair çıkan ortak görüşlerin Yeni KADIN Merkezi Kongresi’ne taşınması görevi yeni seçilecek ÜKK’ya verildi.
Siyasal taslağa ek olarak Avusturya ÜKK ’sının siyasi taslağı okunarak ek taslağa yönelik tartışma yapıldı. Özelde göçmen kadınlar ve ırkçılık, çalışma tarzı ve örgütlenme üzerine tartışmalar yoğunlaştı.

Yeni Kadın Merkezi Kongresi’ne yönelik tüzük değişikliği önerileri yapıldı.
ÜKK Faaliyet Raporu’nun okunmasından sonra, Viyana, Linz, Tirol alanlarının faaliyetleri aktarıldı. Faaliyet Raporu’nun tartışılmasının ardından, ÜKK adına bir arkadaş gelen eleştiri ve sorulara yönelik toparlama yaptı.
Akabinde Avusturya’da bir yıllık çalışmayı yürütecek olan Yeni Kadın ÜKK’sına 3 asıl bir yedek üye seçildi. Merkezi Yeni Kadın Kongresi’ne 22 delege seçildi ve kurultay iradesiyle bölgelere 4 delegelik kontenjan ayrıldı.
Dilek ve temennilerden sonra kurultay hep birlikte söylenen türkü ile bitirildi.

scroll to top