Anasayfa , Avrupa , AvEG-Kon: “2018 Direnişin, Özgürlüğün Yılı Olsun!”

AvEG-Kon: “2018 Direnişin, Özgürlüğün Yılı Olsun!”

HaberMerkezi|03.01.2018|Konfederasyonumuz ATİK ile Demokratik mücadelede uzun yıllara dayanan, dayanışma ve dostluğu olan ve bu çerçevede ortak platformlarda omuz omuza mücadele ettiği AvEG-Kon`un elimize ulaşan Yeni Yıl mesajını yayınlıyoruz.

2018 Direnişin, Özgürlüğün Yılı Olsun!

Türkiye ve Kürdistan’da faşist diktatörlüğün zulmünü artırdığı, halklarımıza büyük acılar ve yoksulluk yaşattığı;

Emperyalist-kapitalist sistemin dünya halklarına savaşlar ve yıkımlar, daha fazla açlık, yoksulluk ve sefaleti dayattığı, on milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilerek göçe zorlandığı, ölümlere gönderildiği;

Karanlığın ortasında bir mum misali doğan Rojava devrimini boğmaya çalıştığı;

Avrupa’da gelişen ırkçı ve faşist hareketin parlamentolara taşınarak, işçi sınıfı ve halklara saldırıların arttığı, göçmen işçi ve emekçilere, devrimci ve ilerici güçlere yönelik saldırıların, baskıların, yasakların arttığı bir yılı geride bırakıyoruz.

Ancak tüm bu saldırılar umudumuzu, direncimizi ve mücadele azmimizi kıramamıştır.

Çünkü bizler umudumuzu ve direncimizi geleceğe, özgürlüğe, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyaya olan inancımızdan;

İşçi sınıfı ve emekçilerin dünyanın dört bir yanındaki başkaldırılarından;

Kadınların emperyalist-kapitalist sisteme ve erkek egemenliğine karşı ayağa kalkışından;

Gençliğin bu düzene karşı isyanından almaktayız!

Umudumuzu ve direncimizi sokaklarda, meydanlardaki direnişlerden, barikat ateşlerinden, dağlarda yanan isyan ateşlerinden almaktayız! Zindanlarda teslimiyete karşı direnişi seçen, suskunluğa karşı çığlık olan, yargılanmalara karşı yargılayanlardan alıyoruz!

Umudumuzu ve direncimizi faşizme karşı boyun eğmeyen, onun tüm saldırılarına, OHAL’ine, KHK’sına meydan okuyarak devrim ve sosyalizm için mücadeleye devam eden, susturulamayan, durdurulamayan ve umudu büyüten iradeden almaktayız!

Umudumuzu ve direncimizi halkların kardeşliğinden, her alanda büyüteceğimiz birleşik mücadeleden almaktayız!

2018’te Umudumuzu ve Direnişi büyüteceğimize olan inancımızla, işçi sınıfı ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, tutsakların, tüm direnenlerin yeni yılını kutluyoruz!