Home , Avrupa , Avrupa Devrimci Komün Meclisleri Kuruldu

Avrupa Devrimci Komün Meclisleri Kuruldu

HABER MERKEZİ |21.06.2022| Komün Dergisi/Avrupa tarafından AHM’ye iletilen açıklama şu şekilde;  „Emperyalist kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı, yeni bir devrimci örgütlenme ve mücadele mevzisi, Avrupa Devrimci Komün Meclisleri(ADKM)’yle yolumuza devam ediyoruz.

Avrupa’da uzun süredir demokratik kitle örgütleri ve mücadelesinde yaşanan tıkanıklığı aşmak bir yana, devrimci komünist ideolojiden gıdasını alarak halklarımızın öz örgütlenme ve mücadele güncelliğiyle yürüyoruz. Tarihsel köklerimize bağlı kalarak, aynı zamanda onların özü ve ruhuna sarılma perspektifiyle güncel görevlerimizi yerine getirme bilinciyle hareket ediyoruz. Söz, yetki, karar ve eyleyiş de teorik ve pratik bütün halkalarda son derece yaygın ve merkezi, bölgesel ve yerel doğrudan kendi kendini yönetimler anlayışı ve perspektifiyle demokratik öz örgütlenme ve mücadelede Avrupa Devrimci Komün Meclisleri program ve tüzüğü temelinde ilerleyişimizi sürdürüyoruz.

Avrupa’da bilindiği gibi Komün dergisi/ Avrupa olarak bugüne kadar hareket ediyorduk. Demokratik kitle örgütlenmesi ve mücadelesinde, anti- demokratik işleyiş, biçim ve içerikleriyle içten içe kemiren bütün burjuva egemenlikçi ve bu yöndeki çeşitli post modern anlayış ve çizgi pratiklerine karşı, gerçek yaratıcı işçi ve emekçilerin demokratik öz örgütlenme ve mücadele inşasında Avrupa Devrimci Komün Meclislerine ihtiyaç yakıcı hale gelmişti. Anti- emperyalist, anti- kapitalist ve anti- faşist, enternasyonalist, ekolojiye son derece saygılı, kadın özgürlükçü, emeği ve insanı kolektif olarak özneleştiren Meclisler örgütlenmesiyle mücadeleyi yükseltiyoruz.

ADKM kuruluş deklarasyon tanıtım toplantısı için, Avrupa demokratik kitle örgütlerinden KCDK/E, AVEG/KON, ATİK, ADHK, KKP, ADDKİ, Alınteri, Mücadele Birliği, SYKP/Avrupa, AABF, PKAN başta olmak üzere bütün konfederasyon, federasyon, parti, dernek ve bireylerden dostlarımız ve  ülkedeki demokratik kitle örgütlerinden yoldaşlarımızı davet ettik. ADKM- Program ve Tüzük olarak Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca dört dile çevrilmiş broşür, katılımcı bütün yoldaşlara dağıtılmıştır.

Toplantımıza ATİF- Hannover, Fed-Dem, PKAN(Platforma Kürde Anatolische Navin), MLPD- Braunschweig katılmış ve konuşmuşlardır. Aveg-Kon ise mesajlarını iletmişlerdir. Ayrıca bireysel katılımcılar ADKM kuruluş ilanı olmak üzere siyasi ve güncel gelişmelere ilişkin konuşma yapmışlardır.

ADKM program içeriğiyle ilgili olarak Avrupa’daki devrimci kitle örgütlenmeleri ve mücadelesinin maddi zemini, hem Avrupa hem de Türkiye ve Kürdistan gerçekliğinin örgütlenme ve mücadelemizdeki yeri ve önemi, her yerde devrimin kendini daha fazla zorladığı, yurtdışı demokratik alan örgütlenmesinde: Türkiye ve Kürdistan’da yürütülen mücadelenin ihtiyaçlarına uygun bir yapılanma; Avrupa ülkelerindeki Türkiyeli ve Kürdistanlı işçi ve emekçileri, bulundukları ülkelerde „yabancı“ olmaktan kaynaklı yaşadıkları sorunların yol açtığı haklı ve demokratik talepleri doğrultusunda örgütlemek, mücadele kanallarını açarak mücadeleye seferber etme; yaşamış olduğumuz ülkelerdeki anti- faşist, anti- emperyalist örgütlenmelerle ilişkilenerek, var olan sınıf mücadelesiyle ortaklaşarak enternasyonal dayanışmayı yükseltme olarak üç boyutlu mücadelenin önemi vurgulanmıştır. Kadın ve gençliğin örgütlenme ve mücadelemizdeki tartışılmaz önemi özellikle ele alınmıştır. Bu bilinçle Avrupa Devrimci Komün Meclisleri seferberliği temelinde bir arada daha ileri bir yürüyüş çağrısıyla deklarasyon açıklaması yapılmıştır.

İçerisinden geçtiğimiz süreçte bir araya gelmelerin olumlu olduğu ve umudu büyüttüğü, emperyalist kapitalist sisteme ve faşizme karşı gelmek için meclislerin önemi ve bizleri sevindirdiği, ama aynı zamanda meclis temelindeki örgütlenmeler içerisinde yer almak gerektiği, kapitalizmin devasa bir örgütlenme olduğu ve buna karşı örgütlenme ve mücadelemizin de devasalığı, bu tür örgütlenme ve birlikte mücadele ile faşizmin daha erken yıkılabileceği, Güney Kürdistan- Ukrayna ve daha bir çok yerde yoğun bir savaş ve yoksulluk sürecinin yaşandığı ve meclisler ile buna karşı örgütlenme ve mücadelelerin sevindirici olduğu, dünyayı iyi analiz etmemiz gerektiği ve bu tür örgütlenmeler kapsamında kaplumbağa tarzı da olsa ADKM’ nin oluşumunun önemi, böyle bir çalışmanın anlamı ve mutlaka pratiklerimizle geliştirmemiz gerektiği üzerine çeşitli konuşmalar gerçekleştirilmiştir. 18 Haziran 2022’de Almanya/Braunscweig’ de düzenlediğimiz ADKM deklarasyon tanıtım toplantımızda bütün yoldaşlara, kurumlara ve dostlara katılımları için teşekkürlerimizi iletirken birlikte örgütlenme ve mücadelenin tartışılmaz önemi yeniden vurgulanarak etkinliğimiz tamamlanmıştır.

Avrupa Devrimci Komün Meclisleri

19 Haziran 2022″

scroll to top