Home , Avrupa , Hamburg’ta Partizan tarafından “Diz çöktürme ve teslim almaya karşı güçlü bir çıkış için HAYIR” paneli gerçekleşti.

Hamburg’ta Partizan tarafından “Diz çöktürme ve teslim almaya karşı güçlü bir çıkış için HAYIR” paneli gerçekleşti.

HAMBURG |19.02.2017|  Partizan’ın “Diz çöktürme ve teslim almaya karşı güçlü bir çıkış için HAYIR” şiarı ile düzenlediği panel saat 15’te Hamburg Atif dernek lokalinde gerçekleştirildi.Etkinliğe Partizan temsilcisi ile Naw-Dem  temsilcisi katıldı.Panel geleneksel tarzda iki bölümden oluştu.

İlk bölümde sunum yapıldı. ikinci bölümde ise gelen sorular ve düşüncelerle temsilcilerin cevaplarına geçildi.ilk olarak Patizan temsilcisi sunumu yaptı.Yaptığı değerlendirmelerde öne çıkan bölümler şu şekilde;Mevcut süreci referandum tavrını belirlerken değinilmesi gereken noktaların Marksist devrimci teoriden yola çıkarak değerlendirilmesi gerektiğini ve ikinci nokta olarakta son süreçte yaşanan gelişmeleri somut koşulların somut tahlili ile değerlendirilerek bu süreçteki taktiksel tavrı referandum tavrını ortaya koyacağını belirtti. Marksist devrimci teoriden açıklamalarını tarihsel sürecleride ekleyerek ustaların tarihsel süreçteki tutumları ile değerlendirdi.Sovyet’lerde Ekim  Devrimi ve Duma meclisini örnekler vererek mevcut durumu analiz etti.Buna Duma meclisindeki  Sosyal demokrat Mv. sürgün edildiği dönemlerde Lenin ‘in ‘‘yinede ısrarla bu alanıda kullanacağız ’’dediğini dile getirdi. Lenin ‘‘Sovyet’lerde milyonlarca işçi emekçinin gözleri papazlarca bağlanmıştır ’’sözünü Türkiye’de benzeri bir durumla örneklendirdi. Türkiye ve T.Kürdistan’ında miyonlarca emekçi kitlenin gerici ırkçı ve dincilerce gözlerinin bağlandığını bu durumda devrimci tavrın kitlelere ulaşmak için bu aracı kullanmak gerektiğini dile getirdi. T.Kürdistan’ındaki mücadele ve sürece değinen Partizan temsilcisi ‘‘Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ’’ noktasında UKTH kabul ediyorum demenin yetersiz olduğunu ve bu hakkı kabul etmekle beraber kitlelere giderek olayın çelişkilerin içinde bu soruna politikamızı sunmak zorundayız diyerek sözlerini bitirdi.

Nav-Dem temsilcisi yaptığı konuşmada Roma İmparatorluğu dönemi din argümanının yükselişini despotik anlayışı vurgu yaptı.’’Cumhurbaşkanlığı sistemi’’ adının Başkanlığa gidilirken oluşan başkanlık karşıtlığına karşı sadece bir isim değişikliği olup özü itibarı ile aynı olduğuna değindi.T.Kürdistan’ında ‘99 ile ‘15 arası elde edilen kazanımların son iki yıldaki faşizan bir savaş dayatması ile yıkıldığını ama bu kazanımları tekrarlayacak sadece demokratik alanda bir güçleri olmadığını ayrıca  öz savunma güçleri ve gerillaları oldukları için ileride yine elde edileceğini düşündüğünü vurguladı.
İkinci bölümde ise gelen sorular ve görüşler alındı.Gelen sorulara ilişkin de temsilcilere söz hakkı verildi.Kitlesel katılımın olduğu etkinlik heyecanlı tartışmalarla sonrasında etkinlik sonlandı.